Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
01:30:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
01:30:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
01:26:40
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
01:29:08
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
01:32:35
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
01:27:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
01:23:59
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
01:34:46
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
01:34:45
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
01:42:54
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
01:45:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
01:27:37
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
01:27:46
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
54:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
01:28:47
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:29:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
01:27:33
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
01:20:38
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
01:20:24
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:22:08
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
01:44:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
01:27:45
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
01:26:07
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
01:43:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:38:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:42:22
Video thumbnail
Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
01:44:06
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
01:45:17
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
01:26:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
01:44:58
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
01:41:21
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
47:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:22:23
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
08:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
01:13:03
Video thumbnail
Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
01:27:10
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
01:19:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
01:17:53
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ sơ cấp 1
01:26:03
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ sơ cấp 1
01:43:02
Video thumbnail
Lớp học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ sơ cấp
01:29:13
Video thumbnail
Địa chỉ học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội ChineMaster Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ
01:25:19
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai lớp Hán ngữ sơ cấp
01:32:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quốc Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp
01:28:14
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster
01:44:26
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy Hán ngữ 1
01:26:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:09:24
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
01:49:54
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
01:33:28
Trang chủTài liệu Học Tiếng TrungHội thoại tiếng Trung theo chủ đề Bài 33 Học tiếng Trung...

Hội thoại tiếng Trung theo chủ đề Bài 33 Học tiếng Trung online

Hội thoại tiếng trung theo chủ đề đàm thoại tiếng Trung giao tiếp khóa học tiếng Trung online free

5/5 - (2 bình chọn)

Hội thoại tiếng Trung theo chủ đề cho người mới học

Hội thoại tiếng Trung theo chủ đề cơ bản và tổng hợp các bài giảng tài liệu tự học đàm thoại tiếng Trung theo chủ đề thông dụng nhất trong công việc, ví dụ như đặt hàng Trung Quốc, đặt hàng taobao, đặt hàng tmall, đặt hàng 1688 đặt hàng alibaba vân vân. Đây là những bài giảng nằm trong bộ giáo trình khóa học tiếng Trung online free của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Hội thoại tiếng Trung theo chủ đề học tiếng Trung online free

  1. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề nhập hàng Trung Quốc
  2. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề đặt hàng Quảng Châu
  3. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề order hàng Trung Quốc
  4. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề đặt hàng taobao Trung Quốc
  5. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề đặt hàng tmall Trung Quốc
  6. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề đặt hàng 1688 Trung Quốc
  7. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề đặt hàng alibaba Trung Quốc
  8. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề nhân viên đặt hàng tiếng Trung
  9. Hội thoại tiếng trung theo chủ đề vận chuyển hàng Trung Quốc

Lớp học tiếng Trung online free theo chủ đề thông dụng nhất

阮明武老师:今天晚上我不想回家吃饭了,咱们还是去哪里吃吃饭吧,换一下儿风味儿,怎么样?

范冰冰:好啊,武老师,我也是这么想的。

阮明武老师:你上网找一下儿这里附近有没有什么有名的饭店吧。

范冰冰:好的,武老师,我马上就找了。

阮明武老师:你找到了吗?

范冰冰:武老师,我找到了,离咱们这里最近的有一个非常有名的饭店,那个饭店的名字叫做全聚德。

阮明武老师:恩,我也听说过那个饭店了,不过因为时间太紧,还没去那儿吃饭呢。

范冰冰:那现在咱们就去吧。

阮明武老师:恩,你在这里等我一下儿,我把车子开到楼底下,然后我就打你的手机,你就下楼吧。

范冰冰:好啊。

Thầy Nguyễn Minh Vũ: Tối nay Thầy không muốn về nhà ăn cơm nữa, hay là chúng ta đi đâu đó ăn cơm nhỉ, thay đổi chút hương vị, thế nào?

Phạm Băng Băng: Oke Thầy Vũ, em cũng nghĩ như vậy.

Thầy Nguyễn Minh Vũ: Em lên mạng tìm xem gần đây có nhà hàng gì nổi tiếng không nhé.

Phạm Băng Băng: Oke Thầy Vũ, em sẽ tìm ngay ạ.

Thầy Nguyễn Minh Vũ: Em tìm được chưa?

Phạm Băng Băng: Thầy Vũ ơi, em tìm được rồi ạ, cách chỗ chúng ta ở đây có một nhà hàng cực kỳ nổi tiếng, tên của nhà hàng đó là Toàn Tụ Đức.

Thầy Nguyễn Minh Vũ: Umh, Thầy cũng nghe qua về nhà hàng đó rồi, nhưng mà do thời gian gấp gáp quá nên vẫn chưa đến đó ăn cơm.

Phạm Băng Băng: Vậy chúng ta đến đó đi ạ.

Thầy Nguyễn Minh Vũ: Uh, em đợi Thầy ở đây nhé, Thầy sẽ lái ô tô đến dưới tòa nhà, sau đó sẽ gọi vào điện thoại di động của em thì em xuống dưới nhé.

Phạm Băng Băng: Vâng ạ.

Ruǎn Míng Wǔ lǎoshī: Jīntiān wǎnshang wǒ bù xiǎng huí jiā chīfàn le, zánmen háishì qù nǎlǐ chī chī fàn ba, huàn yí xiàr fēngwèir, zěnme yàng?

Fàn Bīng Bīng: Hǎo a, Wǔ lǎoshī, wǒ yě shì zhème xiǎng de.

Ruǎn Míng Wǔ lǎoshī: Nǐ shàngwǎng zhǎo yí xiàr zhèlǐ fùjìn yǒu méiyǒu shénme yǒumíng de fàndiàn ba.

Fàn Bīng Bīng: Hǎo de, Wǔ lǎoshī, wǒ mǎshàng jiù zhǎo le.

Ruǎn Míng Wǔ lǎoshī: Nǐ zhǎo dào le ma?

Fàn Bīng Bīng: Wǔ lǎoshī, wǒ zhǎo dào le, lí zánmen zhèlǐ zuìjìn de yǒu yí ge fēicháng yǒumíng de fàndiàn, nàge fàndiàn de míngzì jiàozuò quánjùdé.

Ruǎn Míng Wǔ lǎoshī: Ēn, wǒ yě tīngshuō guò nàge fàndiàn le, bú guò yīn wéi shíjiān tài jǐn, hái méi qù nàr chīfàn ne.

Fàn Bīng Bīng: Nà xiànzài zánmen jiù qù ba.

Ruǎn Míng Wǔ lǎoshī: Ēn, nǐ zài zhèlǐ děng wǒ yí xiàr, wǒ bǎ chēzi kāi dào lóu dǐxia, ránhòu wǒ jiù dǎ nǐ de shǒujī, nǐ jiù xià lóu ba.

Fàn Bīng Bīng: Hǎo a.

Có lẽ chúng ta sẽ tạm thời dừng bài học tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong năm sau nhé.

CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũ
CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũhttp://tiengtrungnet.com
CHINEMASTER là Thương hiệu nổi tiếng được sáng lập bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Chuyên gia đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK-HSKK và TOCFL. Ông chính là Tác giả của hàng nghìn cuốn Ebook học tiếng Trung miễn phí và Ebook học tiếng Anh miễn phí được chia sẻ trong Hệ thống Giáo dục Đào tạo Anh ngữ & Hán ngữ ChineMaster với chất lượng giảng dạy tốt nhất TOP 1 Việt Nam. Các Tác phẩm của ông được cộng đồng dân tiếng Trung và dân tiếng Anh chia sẻ rộng rãi trên khắp mạng xã hội. Ông chính là người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển thần tốc của Ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung thông qua hàng nghìn tài liệu học tiếng Trung online miễn phí & tài liệu học tiếng Anh online miễn phí. Trong đó, đặc biệt phải kể đến số lượng KHỦNG các video clip bài giảng và hàng nghìn cuốn sách Ebook tiếng Trung tiếng Anh miễn phí. Ông được cộng đồng người Việt Nam trên khắp Thế giới yêu quý bởi văn phong rất gần gũi và thân thiện với độc giả.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -