Thứ Sáu, Tháng Hai 23, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
01:33:17
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
00:00
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
01:31:07
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
01:27:10
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
01:36:12
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
24:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
01:15:18
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
47:26
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
01:32:16
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:16:51
Video thumbnail
Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:23
Video thumbnail
Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
01:22:45
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
01:35:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
01:18:42
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển Xuất nhập khẩu Kế toán bài 1 Thầy Vũ livestream đào tạo
01:32:21
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung Thầy Vũ bài 4 lớp giáo trình Hán ngữ Kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:35:09
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Kế toán Thuế Kiểm toán
01:33:40
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineseMaster giáo trình Hán ngữ
55:41
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online bài 2 theo giáo trình Hán ngữ Kế toán Thuế Kiểm toán Thầy Vũ đào tạo
01:32:33
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Ngõ 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội Lớp Hán ngữ 3 bài 27
01:25:18
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ bài 1 theo giáo trình Kế toán Thuế khóa học tiếng Trung online Zalo
01:33:45
Video thumbnail
Tiếng Trung 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineseMaster ChineMaster Thầy Vũ
01:25:29
Video thumbnail
Ngõ 250 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình tiếng Trung ChineseMaster Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ sơ cấp bài 8
01:33:33
Video thumbnail
Ngõ 250 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ
01:23:13
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 15 học tiếng Trung online qua skype Thầy Vũ livestream
01:33:12
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu bài 14 Ngõ 17 Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân
01:31:57
Video thumbnail
Ngõ 250 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Chinese
01:23:57
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 13 Thầy Vũ livestream đào tạo online qua skype lớp kinh tế
01:32:48
Video thumbnail
168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese ChineMaster ChineseHSK học tiếng Trung
01:31:54
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 12 Thầy Vũ livestream giảng bài trực tuyến qua skype
01:31:34
Video thumbnail
ChineseHSK ChineseMaster Số 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp Hán ngữ sơ cấp
01:31:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Chinese 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ
01:16:53
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển ChineseHSK Chinese Master Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
01:27:06
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 11 Thầy Vũ đào tạo lớp online qua skype em Đăng Minh
01:32:07
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineseHSK ChineMaster 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
01:16:24
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 10 lớp em Đăng Minh do Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:30:55
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Chinese Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 6
01:18:03
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineseHSK Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp Hán ngữ 3
01:29:51
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 9 Thầy Vũ Chinese Master đào tạo trực tuyến qua skype
01:33:16
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Chinese Nguyễn Xiển ChineMaster Thầy Vũ livestream đào tạo lớp giao tiếp HSKK
01:17:01
Video thumbnail
Tiếng Trung Chinese Nguyễn Xiển Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp HSK-HSKK kết hợp TOCFL band A1 và A2 bài 5
01:27:25
Video thumbnail
Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ dạy lớp thương mại xuất nhập khẩu bài 8 theo giáo trình ChineMaster
01:33:42
Video thumbnail
Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ ChineMaster sơ cấp quyển 3 bài giảng 17
01:26:24
Video thumbnail
Tiếng Trung Chinese Master Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ ChineMaster trung cấp
01:37:44
Video thumbnail
[Tiếng Trung Thầy Vũ] Khóa học tiếng Trung Nguyễn Xiển giao tiếp HSK sơ cấp giáo trình Hán ngữ mới
01:34:54
Video thumbnail
[Tiếng Trung Thầy Vũ] Lớp tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ ChineMaster mới
01:28:23
Video thumbnail
[Tiếng Trung Thầy Vũ] Học tiếng Trung thương mại online bài 7 lớp giáo trình tiếng Hoa ngoại thương
01:31:06
Video thumbnail
[Tiếng Trung Thầy Vũ] Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Nguyễn Xiển giáo trình Hán ngữ ChineMaster
01:19:28
Video thumbnail
[Tiếng Trung Thầy Vũ] Học tiếng Hoa TOCFL band A theo giáo trình Hán ngữ ChineMaster quyển 2 bài 2
01:20:29
Video thumbnail
[Tiếng Trung Thầy Vũ] Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ ChineMaster
01:06:38
Trang chủDanh mục Giải tríLuyện nghe nói tiếng Trung cơ bản Bài 87 Học tiếng Trung...

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản Bài 87 Học tiếng Trung online

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề lớp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản miễn phí

5/5 - (2 bình chọn)

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề, giáo trình khóa học tiếng Trung online miễn phí toàn tập từ cơ bản đến nâng cao, bộ video bài giảng do thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chia sẻ miễn phí trên kênh YOUTUBE học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Lớp học tiếng Trung giao tiếp online chuyên đề luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề được tài trợ 100% kinh phí từ trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung giao tiếp

 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung giao tiếp mỗi ngày HSK 1
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung giao tiếp mỗi ngày HSK 2
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung giao tiếp mỗi ngày HSK 3
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung giao tiếp mỗi ngày HSK 4
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung giao tiếp mỗi ngày HSK 5
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung giao tiếp mỗi ngày HSK 6

Giáo trình khóa học tiếng Trung online cơ bản cho người mới bắt đầu

 1. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề tỷ phú nước mắm đầu tiên Việt Nam
 2. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề hài Tết năm 2018 đại gia chân đất
 3. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề Tết Âm lịch Việt Nam sẽ bị hủy bỏ
 4. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề đề xuất phương án hủy bỏ Tết cổ truyền
 5. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề Vietjet Air tiếp tục bị khách hàng chửi
 6. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề tỷ phú giàu nhất Châu Á bây giờ là ai

Học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung cơ bản mp3

75天青色Màu trong xanhtiān qīngsè
76栗褐色Màu nâu hạt dẻlì hésè
77胭脂红色Màu son đỏyānzhī hóng sè
78黄棕色Màu vàng nâuhuáng zōngsè
79铜色Màu đồngtóng sè
80奶油白色Màu trắng kemnǎiyóu báisè
81墨绿色Màu xanh sẫmmò lǜsè
82鲜红色Màu đỏ tươixiānhóng sè
83象牙黄色Màu vàng ngàxiàngyá huángsè
84淡紫色Màu tím hoa càdàn zǐsè
85蓝紫色Xanh tím thanlán zǐsè
86乳白色Màu trắng sữarǔbáisè
87苔绿色Màu xanh rêutái lǜsè
88雪白色Màu trắng tuyếtxuě báisè
89灰白色Màu trohuībáisè
90桃色Màu hồng đàotáosè
91玫瑰红色Màu đỏ hoa hồngméi gui hóng sè
92宝蓝色Màu lam sangbǎolán sè
93宝石红色Màu đỏ bảo thạchbǎoshí hóng sè
94深褐色Màu nâu đậmshēn hésè
95浅褐色Màu nâu nhạtqiǎn hésè
96海绿色Màu xanh nước biểnhǎi lǜsè
97海水蓝色Màu xanh nước biểnhǎishuǐ lán sè
98橄榄色Màu quả ô-liugǎnlǎn sè
99孔雀蓝色Màu xanh lông côngkǒngquè lán sè
100苍黄色Màu vàng xanhcāng huáng sè
101棕黑色Màu nâu đenzōng hēisè
102鲜粉红色Màu hồng tươixiān fěnhóng sè
103鼠灰色Màu ghi lông chuộtshǔ huīsè
104嫩色Màu nhạtnènsè
105浅色Màu nhạtqiǎnsè
106深色Màu đậmshēnsè
107红棕色Màu nâu đỏhóng zōngsè
108浅棕色Màu nâu nhạtqiǎn zōngsè
109深棕色Màu nâu đậmshēn zōngsè
110青蓝色Màu xanh lamqīng lán sè
111群青色Màu xanh thẫmqún qīngsè
112蛋黄色Màu lòng đỏ trứng gàdànhuáng sè
113米色Màu vàng nhạtmǐsè
114你喜欢什么颜色?Bạn thích màu gì?Nǐ xǐhuān shénme yánsè?
115我喜欢黑色和红色。Tôi thích màu đen và màu đỏ.Wǒ xǐhuān hēisè hé hóngsè.
116我不喜欢白色,我喜欢红色。Tôi không thích màu trắng, tôi thích màu đỏ.Wǒ bù xǐhuān báisè, wǒ xǐhuān hóngsè.
117你喜欢玫瑰花吗?Bạn thích hoa hồng không?Nǐ xǐhuān méiguī huā ma?
118我当然很喜欢啊,玫瑰花是红色的花儿。Tất nhiên là tôi thích chứ, hoa hồng là hoa màu đỏ.Wǒ dāngrán hěn xǐhuān a, méiguī huā shì hóngsè de huār.
119玫瑰花有很多种颜色。Hoa hồng có rất nhiều loại màu sắc.Méiguī huā yǒu hěn duō zhǒng yánsè.
120是啊,有红色的、黄色的、白色的、黑色的等颜色。Đúng mà, có hoa hồng màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen .v..v.Shì a, yǒu hóngsè de, huángsè de, báisè de, hēisè de děng yánsè.
121听说玫瑰花也有黑色的吧?Nghe nói hoa hồng cũng có màu đen nhỉ?Tīng shuō méiguī huā yě yǒu hēisè de ba?
122我也这样听说过,但从来没有见过有这种黑色玫瑰花。Tôi cũng nghe nói như vậy, nhưng mà từ trước đến giờ chưa từng thấy hoa hồng đen.Wǒ yě zhèyàng tīng shuō guò, dàn cónglái méiyǒu jiànguò yǒu zhè zhǒng hēisè méiguī huā.
123这个房间你想配什么颜色?Căn phòng này bạn muốn phối màu gì?Zhège fángjiān nǐ xiǎng pèi shénme yánsè?
124就配白色吧。Phối màu trắng đi.Jiù pèi báisè ba.
125但我觉得如果配上绿色的话就更好看了。Nhưng tôi thấy nếu phối màu xanh lá thì sẽ đẹp hơn đấy.Dàn wǒ juéde rúguǒ pèi shàng lǜsè dehuà jiù gèng hǎokàn le.
126这样配颜色的话这个房间就显得比较光亮。Nếu phối màu như vậy thì căn phòng sẽ trở nên sáng sủa hơn.Zhèyàng pèi yánsè dehuà zhège fángjiān jiù xiǎnde bǐjiào guāngliàng.
127你看这件西服的颜色怎么样?Bạn thấy bộ com-lê này màu sắc thế nào?Nǐ kàn zhè jiàn xīfú de yánsè zěnme yàng?
128我觉得颜色太深了,有颜色浅一些的就好了。Tôi thấy màu đậm quá, có bộ com-lê màu nhạt chút thì tốt.Wǒ juéde yánsè tài shēn le, yǒu yánsè qiǎn yì xiē de jiù hǎo le.
129这里有一件颜色比较好看的,你快来看看吧。Ở đây có một bộ com-lê màu sắc khá là đẹp, bạn mau tới xem đi.Zhè lǐ yǒu yí  jiàn yánsè bǐjiào hǎokàn de, nǐ kuài lái kànkan ba.
130我觉得这种颜色的衣服不好看,你换上另一件吧。Tôi thấy quần áo loại màu này không đẹp, bạn thay vào bộ khác đi.Wǒ juéde zhè zhǒng yánsè de yīfu bù hǎokàn, nǐ huàn shàng lìng yí jiàn ba.
131这套红褐色的茶具很好看啊。Bộ ấm trà màu nâu đỏ này rất đẹp đấy.Zhè tào hóng hè sè de chájù hěn hǎokàn a.
132是啊,这套深棕色的瓷器很雅致。Đúng mà, bộ đồ gốm sứ màu nâu đậm này rất tao nhã.Shì a, zhè tào shēn zōngsè de cíqì hěn yǎzhì.
133你喜欢什么颜色的瓷器?Bạn thích đồ gốm sứ màu gì?Nǐ xǐhuān shénme yánsè de cíqì?
134我喜欢棕色的瓷器。Tôi thích đồ gốm sứ màu nâu.Wǒ xǐhuān zōngsè de cíqì.
135因为这样喝茶的时候就可以欣赏到茶汤的颜色了。Bởi vì lúc uống trà như vậy thì có thể thưởng thức được màu sắc của nước trà.Yīnwèi zhèyàng hē chá de shíhou jiù kěyǐ xīnshǎng dào chátāng de yánsè le.
136我今天买了一件粉红色的毛衣,你觉得怎么样?Hôm nay tôi mua một chiếc áo len màu hồng, bạn thấy thế nào?Wǒ jīntiān mǎi le yí jiàn fěnhóng sè de máoyī, nǐ juéde zěnme yàng?
137你穿上这种颜色的毛衣我觉得还可以。Bạn mặc chiếc áo len màu này tôi thấy cũng được.Nǐ chuān shàng zhè zhǒng yánsè de máoyī wǒ juéde hái kěyǐ.
138但是如果你换上白色毛衣的话就更好看了。Nhưng nếu bạn thay vào chiếc áo len màu trắng thì sẽ đẹp hơn đó.Dànshì rúguǒ nǐ huàn shàng báisè máoyī dehuà jiù gèng hǎokàn le.
139是吗?那我就买这件白色的吧。Thế à? Vậy tôi sẽ mua chiếc áo len màu trắng này thôi.Shì ma? Nà wǒ jiù mǎi zhè jiàn báisè de ba.
140服务员,我要买这件毛衣。Em ơi, anh muốn mua chiếc áo len này.Fúwùyuán, wǒ yào mǎi zhè jiàn máoyī.
141好的,你先去收银台叫一下钱吧。Oke anh, anh đến quầy thu ngân trả tiền trước đi.Hǎo de, nǐ xiān qù shōuyín tái jiào yí xià qián ba.
142这条裤子你喜欢吗?Chiếc quần bò này bạn thích không?Zhè tiáo kùzi nǐ xǐhuān ma?
143我觉得还可以,不过颜色有点儿深,我喜欢颜色浅一点儿的。Tôi thấy cũng tạm được, có điều màu sắc hơi đậm chút, tôi thích chiếc màu nhạt một chút.Wǒ juéde hái kěyǐ, bú guò yánsè yǒu diǎnr shēn, wǒ xǐhuān yánsè qiǎn yì diǎnr de.
144服务员,你给我拿一件颜色浅一点儿的吧。Em ơi, em lấy cho anh một chiếc có màu nhạt chút đi.Fúwùyuán, nǐ gěi wǒ ná yí jiàn yánsè qiǎn yì diǎnr de ba.
145好的,你稍等一下吧。Oke anh, anh đợi lát nhé.Hǎo de, nǐ shāo děng yí xià ba.

Vậy là xong, chúng ta đã giải quyết xong toàn bộ nội dung bài giảng số 87 ngày hôm nay rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình ngày kia nhé.

CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũ
CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũhttp://tiengtrungnet.com
CHINEMASTER là Thương hiệu nổi tiếng được sáng lập bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Chuyên gia đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK-HSKK và TOCFL. Ông chính là Tác giả của hàng nghìn cuốn Ebook học tiếng Trung miễn phí và Ebook học tiếng Anh miễn phí được chia sẻ trong Hệ thống Giáo dục Đào tạo Anh ngữ & Hán ngữ ChineMaster với chất lượng giảng dạy tốt nhất TOP 1 Việt Nam. Các Tác phẩm của ông được cộng đồng dân tiếng Trung và dân tiếng Anh chia sẻ rộng rãi trên khắp mạng xã hội. Ông chính là người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển thần tốc của Ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung thông qua hàng nghìn tài liệu học tiếng Trung online miễn phí & tài liệu học tiếng Anh online miễn phí. Trong đó, đặc biệt phải kể đến số lượng KHỦNG các video clip bài giảng và hàng nghìn cuốn sách Ebook tiếng Trung tiếng Anh miễn phí. Ông được cộng đồng người Việt Nam trên khắp Thế giới yêu quý bởi văn phong rất gần gũi và thân thiện với độc giả.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -