Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung Cách dùng 刚 như thế nào

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên đề ngữ pháp tiếng Trung

0
5629
5/5 - (4 bình chọn)

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản phiên bản mới

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản toàn tập của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, đây là bộ bài giảng ngữ pháp tiếng Trung chuyên đề cách dùng từ vựng tiếng Trung và phân biệt cách dùng từ vựng tiếng Trung. Ví dụ như phân biệt phó từ 就 và 才 trong tiếng Trung giao tiếp cơ bản hàng ngày, phân biệt động từ năng nguyện 能 会 可以 vân vân.

Ngữ pháp tiếng Trung là vấn đề trọng tâm hạt nhân nếu bạn xác định học tiếng Trung bài bản và có hệ thống rành mạch rõ ràng từ cơ bản đến nâng cao, từ dễ đến khó.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản Nguyễn Minh Vũ

  1. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản danh từ trong tiếng Trung
  2. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản động từ trong tiếng Trung
  3. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản đại từ trong tiếng Trung
  4. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản tính từ trong tiếng Trung
  5. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản phó từ trong tiếng Trung
  6. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản liên từ trong tiếng Trung
  7. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản bổ ngữ trong tiếng Trung
  8. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản trạng ngữ trong tiếng Trung

Cách dùng 刚 trong tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

Nghĩa 1: Có nghĩa là vừa, vừa mới ( biểu thị động tác hoặc tình huống vừa xảy ra trước đó không lâu).
VD:
A: 你有汉语词典吗?
Nǐ yǒu hànyǔ cídiǎn ma?
Anh có từ điển tiếng Hán không?

B : 有,我昨天刚买了一本现代汉语词典。
Yǒu, wǒ zuótiān gāng mǎi le yì běn xiàndài hànyǔ cídiǎn.
Có, hôm qua tôi mới mua một cuổn từ điển tiếng Hán.

Nghĩa 2: Vừa, mới vừa ( dùng trong phân câu thứ nhất của câu phức, phân câu thứ 2 thường dùng 就 biểu thị hai động tác xảy ra liên tiếp).
VD:
(1) 刚下课,他就回宿舍了。
Gāng xiàkè, tā jiù huí sùshè le.
Vừa tan học là anh ấy về ký túc xá luôn.

(2) 我刚说完,他就明白了。
Wǒ gāng shuō wán, tā jiù míngbái le.
Tôi vừa nói xong là nó hiểu ngay.

Trên đây là cách dùng cơ bản của phó từ 刚 trong tiếng Trung giao tiếp cơ bản hàng ngày. Bên dưới là nội dung bài giảng phần mở rộng cách phân biệt phó từ 刚 và 刚才 trong tiếng Trung.

Phân biệt 刚 và 刚才 trong tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

Phân biệt: 刚 và 刚才

刚 là phó từ, chỉ dùng trước vị ngữ, 刚才 là danh từ chỉ thời gian, có thể dùng trước chủ ngữ, cũng có thể dùng trước vị ngữ.
VD:
(1) 刚才我看了一个电视剧。
Gāngcái wǒ kàn le yīgè diànshìjù.
Vừa nãy, tôi xem một bộ phim truyền hình.
(Cũng có thể nói là : 我刚才看了一个电视剧)。

(2) 我刚看了一个电视剧。
Wǒ gāng kàn le yīgè diànshìjù.
Tôi vừa xem một bộ phim truyền hình.
(Không nói: 刚我看了一个电视剧)

刚才 có chức năng của một danh từ, có thể dùng sau các giới từ 比,跟,在 tạo thành kết cấu giới tân, có thể tu sức cho cụm danh từ, 刚 thì không thể.
VD:
(1) 他的眼睛比刚才好多了,不那么疼了。
Tā de yǎnjing bǐ gāngcái hǎo duō le, bù nàme téng le.
Mắt cô ấy đỡ hơn hồi nãy rồi, không còn đau như thế nữa.

