Video học tiếng Trung bài 24 Khóa học tiếng Trung online free

Video học tiếng Trung online miễn phí từ cơ bản đến nâng cao thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ

0
1610
5/5 - (3 bình chọn)

Video học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu

Video học tiếng Trung online cơ bản từ đầu dành cho tất cả chúng ta là những người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc. Vậy thì khóa học tiếng Trung online miễn phí toàn tập từ level 1 đến level 6 của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là sự lựa chọn quá tuyệt vời dành cho chúng ta. Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, giáo viên tiếng Trung HOT nhất và nổi tiếng nhất trên YOUTUBE và Facebook với hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí đã giúp đỡ biết bao nhiêu người dân Việt Nam đều có cơ hội được tiếp cận với những kiến thức tiếng Trung tốt nhất và chuẩn nhất.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí tiếng Trung giao tiếp cơ bản

625Xin hỏi, trường Đại học Bắc Kinh bao xa?请问,北京大学有多远?Qǐngwèn, běijīng dàxué yǒu duō yuǎn?
626Khoảng 300 m.大概三百米。Dàgài sānbǎi mǐ.
627Đi thẳng một mạch từ đây tới đen xanh đỏ thứ nhất thì rẽ trái.从这儿一直往前走,到第一个红绿灯就往左拐。Cóng zhèr yì zhí wǎng qián zǒu, dào dì yí ge hónglǜ dēng jiù wǎng zuǒ guǎi.
628Trường Đại học của chúng tôi ở ngay bên cạnh công viên.我们的大学就在公园旁边。Wǒmen de dàxué jiù zài gōngyuán pángbiān.
629Tôi đi từ nhà đến công viên, cô ta đi về công ty.我从家去公园,她往公司去。Wǒ cóng jiā qù gōngyuán, tā wǎng gōngsī qù.
630Phía trước trường học là siêu tị, công viên và hiệu sách, còn có một khách sạn.学校前边有超市、公园和书店,还有一个酒店。Xuéxiào qiánbiān yǒu chāoshì, gōngyuán hé shūdiàn, hái yǒu yí ge jiǔdiàn.
631Tôi đi Việt Nam trước, sau đó từ Việt Nam đi Bắc Kinh.我先去越南,然后从越南去北京。Wǒ xiān qù yuènán, ránhòu cóng yuènán qù běijīng.
632Tôi thường gọi điện thoại cho cô ta, không thường viết thư.我常常给她打电话,不常写信。Wǒ cháng cháng gěi tā dǎ diànhuà, bù cháng xiě xìn.
633Ngày mai là Chủ Nhật, tôi đi cùng cô ta đến trung tâm mua sắm mua đồ.明天是星期日,我跟她一起去购物中心买东西。Míngtiān shì xīngqī rì, wǒ gēn tā yì qǐ qù gòuwù zhōngxīn mǎi dōngxi.
634Ví tiền của tôi là chiếc màu đen, trong ví tiền của tôi có một chiếc thẻ ngân hàng, trong thẻ ngân hàng có một triệu USD.我的钱包是黑色的,我的钱包里有一张银行卡,银行卡里有一百万美元。Wǒ de qiánbāo shì hēisè de, wǒ de qiánbāo lǐ yǒu yì zhāng yínháng kǎ, yínháng kǎ lǐ yǒu yì bǎi wàn měiyuán.
635Xin hỏi, Đại học Bắc Kinh ở đâu?请问,北京大学在哪儿?Qǐngwèn, běijīng dàxué zài nǎr?
636Đại học Bắc Kinh ở giữa ngân hàng và bưu điện.北京大学在银行和邮局中间。Běijīng dàxué zài yínháng hé yóujú zhōngjiān.
637Thứ bẩy, tôi một mình đi chơi Bắc Kinh.星期六,我一个人去北京玩儿。Xīngqī liù, wǒ yí ge rén qù běijīng wánr.
638Lúc muốn về trường học thì đã rất muộn rồi.要回学校的时候,已经很晚了。Yào huí xuéxiào de shíhòu, yǐjīng hěn wǎn le.
639Tôi bị lạc đường rồi, không biết trạm xe buýt ở đâu.我迷路了,不知道公共汽车站在哪儿。Wǒ mílù le, bù zhīdào gōnggòng qìchē zhàn zài nǎr.
640Tôi hỏi một người, đến Đại học Bắc Kinh đi như thế nào, người đó nói không biết, lúc này thì một chiếc xe taxi đi tới.我问一个人,去北京大学怎么走,那个人说不知道,这时候来了一辆出租车。Wǒ wèn yí ge rén, qù běijīng dàxué zěnme zǒu, nà ge rén shuō bù zhīdào, zhè shíhòu lái le yí liàng chūzū chē.
641Bạn có thể cho tôi biết đến Đại học Bắc Kinh đi như thế nào không?你能告诉我去北京大学怎么走吗?Nǐ néng gàosu wǒ qù běijīng dàxué zěnme zǒu ma?
642Lên xe đi, tôi đưa bạn về nhà.上车吧,我带你回家。Shàng chē ba, wǒ dài nǐ huí jiā.

Video học tiếng Trung online miễn phí tốt nhất

  • Video học tiếng Trung online miễn phí lớp cơ bản 1
  • Video học tiếng Trung online miễn phí lớp cơ bản 2
  • Video học tiếng Trung online miễn phí lớp cơ bản 3

Khóa học tiếng Trung online cơ bản

  • Khóa học tiếng Trung online cơ bản trình độ level 1
  • Khóa học tiếng Trung online cơ bản trình độ level 2
  • Khóa học tiếng Trung online cơ bản trình độ level 3

Nội dung bài giảng số 24 đến đây là kết thúc, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng số 25.