Video học tiếng Trung bài 9 Khóa học tiếng Trung online free

Video học tiếng Trung online free toàn tập của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ

0
1341
5/5 - (3 bình chọn)

Video học tiếng Trung online free cho người mới bắt đầu

Video học tiếng Trung online miễn phí cấp tốc từ cơ bản đến nâng cao dành cho các bạn đang có nhu cầu tự học tiếng Trung online free chất lượng cao. Toàn bộ video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ đều được phân loại theo những bộ giáo trình học tiếng Trung tốt nhất và chuẩn nhất hiện nay, ví dụ như bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới, bộ giáo trình hán ngữ boya toàn tập, bộ giáo trình 345 câu khẩu ngữ tiếng hán, bộ giáo trình 9999 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất, bộ giáo trình 3000 câu tiếng trung giao tiếp cơ bản hàng ngày, 900 câu tiếng Trung giao tiếp thường dùng nhất vân vân.

Khóa học tiếng Trung online cơ bản tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

Hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện tập nói tiếng Trung giao tiếp theo các mẫu câu tiếng Trung bên dưới, bao gồm hơn 100 câu tiếng Trung giao tiếp rất cơ bản và dễ học, các bạn ghi chép vào vở để hàng ngày tiện xem lại.

693Cô ta hơi khó chịu chút xíu, bị sốt, đau đầu, có thể là bị cảm rồi.她有点儿不舒服,发烧、头疼,可能感冒了。Tā yǒu diǎnr bu shūfu, fāshāo, tóuténg, kěnéng gǎnmào le.
694Cô ta phải đến bệnh viện khám bệnh, vì vậy nhờ tôi xin nghỉ cho cô ta.她要去医院看病,所以让我给她请假。Tā yào qù yīyuàn kànbìng, suǒyǐ ràng wǒ gěi tā qǐngjià.
695Trong giờ học, cô giáo hỏi tôi vì sao cô ta không đến học, tôi nói với cô giáo rằng cô ta bị ốm rồi, hôm nay không tới học được.上课的时候,老师问我她怎么没来上课,我告诉老师,她生病了,今天不能来上课。Shàngkè de shíhòu, lǎoshī wèn wǒ tā zěnme méi lái shàngkè, wǒ gàosu lǎoshī, tā shēngbìng le, jīntiān bù néng lái shàngkè.
696Một hôm, tôi hỏi cô ta có biết lái xe không, cô ta nói rằng tất nhiên là biết.一天,我问她会不会开车,她说当然会。Yì tiān, wǒ wèn tā huì bú huì kāi chē, tā shuō dāngrán huì.
697Bạn của tôi có một chiếc ôtô, Chủ Nhật chúng ta lái xe của cô ta đi chơi đi.我的朋友有一辆汽车,星期天我们开她的汽车去玩儿吧。Wǒ de péngyǒu yǒu yí liàng qìchē, xīngqī tiān wǒmen kāi tā de qìchē qù wánr ba.
698Bạn có bằng lái xe không?你有驾照吗?Nǐ yǒu jiàzhào ma?
699Thưa cô, tôi muốn học Tiếng Trung, bây giờ có thể đăng ký được không?老师,我想学汉语,现在可以报名吗?Lǎoshī, wǒ xiǎng xué hànyǔ, xiànzài kěyǐ bàomíng ma?
700Khi nào thì vào học?什么时候上课?Shénme shíhòu shàngkè?
701Thứ 2 Tuần tới.下星期一。Xià xīngqī yī.
702Bạn có thể nói lại lần nữa không? Tôi nghe không hiểu.你能不能再说一遍?我听不懂。Nǐ néng bù néng zài shuō yí biàn? Wǒ tīng bù dǒng.
703Học từ mấy giờ đến mấy giờ?上课从几点到几点?Shàngkè cóng jǐ diǎn dào jǐ diǎn?
704Từ tối 6:30 đến 8:00, mỗi lần một tiếng rưỡi.从晚上六点半到八点,一次一个半小时。Cóng wǎnshang liù diǎn bàn dào bā diǎn, yí cì yí ge bàn xiǎoshí.
705Cô ta nói Tiếng Trung cũng được.她汉语说得还可以。Tā hànyǔ shuō de hái kěyǐ.
706Căn phòng này cũng không tệ.这个房子还不错。zhè ge fángzi hái bú cuò.
707Sức khỏe bố mẹ cô ta vẫn tốt.她爸爸妈妈身体还好。Tā bàba māma shēntǐ hái hǎo.
708Hàng ngày bạn dậy sớm không?你每天起得早不早?Nǐ měitiān qǐ de zǎo bù zǎo?
709Hàng ngày tôi dậy rất sớm.我每天起得很早。Wǒ měitiān qǐ de hěn zǎo.
710Cô ta nói Tiếng Trung thế nào?她汉语说得怎么样?Tā hànyǔ shuō de zěnme yàng?
711Cô ta nói Tiếng Trung rất tốt.她汉语说得很不错。Tā hànyǔ shuō de hěn bú cuò.
712Cô ta nói Tiếng Trung tốt không?她说汉语说得好吗?Tā shuō hànyǔ shuō de hǎo ma?
713Cô ta nói Tiếng Trung nói rất tốt.她说汉语说得很好。Tā shuō hànyǔ shuō de hěn hǎo.
714Chủ Nhật bạn dậy sớm không?你星期天起得早吗?Nǐ xīngqī tiān qǐ de zǎo ma?
715Chủ Nhật tôi dậy không sớm.我星期天起得不早。Wǒ xīngqī tiān qǐ de bù zǎo.
716Bạn nói Tiếng Trung thế nào?你汉语说得怎么样?Nǐ hànyǔ shuō de zěnme yàng?
717Tôi nói Tiếng Trung không tốt.我汉语说得不好。Wǒ hànyǔ shuō de bù hǎo.
718Cô ta viết chữ Hán tốt không?她汉字写得好不好?Tā hànzì xiě de hǎo bù hǎo?
719Cô ta viết chữ Hán không tốt.她汉字写得不好。Tā hànzì xiě de bù hǎo.
720Cô giáo nói rất rõ ràng.老师说得很清楚。Lǎoshī shuō de hěn qīngchu.
721Cô giáo dạy rất tốt.老师教得很好。Lǎoshī jiāo de hěn hǎo.
722Cô ta chạy rất nhanh.她跑步跑得很快。Tā pǎobù pǎo de hěn kuài.
723Cô ta nói Tiếng Trung nói rất lưu loát.她说汉语说得很流利。Tā shuō hànyǔ shuō de hěn liúlì.
724Cô ta nói Tiếng Trung rất lưu loát.她汉语说得很流利。Tā hànyǔ shuō de hěn liúlì.

Trên đây là những mẫu câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản hàng ngày thường xuyên được sử dụng với tần số rất cao.

Video học tiếng Trung online cơ bản miễn phí

  • Video học tiếng Trung online cơ bản miễn phí trình độ level 1
  • Video học tiếng Trung online cơ bản miễn phí trình độ level 2
  • Video học tiếng Trung online cơ bản miễn phí trình độ level 3
  • Video khóa học tiếng Trung online cơ bản miễn phí trình độ level 4
  • Video khóa học tiếng Trung online cơ bản miễn phí trình độ level 5
  • Video khóa học tiếng Trung online cơ bản miễn phí trình độ level 6

Vậy là bài giảng số 9 của chúng ta đã xong rồi. Các bạn xem lại bài cũ thường xuyên nhé và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng số 10 vào ngày mai.