Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
01:30:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
01:26:40
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
01:29:08
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
01:32:35
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
01:27:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
01:23:59
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
01:34:46
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
01:34:45
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
01:42:54
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
01:45:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
01:27:37
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
01:27:46
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
54:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
01:28:47
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:29:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
01:27:33
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
01:20:38
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
01:20:24
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:22:08
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
01:44:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
01:27:45
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
01:26:07
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
01:43:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:38:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:42:22
Video thumbnail
Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
01:44:06
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
01:45:17
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
01:26:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
01:44:58
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
01:41:21
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
47:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:22:23
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
08:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
01:13:03
Video thumbnail
Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
01:27:10
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
01:19:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
01:17:53
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ sơ cấp 1
01:26:03
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ sơ cấp 1
01:43:02
Video thumbnail
Lớp học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ sơ cấp
01:29:13
Video thumbnail
Địa chỉ học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội ChineMaster Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ
01:25:19
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai lớp Hán ngữ sơ cấp
01:32:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quốc Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp
01:28:14
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster
01:44:26
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy Hán ngữ 1
01:26:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:09:24
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
01:49:54
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
01:33:28
Video thumbnail
Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:23:15
Trang chủTài liệu Học Tiếng TrungHội thoại tiếng Trung theo chủ đề Bài 36 Học tiếng Trung...

Hội thoại tiếng Trung theo chủ đề Bài 36 Học tiếng Trung online

Hội thoại tiếng Trung theo chủ đề khóa học tiếng Trung online miễn phí tự học tiếng Trung online

5/5 - (2 bình chọn)

Hội thoại tiếng Trung theo chủ đề cho người mới học

Hội thoại tiếng Trung theo chủ đề thông dụng hàng ngày, bộ giáo trình và tài liệu học tiếng Trung online free của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster là đơn vị phát hành độc quyền các bài giảng khóa học tiếng Trung online free của thầy Nguyễn Minh Vũ.

Hội thoại tiếng Trung theo chủ đề học tiếng Trung online free

  1. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề nhập hàng Trung Quốc
  2. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề du lịch Trung Quốc
  3. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề du lịch Trung Quốc Thượng Hải
  4. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề du lịch Trung Quốc Nam Ninh
  5. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề du lịch Trung Quốc Hàng Châu
  6. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề du lịch Trung Quốc Tô Châu
  7. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề du lịch Trung Quốc Quế Lâm
  8. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề du lịch Trung Quốc Tây An
  9. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề du lịch Trung Quốc Bắc Kinh

Lớp học tiếng Trung online free theo chủ đề thông dụng nhất

阮明武老师:月英,今天晚上你有时间吗?

月英:我没有时间啦,你给打电话干嘛呀?

阮明武老师:我没什么事,我只是想问问你而已。

月英:你给我发个短信不就可以了吗?

阮明武老师:我刚买手机,我不会怎么发短信,要不你教我怎么用这个新手机吧。

月英:你买的是什么手机呢?

阮明武老师:我买的是苹果六加,我觉得操作挺难得,不会怎么使。

月英:哦,那一会儿下课以后你来那个咖啡店吧,我就帮你操作那个苹果手机。

阮明武老师:好的,那我先去那儿等你哦。

月英:好的,我一会儿就过去了。

Thầy Nguyễn Minh Vũ: Nguyệt Anh à, tối nay em có thời gian không?

Nguyệt Anh: Em không có thời gian đâu, anh gọi điện thoại cho em làm gì thế?

Thầy Nguyễn Minh Vũ: Anh không có việc gì cả, anh chỉ muốn hỏi em một chút thôi mà.

Nguyệt Anh: Anh nhắn cho em một cái tin là được mà?

Thầy Nguyễn Minh Vũ: Anh vừa mua một con điện thoại di động mới, anh không biết làm sao để nhắn tin, hay là em dạy anh cách sử dụng điện thoại di động này đi.

Nguyệt Anh: Anh mua điện thoại di động gì thế?

Thầy Nguyễn Minh Vũ: Anh mua con Iphone 6 PLUS, anh cảm thấy thao tác khó lắm, không biết cách xài.

Nguyệt Anh: Oh, vậy lát nữa tan học xong anh tới quán cafe đó đi, em sẽ giúp anh thực hành con Iphone đó.

Thầy Nguyễn Minh Vũ: Oke, vậy anh đến đó đợi em trước nhé.

Nguyệt Anh: Oke, lát nữa em sẽ tới đó.

Ruǎn Míng Wǔ lǎoshī: Yuè Yīng, jīntiān wǎnshang nǐ yǒu shíjiān ma?

Yuè Yīng: Wǒ méiyǒu shíjiān la, nǐ gěi dǎ diànhuà gàn má ya?

Ruǎn Míng Wǔ lǎoshī: Wǒ méi shénme shì, wǒ zhǐshì xiǎng wènwen nǐ éryǐ.

Yuè Yīng: Nǐ gěi wǒ fā ge duǎnxìn bú jiù kěyǐ le ma?

Ruǎn Míng Wǔ lǎoshī: Wǒ gāng mǎi shǒujī, wǒ bú huì zěnme fā duǎnxìn, yào bù nǐ jiāo wǒ zěnme yòng zhège xīn shǒujī ba.

Yuè Yīng: Nǐ mǎi de shì shénme shǒujī ne?

Ruǎn Míng Wǔ lǎoshī: Wǒ mǎi de shì píngguǒ liù jiā, wǒ juéde cāozuò tǐng nán de, bú huì zěnme shǐ.

Yuè Yīng: Ò, nà yí huìr xiàkè yǐhòu nǐ lái nàge kāfēi diàn ba, wǒ jiù bāng nǐ cāozuò nàge píngguǒ shǒujī.

Ruǎn Míng Wǔ lǎoshī: Hǎo de, nà wǒ xiān qù nàr děng nǐ ō.

Yuè Yīng: Hǎo de, wǒ yí huìr jiù guò qù le.

Thời gian của chúng ta đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé.

CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũ
CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũhttp://tiengtrungnet.com
CHINEMASTER là Thương hiệu nổi tiếng được sáng lập bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Chuyên gia đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK-HSKK và TOCFL. Ông chính là Tác giả của hàng nghìn cuốn Ebook học tiếng Trung miễn phí và Ebook học tiếng Anh miễn phí được chia sẻ trong Hệ thống Giáo dục Đào tạo Anh ngữ & Hán ngữ ChineMaster với chất lượng giảng dạy tốt nhất TOP 1 Việt Nam. Các Tác phẩm của ông được cộng đồng dân tiếng Trung và dân tiếng Anh chia sẻ rộng rãi trên khắp mạng xã hội. Ông chính là người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển thần tốc của Ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung thông qua hàng nghìn tài liệu học tiếng Trung online miễn phí & tài liệu học tiếng Anh online miễn phí. Trong đó, đặc biệt phải kể đến số lượng KHỦNG các video clip bài giảng và hàng nghìn cuốn sách Ebook tiếng Trung tiếng Anh miễn phí. Ông được cộng đồng người Việt Nam trên khắp Thế giới yêu quý bởi văn phong rất gần gũi và thân thiện với độc giả.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -