Học tiếng Trung vui vẻ Tập 19

Học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề khóa học tiếng Trung online miễn phí tiếng Trung giao tiếp free

0
1600
5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung vui vẻ tiếng Trung giao tiếp online free

Học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề thông dụng nhất hàng ngày, tự học tiếng Trung Quốc mỗi ngày chuyên đề hội thoại tiếng Trung theo chủ đề và đàm thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề phổ biến nhất của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ Cầu Giấy Hà Nội ChineMaster

  1. Học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề thiết bị điện thoại di động
  2. Học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề linh kiện máy tính PC
  3. Học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề linh kiện máy tính xách tay
  4. Học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề phụ kiện điện tử
  5. Học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề phụ kiện điện thoại
  6. Học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề nhập hàng máy móc Trung Quốc

Khóa học tiếng Trung online miễn phí chuyên đề tiếng Trung giao tiếp

181Ngày mai là sinh nhật của em gái bạn.明天是我的妹妹的生日。Míngtiān shì wǒ de mèimei de shēngrì.
182Đúng rồi, ngày mai bạn tới nhà tôi nhé.对啊,明天你来我家吧。Duì ā, míngtiān nǐ lái wǒjiā ba.
183Tôi không biết nhà bạn ở đâu.我不知道你的家在哪儿。Wǒ bù zhīdào nǐ de jiā zài nǎr.
184Nhà tôi ở đàng kia kìa.我的家在那儿呢。Wǒ de jiā zài nàr ne.
185Nhà bạn có mấy người?你家有几个人?Nǐ jiā yǒu jǐ ge rén?
186Nhà tôi có 4 người, họ là bố mẹ tôi, em gái tôi và tôi.我家有四个人,他们是我爸爸、妈妈、妹妹和我。Wǒjiā yǒu sì gè rén, tāmen shì wǒ bàba, māma, mèimei hé wǒ.
187Bố bạn là bác sỹ phải không?你的爸爸是大夫吗?Nǐ de bàba shì dàifu ma?
188Bố tôi là bác sỹ.我爸爸是大夫。Wǒ bàba shì dàifu.
189Thế còn mẹ bạn?你妈妈呢?Nǐ māma ne?
190Mẹ tôi là nhân viên giao dịch.我妈妈是营业员。Wǒ māma shì yíngyèyuán.
191Em gái bạn làm công việc gì?你的妹妹作什么工作?Nǐ de mèimei zuò shénme gōngzuò?
192Em gái tôi là y tá.我的妹妹是护士。Wǒ de mèimei shì hùshì.
193Em gái bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?你的妹妹今年多大了?Nǐ de mèimei jīnnián duō dà le?
194Em gái tôi năm nay 20 tuổi.我的妹妹今年二十岁。Wǒ de mèimei jīnnián èrshí suì.
195Em gái bạn học trường đại học gì?你的妹妹读什么大学?Nǐ de mèimei dú shénme dàxué?
196Em gái tôi học trường Đại học Hà Nội.我的妹妹在河内大学学习。Wǒ de mèimei zài hénèi dàxué xuéxí.
197Trường Đại học Hà Nội ở đâu?河内大学在哪儿?Hénèi dàxué zài nǎr?
198Tôi không biết trường đó ở đâu.我不知道河内大学在哪儿。Wǒ bù zhīdào hénèi dàxué zài nǎr.
199Trường Đại học Hà Nội ở Hà Nội.河内大学在河内。Hénèi dàxué zài hénèi.
200Tôi xin được giới thiệu cho các bạn trước chút, vị này là giáo sư trường tôi, vị này là hiệu trưởng trường tôi.我先给你们介绍一下儿,这位是我大学教授,这位是我学校校长。Wǒ xiān gěi nǐmen jièshào yíxiàr, zhè wèi shì wǒ dàxué jiàoshòu, zhè wèi shì wǒ xuéxiào xiàozhǎng.

Luyện dịch tiếng Trung online dịch thuật tiếng Trung Quốc mỗi ngày

范平明同时表示相信联合国维和行动跨部门工作组在落实任务中将继续取得许多新成功。他建议在地区和世界复杂多变并对联合国维和行动产生直接影响的背景下,各有关部门需同国防部保持密切配合,向党和政府实地展开工作和逐步参加联合国政策制定工作建言献策。

Fàn píngmíng tóngshí biǎoshì xiāngxìn liánhéguó wéihé xíngdòng kuà bùmén gōngzuò zǔ zài luòshí rènwù zhōng jiàng jìxù qǔdé xǔduō xīn chénggōng. Tā jiànyì zài dìqū hé shìjiè fùzá duō biàn bìng duì liánhéguó wéihé xíngdòng chǎnshēng zhíjiē yǐngxiǎng de bèijǐng xià, gè yǒuguān bùmén xū tóng guófáng bù bǎochí mìqiè pèihé, xiàng dǎng hé zhèngfǔ shídì zhǎnkāi gōngzuò hé zhúbù cānjiā liánhéguó zhèngcè zhìdìng gōngzuò jiànyán xiàncè.

Tin tưởng Tổ Công tác liên ngành sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều thành công quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, có tác động trực tiếp đến các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, các bộ, ban, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng đề xuất, tham mưu cho Đảng, Chính phủ trong triển khai trên thực địa cũng như từng bước tham gia hoạch định chính sách của Liên hợp quốc.

Vậy là xong rồi các bạn ơi, chúng ta đã đi xong bài giảng số 19 tiếng Trung vui vẻ rồi đấy, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.