Học tiếng Trung miễn phí bài 13

Khóa học tiếng Trung giao tiếp online tự học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội lớp học tiếng Trung

0
1668
5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội tiếng Trung giao tiếp

Học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội cùng các bạn học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Nội dung bài giảng học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội hôm nay của chúng ta bao gồm những trọng điểm kiến thức tiếng Trung cơ bản bên dưới.

Học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster xin chào các bạn học viên online.

Hôm nay chúng ta cùng bắt đầu bài học 13 giáo trình Đàm thoại tiếng Trung.

Tài liệu học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ cung cấp, vì vậy các bạn share sang kênh khác vui lòng ghi rõ nguồn từ trang web học tiếng Trung online miễn phí tiengtrungnet.com & hoctiengtrung.tv của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé.

Chủ đề bài học hôm nay là :要换车 (phải chuyển xe)

要换车 (Yào huàn chē (phải chuyển xe)

一,句子 (mẫu câu)
77 这路车到天安门吗? ( zhè lù chē dào tiān’ānmén ma? xe này có đến Thiên An Môn không?
78 我买两张票。(Wǒ mǎi liǎng zhāng piào (tôi mua hai vé xe)
79 到天安门还有几站?(dào tiān’ānmén hái yǒu jǐ zhàn? ( đến Thiên An Môn còn bao nhiêu trạm xe nữa?)
80 天安门到了。(tiān’ānmén dàole (đến Thiên An Môn rồi)
81找你六毛。( Zhǎo nǐ liù máo. (gửi lại bạn 6 hào)
82 去语言学院,要换车吗? (Qù yǔyán xuéyuàn, yào huàn chē ma? đến đại học ngôn ngữ. Có cần chuyển xe không?)
83 我会说一点儿汉语。( wǒ huì shuō yīdiǎnr hànyǔ. Tôi biết nói một ít tiếng Trung)
84 换几路车?( Huàn jǐ lù chē? (chuyển sang xe nào?)

二,会话 (hội thoại)

(1) 玛丽:同志,这路车到天安门吗 ? ( Tóngzhì, zhè lù chē dào tiān’ānmén ma ? Bạn ơi, xe này có tới Thiên An Môn không?)

售票员:到, 上车吧 (Dào, shàng chē ba. (có tới, lên xe đi)
大卫:买两张票,多少钱一张?(Mǎi liǎng zhāng piào duōshǎo qián yī zhāng? (mua 2 vé xe, bao nhiêu tiền 1 vé?)
售票员:两毛。(Liǎng máo. (2 hào)
售票员:找你六毛。( Zhǎo nǐ liù máo. (gửi lại bạn 6 hào)
玛丽:请问,到天安门还有几站?(Qǐngwèn, dào tiān’ānmén hái yǒu jǐ zhàn? (xin hỏi, đến Thiên An Môn còn bao nhiêu trạm xe nữa?)

售票员: 三站,你们会说汉语?(Sān zhàn, nǐmen huì shuō hànyǔ? (3 trạm nữa, các bạn biết nói tiếng Trung à?)

大卫:会说一点儿。( Huì shuō yīdiǎnr. (biết nói 1 ít)
玛丽:我说汉语,你懂吗? ( Wǒ shuō hànyǔ, nǐ dǒng ma? (tôi nói tiếng Trung bạn hiểu không?)

玛丽:懂。( Dǒng. (Hiểu. )
售票员:你们是哪国人? (Nǐmen shì nǎ guó rén ? (các bạn là người nước nào?)
大卫:我是法国人 (Wǒ shì Fǎàguó rén tôi là người Pháp)
玛丽:我是美国人。( Wǒ shì Měiguó rén. (tôi là người Mỹ)
售票员:天安门到了。请下车吧。( Tiān’ānmén dàole. Qǐng xià chē ba. (Đến Thiên An Môn rồi, các bạn xuống xe đi)

(2) 大卫:同志,我买一张票。(Tóngzhì, wǒ mǎi yī zhāng piào. (bạn ơi, bán cho tôi một vé xe)

售票员:去哪儿?(Qù nǎr? (đi đâu?)
大卫:去语言学院,要换车吗? (Qù yǔyán xuéyuàn, yào huàn chē ma? đến đại học ngôn ngữ. Có cần chuyển xe không?)
售票员:要换车 (Yào huàn chē (phải đổi xe)
大卫:在哪儿换车?(Zài nǎr huàn chē? chuyển xe ở đâu?)
售票员:早安里。(Zǎo ānlǐ. (Tảo An Lý)
大卫;换几路车?( huàn jǐ lù chē? (đi xe bao nhiêu?)
售票路员:换331 路(Huàn 331 lù (đi xe 331)
大卫:谢谢!(Xièxiè! (cảm ơn)
售票员:不谢 (Bù xiè (không cần cảm ơn)

Các bạn vừa cùng Học tiếng Trung online học xong các mẫu câu và bài hội thoại.

Tiếp theo, mời các bạn cùng với Học tiếng trung online miễn phí đến với nội dung ngữ pháp bài học hôm nay

 1. Câu vị ngữ động từ có hai tân ngữ.
  Trong tiếng Hán có một số động từ có thể mang 2 tân ngữ. Tân ngữ đứng trước thường là tân ngữ chỉ người (tân ngữ gián tiếp), tân ngữ thứ 2 thường chỉ vật (tân ngữ trực tiếp)
  我给你一本书。
  她找我五块钱。
 2. Động từ năng nguyện 会
  Động từ năng nguyện 会 thường biếu thị mấy ý nghĩa khác nhau. Nhưng thường mang 2 nét nghĩa sau đây:
  (1) thông qua học tập mà có khả năng nào đó
  ví du:
  他会说汉语(anh ấy biết nói tiếng Trung)
  (2) chỉ sự có thể
  ví dụ:
  他不会来。他回来吧? (anh ấy sẽ đến chứ?)
  他不会来。(anh ấy sẽ không đến đâu)
 3.  Số lượng từ làm định ngữ
  Trong tiếng Hoa hiện đại, số từ thường không thể bổ nghĩa trực tiếp cho danh từ , mà phải xen một lượng từ và danh từ thích hợp vào giữa danh từ và số từ đó.
  ví dụ: 两张票、三个本子、五个学生

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm video bài giảng sau:

Khóa học tiếng Trung online miễn phí toàn tập ChineMaster

Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Skype học tiếng Trung giao tiếp online

Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội tự học tiếng Trung Quốc

Vậy là hôm nay các bạn đã cùng Chinemaster đã kết thúc nội dung bài giảng số 13 trong cuốn giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa . Hẹn các bạn bài giảng tiếp theo cùng Học tiếng Trung online miễn phí.

Địa chỉ học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster nằm tại tòa nhà Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Ngã Tư Sở, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội liên tục cập nhập các video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí của Giảng sư Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ & học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta.