Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 các bạn học viên xem chi tiết giáo án video Thầy Vũ livestream trên youtube facebook ở ngay bên dưới nhé.

0
632
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7
5/5 - (1 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 Thầy Vũ livestream

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 các bạn học viên xem chi tiết giáo án video Thầy Vũ livestream trên youtube facebook ở ngay bên dưới nhé.

Thầy Vũ lên sóng livestream tiếp tục đào tạo khóa Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 theo lộ trình giảng dạy rất độc đáo và bài bản, các bạn chú ý theo dõi hết video này nhé.

Các bạn chú ý ôn tập lại kiến thức cũ từ bài 1 đến bài 6 trong link video bên dưới nhé.

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 1

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 2

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 3

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 4

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 6

Các bạn xem video bài giảng này chưa hiểu bài ở chỗ nào thì hỏi ngay Thầy Vũ trong forum diễn đàn hỗ trợ tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung ChineMaster nhé.

Các bạn cập nhập thông tin lịch học, thời gian học và lịch khai giảng khóa mới trong link bên dưới nhé. Các lớp mới đều được tổ chức khai giảng tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội.

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp

Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân

Trung tâm học tiếng Trung ChineMaster uy tín Thanh Xuân

Bạn nào chưa cài được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính thì xem Thầy Vũ hướng dẫn chi tiết trong link bên dưới nhé.

Download sogou

Phần bên dưới là bài tập nâng cao kiến thức về ngữ pháp tiếng Trung và phát triển thêm mạng lưới từ vựng tiếng Trung Thầy Vũ thiết kế cho video bài giảng lớp Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 này. Các bạn chú ý xem nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 2

Giáo trình đào tạo lớp Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 Thầy Vũ giảng dạy theo giáo án chuyên biệt.

Twitter 将其付费 Twitter Blue 订阅计划的帐户验证的推出推迟到中期选举之后,一位了解该决定的消息人士向 CNN 证实。

推迟这项新功能的决定是在该平台推出其 iOS 应用程序的更新版本的一天后做出的,该应用程序承诺允许每月支付订阅费的用户在他们的个人资料上获得一个蓝色复选标记,这是首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 提出的一项功能作为在平台上打击垃圾邮件的一种方式。

该应用程序的最新更新在 Apple 的 App Store 上进行了概述,称用户现在必须为该公司的 Twitter Blue 验证功能每月支付 7.99 美元,“就像你已经关注的名人、公司和政客一样。”长期以来,复选标记一直被用来确认政府官员、知名人士和记者的真实性。

CNN 周六下午对该服务的测试表明,在周日的决定之前,该服务的推出尚未完成。 CNN 创建的一个新的 Twitter 帐户选择了付费功能,并没有在其公开资料上显示复选标记。 Twitter 似乎仍然收取 4.99 美元,这是一个过时的价格。

推迟推出的决定是在向用户收取验证费用的整个决定面临公众广泛反对之际做出的。为了表现出挑衅,该平台上的一些名人在周末冒充马斯克,并揭露了“蓝色检查”系统的潜在缺陷。

“我是一个言论自由的绝对主义者,我每天早餐都吃点东西,”西尔弗曼周六在推特上写道。她的账户还转发了支持民主党候选人的帖子。

周日,西尔弗曼的账户被标记为“暂时受限”,并在点击个人资料之前向访问者显示“该账户存在一些异常活动”的警告。这位喜剧演员随后将她的帐户改回了通常的形式,并附有她自己的名字和形象。

电视女演员瓦莱丽·贝蒂内利(Valerie Bertinelli)同样将她的账户名称更改为推特 CEO,周五在推特上写道:“[t]蓝色复选标记只是意味着你的身份已经过验证。骗子会更难冒充您。这不再适用。祝你好运!”然后,她回答了一位追随者,该追随者询问复选标记如何不再适用,并写道:“[你]可以每月 7.99 美元购买蓝色复选标记,而无需验证你是谁。”

在将她的个人资料名称更改为马斯克后,Bertinelli 在推特和转发推文中支持了几位民主党候选人和标签,包括“VoteBlueForDemocracy”和“#VoteBlueIn2022”。

这位女演员周日将她的账户名改回了 Valerie Bertinelli,并在推特上写道:“[o]key-dokey 我玩得很开心,我认为我的观点是正确的。”

周日,马斯克在推特上写道,“展望未来,任何没有明确说明‘模仿’的推特账号将被永久暂停。”他还在推特上表示,在 Twitter 上更改名称将“导致暂时丢失已验证的复选标记”。

Giáo trình đào tạo lớp Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 Thầy Vũ giảng dạy theo giáo án chuyên biệt.

此外,马斯克表示,Twitter 用户在被暂停之前将不再收到警告。 “这将被明确确定为注册 Twitter Blue 的条件,”他在推特上写道。

拖钓活动是在马斯克收购该公司并承诺恢复以前被禁止进入该平台的用户账户之后发生的,其中最著名的是前总统唐纳德特朗普。马斯克还表示,他将限制公司的内容限制,并要求付费订阅进行账户验证。

最近几个月,马斯克分享了关于袭击保罗佩洛西的阴谋论,称民主党是“分裂与仇恨”的政党,相比之下

Chú thích phiên âm cho bài tập phát triển từ vựng tiếng Trung và ngữ pháp tiếng Trung cho giáo án lớp Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 các bạn xem bên dưới nhé.

Twitter jiāng qí fùfèi Twitter Blue dìngyuè jìhuà de zhànghù yànzhèng de tuīchū tuīchí dào zhōngqí xuǎnjǔ zhīhòu, yī wèi liǎojiě gāi juédìng de xiāoxī rénshì xiàng CNN zhèngshí.

Tuīchí zhè xiàng xīn gōngnéng de juédìng shì zài gāi píngtái tuīchū qí iOS yìngyòng chéngxù de gēngxīn bǎnběn de yī tiānhòu zuò chū de, gāi yìngyòng chéngxù chéngnuò yǔnxǔ měi yuè zhīfù dìngyuè fèi de yònghù zài tāmen de gèrén zīliào shàng huòdé yīgè lán sè fù xuǎn biāojì, zhè shì shǒuxí zhíxíng guān āi lóng·mǎ sīkè (Elon Musk) tíchū de yī xiàng gōngnéng zuòwéi zài píngtái shàng dǎjí lèsè yóujiàn de yī zhǒng fāngshì.

Gāi yìngyòng chéngxù de zuìxīn gēngxīn zài Apple de App Store shàng jìnxíngle gàishù, chēng yònghù xiànzài bìxū wèi gāi gōngsī de Twitter Blue yànzhèng gōngnéng měi yuè zhīfù 7.99 Měiyuán,“jiù xiàng nǐ yǐjīng guānzhù de míngrén, gōngsī hé zhèngkè yīyàng.” Chángqí yǐlái, fù xuǎn biāojì yīzhí bèi yòng lái quèrèn zhèngfǔ guānyuán, zhīmíngrénshì hé jìzhě de zhēnshí xìng.

CNN zhōu liù xiàwǔ duì gāi fúwù de cèshì biǎomíng, zài zhōu rì de juédìng zhīqián, gāi fúwù de tuīchū shàngwèi wánchéng. CNN chuàngjiàn de yīgè xīn de Twitter zhànghù xuǎnzéle fùfèi gōngnéng, bìng méiyǒu zài qí gōngkāi zīliào shàng xiǎnshì fù xuǎn biāojì. Twitter sìhū réngrán shōuqǔ 4.99 Měiyuán, zhè shì yīgè guòshí de jiàgé.

Tuīchí tuīchū de juédìng shì zài xiàng yònghù shōuqǔ yànzhèng fèiyòng de zhěnggè juédìng miànlín gōngzhòng guǎngfàn fǎnduì zhī jì zuò chū de. Wèile biǎoxiàn chū tiǎoxìn, gāi píngtái shàng de yīxiē míng rén zài zhōumò màochōng mǎ sīkè, bìng jiēlùle “lán sè jiǎnchá” xìtǒng de qiánzài quēxiàn.

Giáo trình đào tạo lớp Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 Thầy Vũ giảng dạy theo giáo án chuyên biệt.

“Wǒ shì yīgè yánlùn zìyóu de juéduì zhǔyì zhě, wǒ měitiān zǎocān dōu chī diǎn dōngxī,” xī ěr fú màn zhōu liù zài tuī tè shàng xiě dào. Tā de zhànghù hái zhuǎnfāle zhīchí mínzhǔdǎng hòuxuǎn rén de tiězi.

Zhōu rì, xī ěr fú màn de zhànghù bèi biāojì wèi “zhànshí shòu xiàn”, bìng zài diǎnjī gèrén zīliào zhīqián xiàng fǎngwèn zhě xiǎnshì “gāi zhànghù cúnzài yīxiē yìcháng huódòng” de jǐnggào. Zhè wèi xǐjù yǎnyuán suíhòu jiāng tā de zhànghù gǎi huíle tōngcháng de xíngshì, bìng fù yǒu tā zìjǐ de míngzì hé xíngxiàng.

Diànshì nǚ yǎnyuán wǎ lái lì·bèidì nèi lì (Valerie Bertinelli) tóngyàng jiāng tā de zhànghù míngchēng gēnggǎi wèi tuī tè CEO, zhōu wǔ zài tuī tè shàng xiě dào:“[T] lán sè fù xuǎn biāojì zhǐshì yìwèizhe nǐ de shēnfèn yǐjīngguò yànzhèng. Piànzi huì gèng nán màochōng nín. Zhè bù zài shìyòng. Zhù nǐ hǎo yùn!” Ránhòu, tā huídále yī wèi zhuīsuí zhě, gāi zhuīsuí zhě xúnwèn fù xuǎn biāojì rúhé bù zài shìyòng, bìng xiě dào:“[Nǐ] kěyǐ měi yuè 7.99 Měiyuán gòumǎi lán sè fù xuǎn biāojì, ér wúxū yànzhèng nǐ shì shéi.”

Zài jiāng tā de gèrén zīliào míngchēng gēnggǎi wéi mǎ sīkè hòu,Bertinelli zài tuī tè hé zhuǎn fǎ tuī wénzhōng zhīchíle jǐ wèi mínzhǔdǎng hòuxuǎn rén hé biāoqiān, bāokuò “VoteBlueForDemocracy” hé “#VoteBlueIn2022”.

Zhè wèi nǚ yǎnyuán zhōu rì jiāng tā de zhànghù míng gǎi huíle Valerie Bertinelli, bìng zài tuī tè shàng xiě dào:“[O]key-dokey wǒ wán dé hěn kāixīn, wǒ rènwéi wǒ de guāndiǎn shì zhèngquè de.”

Zhōu rì, mǎ sīkè zài tuī tè shàng xiě dào,“zhǎnwàng wèilái, rènhé méiyǒu míngquè shuōmíng ‘mófǎng’ de tuī tè zhànghào jiāng bèi yǒngjiǔ zàntíng.” Tā hái zài tuī tè shàng biǎoshì, zài Twitter shàng gēnggǎi míngchēng jiāng “dǎozhì zhànshí diūshī yǐ yànzhèng de fù xuǎn biāojì”.

Cǐwài, mǎ sīkè biǎoshì,Twitter yònghù zài bèi zàntíng zhīqián jiāng bù zài shōu dào jǐnggào. “Zhè jiāng bèi míngquè quèdìng wèi zhùcè Twitter Blue de tiáojiàn,” tā zài tuī tè shàng xiě dào.

Giáo trình đào tạo lớp Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 Thầy Vũ giảng dạy theo giáo án chuyên biệt.

Tuō diào huódòng shì zài mǎ sīkè shōugòu gāi gōngsī bìng chéngnuò huīfù yǐqián bèi jìnzhǐ jìnrù gāi píngtái de yònghù zhànghù zhīhòu fāshēng de, qízhōng zuì zhùmíng de shì qián zǒngtǒng tángnàdé tè lǎng pǔ. Mǎ sīkè hái biǎoshì, tā jiāng xiànzhì gōngsī de nèiróng xiànzhì, bìng yāoqiú fùfèi dìngyuè jìnxíng zhànghù yànzhèng.

Zuìjìn jǐ gè yuè, mǎ sīkè fēnxiǎngle guānyú xíjí bǎoluó pèi luò xī de yīnmóu lùn, chēng mínzhǔdǎng shì “fēnliè yǔ chóuhèn” de zhèngdǎng, xiāng bǐ zhī xià

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế Thầy Vũ thiết kế cho bài giảng lớp Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 các bạn tham khảo trong phần bên dưới.

Twitter đang trì hoãn việc triển khai xác minh tài khoản cho gói đăng ký Twitter Blue trả phí của mình cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ, một nguồn tin am hiểu về quyết định này đã xác nhận với CNN.

Quyết định đẩy lùi tính năng mới được đưa ra một ngày sau khi nền tảng này tung ra phiên bản cập nhật của ứng dụng iOS hứa hẹn cho phép người dùng trả phí đăng ký hàng tháng nhận được dấu kiểm màu xanh lam trên hồ sơ của họ, một tính năng mà CEO Elon Musk đã đề xuất. như một cách để chống lại thư rác trên nền tảng.

Bản cập nhật mới nhất của ứng dụng đã được đưa ra trên App Store của Apple, cho biết rằng người dùng hiện sẽ phải trả 7,99 đô la mỗi tháng cho tính năng xác minh Twitter Blue của công ty, “giống như những người nổi tiếng, công ty và chính trị gia mà bạn đã theo dõi”. Dấu kiểm từ lâu đã được sử dụng để xác nhận tính xác thực của các quan chức chính phủ, các nhân vật nổi tiếng và các nhà báo.

Việc CNN thử nghiệm dịch vụ vào chiều thứ Bảy cho thấy việc triển khai vẫn chưa hoàn tất trước quyết định của Chủ nhật. Một tài khoản Twitter mới được tạo bởi CNN đã chọn tính năng trả phí đã không hiển thị dấu kiểm trên hồ sơ công khai của nó. Twitter cũng vẫn tính phí 4,99 USD, một mức giá đã lỗi thời.

Quyết định trì hoãn triển khai được đưa ra vì toàn bộ quyết định tính phí xác minh của người dùng đã vấp phải phản ứng dữ dội của công chúng. Để thể hiện sự thách thức, một số người nổi tiếng trên nền tảng đã đóng giả Musk vào cuối tuần và tiết lộ một lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống “Blue Check”.

Giáo trình đào tạo lớp Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 Thầy Vũ giảng dạy theo giáo án chuyên biệt.

“Tôi là người theo chủ nghĩa độc tôn về quyền tự do ngôn luận và tôi ăn sáng buồn tẻ vào bữa sáng hàng ngày,” Silverman đã tweet hôm thứ Bảy. Tài khoản của cô ấy cũng đã tweet lại các bài đăng ủng hộ các ứng cử viên đảng Dân chủ.

Tài khoản của Silverman được gắn nhãn là “tạm thời bị hạn chế” vào Chủ nhật, với cảnh báo rằng “đã có một số hoạt động bất thường từ tài khoản này” được hiển thị cho khách truy cập trước khi nhấp qua hồ sơ. Sau đó, nữ diễn viên hài đã thay đổi tài khoản của mình trở lại dạng bình thường, với đầy đủ tên và hình ảnh của chính cô.

Tương tự, nữ diễn viên truyền hình Valerie Bertinelli đã đổi tên tài khoản của mình thành Giám đốc điều hành Twitter, viết hôm thứ Sáu rằng “[t] anh ấy dấu kiểm màu xanh chỉ đơn giản có nghĩa là danh tính của bạn đã được xác minh.

Những kẻ lừa đảo sẽ gặp khó khăn hơn khi mạo danh bạn. Điều đó không còn áp dụng nữa. Chúc may mắn ngoài kia! ” Sau đó, cô ấy trả lời một người theo dõi đã hỏi làm thế nào mà dấu kiểm không còn áp dụng nữa, viết rằng “[y] bạn có thể mua dấu kiểm màu xanh lam với giá 7,99 đô la một tháng mà không cần xác minh bạn là ai”.

Sau khi đổi tên hồ sơ của mình thành Musk, Bertinelli đã tweet và đăng lại sự ủng hộ dành cho một số ứng cử viên Đảng Dân chủ và thẻ bắt đầu bằng #, bao gồm “VoteBlueForDemocracy” và “#VoteBlueIn2022”.

Nữ diễn viên đã đổi lại tên tài khoản của mình thành Valerie Bertinelli Sunday, tweet, “[o] key-dokey, tôi đã rất vui và tôi nghĩ rằng tôi đã đưa ra quan điểm của mình”.

Vào Chủ nhật, Musk đã tweet rằng, “Trong tương lai, bất kỳ Twitter nào xử lý hành vi mạo danh mà không chỉ định rõ ràng” parody “sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn.” Anh ấy cũng đã tweet rằng việc thay đổi tên trên Twitter sẽ “tạm thời làm mất dấu kiểm đã xác minh”.

Ngoài ra, Musk cho biết người dùng Twitter sẽ không còn nhận được cảnh báo trước khi bị đình chỉ. “Đây sẽ được xác định rõ ràng là một điều kiện để đăng ký Twitter Blue,” anh ấy đã tweet.

Hoạt động trolling diễn ra sau khi Musk mua lại công ty và cam kết khôi phục tài khoản của những người dùng trước đây đã bị cấm sử dụng nền tảng này, đáng chú ý nhất là cựu Tổng thống Donald Trump. Musk cũng cho biết ông sẽ giới hạn các giới hạn nội dung của công ty và yêu cầu đăng ký trả phí để xác minh tài khoản.

Giáo trình đào tạo lớp Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 Thầy Vũ giảng dạy theo giáo án chuyên biệt.

Trong những tháng gần đây, Musk đã chia sẻ các lý thuyết âm mưu về cuộc tấn công vào Paul Pelosi, người được gọi là đảng Dân chủ là đảng của “sự chia rẽ và thù hận”, so sánh

Vậy là vừa rồi chúng ta đã học xong hết toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung cùng với một số bài tập luyện dịch tiếng Trung mà Thầy Vũ thiết kế cho khóa Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 7 vào ngày 7 tháng 11 năm 2022 rồi. Thầy Vũ sẽ dừng bài giảng này tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.