Quy định Sử dụng Nguồn Tài liệu tại TiengTrungNet.com

0
1903
Quy định Sử dụng Nguồn Tài liệu tại TiengTrungNet.com - Học Tiếng Trung Online Thầy Nguyễn Minh Vũ
Quy định Sử dụng Nguồn Tài liệu tại TiengTrungNet.com - Học Tiếng Trung Online Thầy Nguyễn Minh Vũ
5/5 - (1 bình chọn)

Bất kỳ Website nào muốn sử dụng nguồn Tài liệu học Tiếng Trung của Thầy Nguyễn Minh Vũ trên TiengTrungNet.com thì phải Liên hệ trực tiếp với Thầy Nguyễn Minh Vũ trước theo số 090 468 4983.

Bất kỳ Website nào khi chưa được sự đồng ý của Thầy Nguyễn Minh Vũ thì không được phép tự ý sao chép nội dung các Bài giảng và Tài liệu Học Tiếng Trung trên Website TiengTrungNet.com của Thầy Nguyễn Minh Vũ dưới mọi hình thức.

Nếu Thầy Nguyễn Minh Vũ đồng ý thì mới được phép sao chép tài liệu học Tiếng Trung tại TiengTrungNet.com với điều kiện sau:

  1. Ghi rõ link Nguồn bài viết gốc từ TiengTrungNet.com
  2. Đặt link trỏ về nguồn bài viết gốc đó trên TiengTrungNet.com
  3. Đặt chế độ link là DO FOLLOW

Nếu Thầy Nguyễn Minh Vũ không đồng ý thì tuyệt đối không được phép tự ý sao chép nội dung các Bài giảng và Tài liệu học Tiếng Trung tại TiengTrungNet.com dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu website nào chưa hỏi ý kiến Thầy Nguyễn Minh Vũ thì cho dù website đó có ghi rõ nguồn và đặt link trỏ về nguồn bài viết gốc của TiengTrungNet.com (Đặt chế độ Link DO FOLLOW) thì cũng coi như là vi phạm Quy định Sử dụng Tài liệu Học Tiếng Trung tại TiengTrungNet.com của Thầy Nguyễn Minh Vũ.

Website nào không tuân thủ theo Quy định trên thì chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì khi Website của bạn bị xử lý theo Điều Luật của DMCA.

Cảm ơn sự hợp tác của các bạn!