(2) 老师把刚才的问题又解释了一遍。
Lǎoshī bǎ gāngcái de wèntí yòu jiěshì le yí biàn.
Thầy giáo lại giải thích vấn đề hồi nãy một lần nữa.

CÁCH SỬ DỤNG 刚 VÀ 刚才 TRONG TIẾNG TRUNG

1. 刚才 (Gāngcái): là danh từ chỉ thời gian, có thể đặt trước chủ ngữ hoặc vị ngữ khác, dùng để chỉ thời gian trước lúc nói không lâu. Dịch là vừa rồi, vừa nãy

Ví dụ:

刚才我看见王老师走进宿舍了。
Gāngcái wǒ kànjiàn wáng lǎoshī zǒu jìn sùshèle.
Lúc nãy tôi có nhìn thấy thầy Vương đi vào kí túc xá.

刚才的回答错了,你再想一想吧。
Gāngcái de huídá cuòle, nǐ zài xiǎng yī xiǎng ba.
Lúc nãy bạn trả lời sai rồi,bạn suy nghĩ lại thử xem.

2.刚 Gāng(刚刚) là phó từ, đứng trước động từ. Dịch là “vừa” + động từ.
Trong câu có mang “刚“(刚刚) sau động từ có thể dùng từ biểu thị số lượng, câu mang “刚才 ” thì không được.

Ví dụ 1 :

Có thể nói:
我刚到北京三天。 Wǒ gāng dào běijīng sān tiān.
Tôi mới đến Bắc Kinh được 3 ngày.

Không thể nói:
我刚才到北京三天。 Wǒ gāngcái dào běijīng sān tiān.

Ví dụ 2 :

Có thể nói:

我的孩子刚一岁。 Wǒ de háizi gāng yī suì.
Con của tôi vừa được 1 tuổi.

Không thể nói:
我的孩子刚 才一岁。Wǒ de háizi gāngcái yī suì.

Trên đây là toàn bộ cách sử dụng của phó từ 刚 và 刚才 trong tiếng Trung giao tiếp hàng ngày. Các bạn xem xong có chỗ nào chưa hiểu thì tham gia nhóm TIẾNG TRUNG HSK của trung tâm tiếng Trung ChineMaster trên facebook để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trực tuyến sau giờ học.

Sau đây chúng ta sẽ cùng luyện tập phản xạ nhanh tiếng Trung giao tiếp theo các tình huống thực tế.

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng nhất

2351Tối qua tôi liên tục học tới rất khuya, chỉ ngủ bốn năm tiếng.昨天晚上我一直学习到很晚才睡觉,只睡了四五个小时。Zuótiān wǎnshang wǒ yì zhí xuéxí dào hěn wǎn cái shuìjiào, zhǐ shuì le sì wǔ ge xiǎoshí.
2352Bài khóa tương đối khó, tôi xem không hiểu.这篇课文比较难,我看不懂。Zhè piān kèwén bǐjiào nán, wǒ kàn bù dǒng.
2353Bây giờ bạn không được vào.现在你不能进去。Xiànzài nǐ bù néng jìnqù.
2354Quyển sách này rất tốt, tôi cũng muốn mua một quyển, còn mua được không?这本书很好,我也想买一本,还买得到吗?Zhè běn shū hěn hǎo, wǒ yě xiǎng mǎi yì běn, hái mǎi de dào ma?
2355Tối mai chúng tôi chuẩn bị tổ chức một buổi liên hoan, bạn tham gia được không?明天晚上我们准备举行一个晚会,你参加得了吗?Míngtiān wǎnshang wǒmen zhǔnbèi jǔxíng yí ge wǎnhuì, nǐ cānjiā de liǎo ma?
2356Sáng sớm mai 6:00 chúng tôi xuất phát, bạn dậy được không?明天早上我们六点出发,你起得来吗?Míngtiān zǎoshang wǒmen liù diǎn chūfā, nǐ qǐ de lái ma?
2357Nhiều đồ quá, một mình cô ta không cầm hết được, bạn giúp cô ta đi.东西太多了,她一个人拿不了,你去帮她吧。Dōngxi tài duō le, tā yí ge rén ná bù liǎo, nǐ qù bāng tā ba.
2358Từ đây không ra ngoài được, chúng ta đi cửa kia đi.从这儿出不去,我们走那个门吧。Cóng zhèr chū bú qù, wǒmen zǒu nà ge mén ba.
2359Phòng của cô ta bé quá, không ngồi được nhiều người như thế.她的房间太小,坐不下那么多人。Tā de fángjiān tài xiǎo, zuò bú xià nàme duō rén.
2360Sách Tiếng Trung nhiều quá, giá sách trong nhà đã không còn nhét được nữa.汉语书太多了,家里的书架已经放不下了。Hànyǔ shū tài duō le, jiā lǐ de shūjià yǐjīng fàng bú xià le.
2361Tôi vẫn nghe không hiểu đài phát thanh Tiếng Trung.我还是听不懂中文广播。Wǒ háishì tīng bù dǒng zhōngwén guǎngbō.
2362Nhiều sách Tiếng Trung như vậy, bạn xem hết được không?这么多汉语书,你看得完吗?Zhème duō hànyǔ shū, nǐ kàn de wán ma?
2363Trình độ Tiếng Trung của tôi rất kém, vẫn xem không hiểu tiểu thuyết Tiếng Trung.我的汉语水平很低,还看不懂中文小说。Wǒ de hànyǔ shuǐpíng hěn dī, hái kàn bù dǒng zhōngwén xiǎoshuō.
2364Ngày mai đi được công viên không?明天去得了公园吗?Míngtiān qù de liǎo gōngyuán ma?
2365Nếu như trời mưa thì không đi được.要是下雨的话,就去不了了。Yàoshi xià yǔ de huà, jiù qù bù liǎo le.
2366Tôi muốn xem triển lãm xe hơi này, không biết có mua được vé hay không?我想看这个车展,不知道票买得到买不到。Wǒ xiǎng kàn zhè ge chēzhǎn, bù zhīdào piào mǎi de dào mǎi bú dào.
2367Chủ Nhật bạn về được không?星期天你回得来吗?Xīngqī tiān nǐ huí de lái ma?
2368Ngày mai chúng tôi đi xem triển lãm, bạn đi cùng chúng tôi đi.明天我们去看展览,你跟我们一起去吧。Míngtiān wǒmen qù kàn zhǎnlǎn, nǐ gēn wǒmen yì qǐ qù ba.
2369Ngày mai tôi có việc bận, có khả năng là không đi được.明天我有点儿事,可能去不了了。Míngtiān wǒ yǒu diǎnr shì, kěnéng qù bù liǎo le.
2370Tối nay chúng tôi đến khách sạn ăn cơm, trước 6:00 bạn về được hay không?今天晚上我们去酒店吃饭,六点以前你回得来回不来?Jīntiān wǎnshang wǒmen qù jiǔdiàn chīfàn, liù diǎn yǐqián nǐ huí de lái huí bù lái?
2371Chữ trên bảng đen bạn nhìn được rõ hay không?黑板上的字你看得清楚看不清楚?Hēibǎn shàng de zì nǐ kàn de qīngchu kàn bù qīngchu?
2372Đài phát thanh Tiếng Trung nói nhanh quá, tôi nghe không hiểu.中文广播说得太快了,我听不懂。Zhōngwén guǎngbò shuō de tài kuài le, wǒ tīng bù dǒng.
2373Hôm nay ông chủ cho tôi nhiều công việc quá, tôi làm đến tối 10:00 vẫn chưa làm xong.今天老板给我的工作太多了,我做到晚上十点还做不完。Jīntiān lǎobǎn gěi wǒ de gōngzuò tài duō le, wǒ zuò dào wǎnshang shí diǎn hái zuò bù wán.
2374Lúc mới đến Trung Quốc, một câu Tiếng Trung tôi cũng không nghe hiểu.刚来中国的时候,我一句汉语也听不懂。Gāng lái zhōngguó de shíhou, wǒ yí jù hànyǔ yě tīng bù dǒng.
2375Cái vali này không đựng được nhiều đồ như vậy.这个箱子装不下这么多东西。Zhè ge xiāngzi zhuāng bú xià zhème duō dōngxi.
2376Cô ta mời cô ta đi tham gia một buổi khiêu vũ, bạn có việc bận không đi được, bạn nói với cô ta thế nào?她请你去参加一个舞会,你有事不能去,你怎么跟她说?Tā qǐng nǐ qù cānjiā yí ge wǔhuì, nǐ yǒu shì bù néng qù, nǐ zěnme gēn tā shuō?
2377Lúc đá bóng bị ngã làm bị thương ở đùi, không đi học được, bạn gọi điện cho cô giáo xin nghỉ, bạn nói thế nào?踢球时腿摔伤了,不能去上课,你打电话向老师请假,你怎么说?Tī qiú shí tuǐ shuāi shāng le, bù néng qù shàngkè, nǐ dǎ diànhuà xiàng lǎoshī qǐngjià, nǐ zěnme shuō?
2378Mua rất nhiều đồ, sau khi xuống xe, tự mình không cầm hết được, đúng lúc nhìn thấy cô ta đi tới, bạn mời thế nào để cô ta giúp bạn cầm?买了很多东西,从车上下来以后,自己拿不了,正好看见她过来,你怎么请她帮你拿?Mǎi le hěn duō dōngxi, cóng chē shàng xiàlái yǐhòu, zìjǐ ná bù liǎo, zhènghǎo kànjiàn tā guò lái, nǐ zěnme qǐng tā bāng nǐ ná?
2379Trong giờ học môn nghe hiểu, tai nghe của bạn không có âm thanh, bạn nói với cô giáo thế nào?上听力课的时候,你的耳机没有声音,你怎么对老师说?Shàng tīnglì kè de shíhòu, nǐ de ěrjī méiyǒu shēngyīn, nǐ zěnme duì lǎoshī shuō?
2380Phía trước phóng tới một chiếc xe, một người phụ nữ giầu có đang ngồi trong xe.前边跑过来一辆汽车,车里坐着一个有钱的女人。Qiánbiān pǎo guò lái yí liàng qìchē, chē lǐ zuò zhe yí ge yǒu qián de nǚrén.
2381Hướng bạn đi không đúng thì không thể tới được trường Đại học Bắc Kinh.你走的方向不对,是到不了北京大学的。Nǐ zǒu de fāngxiàng bú duì, shì dào bù liǎo běijīng dàxué de.
2382Bạn đã từng xem phim đánh võ do Thành Long diễn chưa?你看过成龙演的武打片了吗?Nǐ kàn guò chénglóng yǎn de wǔdǎ piàn le ma?
2383Tôi xem qua rồi.我看过了。Wǒ kàn guò le.
2384Hôm qua tôi gọi điện thoại cho cô ta, hẹn cô ta tối nay đi xem phim với tôi, nhưng mà cô ta nói buổi tối có việc, không đi được, vì vậy chúng tôi quyết định tối mai đi.昨天我给她打电话,约她今天晚上跟我一起去看电影,但是她说晚上有事,去不了。所以我们就决定明天晚上去。Zuótiān wǒ gěi tā dǎ diànhuà, yuē tā jīntiān wǎnshang gēn wǒ yì qǐ qù kàn diànyǐng, dànshì tā shuō wǎnshang yǒu shì, qù bù liǎo. Suǒyǐ wǒmen jiù juédìng míngtiān wǎnshang qù.
23856:00 là chúng tôi xuất phát rồi, cũng chính là lúc giờ cao điểm, trên đường rất nhiều người và xe cũng rất nhiều, xe buýt không chen lên được, chúng tôi đành phải bắt taxi.我们是六点出发的,正是上下班时间,路上人多车也多,公共汽车上不去,我们只好打的。Wǒmen shì liù diǎn chūfā de, zhèng shì shàng xiàbān shíjiān, lù shàng rén duō chē yě duō, gōnggòng qìchē shàng bú qù, wǒmen zhǐhǎo dǎdí.
2386Tôi lo lắng không mua được vé, cô ta nói, vé dễ mua, chắc chắn là mua được.我担心买不到票,她说,票好买,肯定买得到。Wǒ dānxīn mǎi bú dào piào, tā shuō, piào hǎo mǎi, kěndìng mǎi de dào.
2387Tôi hy vọng có thể mua được vé 10 hàng ghế đầu, bởi vì mắt của cô ta không được tốt lắm, ngồi xa quá sẽ không nhìn rõ, nhưng mà vé mười hàng ghế đầu đã bán hết rồi, không mua được, chúng tôi mua vé hàng ghế  thứ 12.我希望能买到前十排的票,因为她的眼睛不太好,坐得太远看不清楚,但是前十排的票都卖完了,没买到,我们买的是十二排的。Wǒ xīwàng néng mǎi dào qián shí pái de piào, yīnwèi tā de yǎnjīng bú tài hǎo, zuò de tài yuǎn kàn bù qīngchu, dànshì qián shí pái de piào dōu mài wán le, méi mǎi dào, wǒmen mǎi de shì shí’èr pái de.
2388Còn 12 phút nữa là sẽ bắt đầu diễn, mọi người hầu như đã ngồi kín hết rồi.离开演还有十多分钟,人差不多都坐满了。Lí kāiyǎn hái yǒu shí duō fēnzhōng, rén chàbùduō dōu zuò mǎnle.
2389Tôi đã mua một quyển hướng dẫn, trên đó toàn là Tiếng Trung, không có Tiếng Anh, tôi xem không hiểu.我买了一张说明书,上面全是中文,没有英文,我看不懂。Wǒ mǎi le yì zhāng shuōmíngshū, shàngmiàn quán shì zhōngwén, méiyǒu yīngwén, wǒ kàn bù dǒng.
2390Cô ta xem một chút rồi nói: “Đây là câu chuyện thần thoại nói về một tiên nữ trên trời rất ngưỡng mộ trần gian nên đã lén lút xuống hạ giới và kết hôn với một chàng trai.”她看了看说:“这是一个神话故事。说的是天上一个仙女,很羡慕人间的生活,就偷偷来到人间,跟一个小伙子结了婚。”Tā kàn le kàn shuō: “Zhè shì yí ge shénhuà gùshì. Shuō de shì tiān shàng yí ge xiānnǚ, hěn xiànmù rénjiān de shēnghuó, jiù tōu tōu lái dào rénjiān, gēn yí ge xiǎo huǒzi jié le hūn.”
2391Tôi xem không hiểu sách hướng dẫn, nhưng mà có thể xem hiểu được văn nghệ.我看不懂说明书,但是能看得懂表演。Wǒ kàn bù dǒng shuōmíngshū, dànshì néng kàn de dǒng biǎoyǎn.
2392Sau khi xem xong, tôi phần nào hiểu được câu chuyện này.看完以后,我大概看懂了这个故事。Kàn wán yǐhòu, wǒ dàgài kàn dǒng le zhè ge gùshì.
2393Trong một tiếng làm xong được không?一个小时做得完吗?Yí ge xiǎoshí zuò de wán ma?
2394Không vấn đề.没问题。Méi wèntí.
2395Tôi có thể học tốt được Tiếng Trung không?我能学好汉语吗?Wǒ néng xué hǎo hànyǔ ma?
2396Không vấn đề, bạn nhất định sẽ học tốt được.没问题,你一定能学好。Méi wèntí, nǐ yí dìng néng xué hǎo.
2397Cái vali này rất nặng, một mình bạn có bê được không?这个箱子很重,你一个人搬得动吗?Zhè ge xiāngzi hěn zhòng, nǐ yí ge rén bān de dòng ma?

Vậy là nội dung bài giảng chuyên đề phân biệt phó từ 刚 và 刚才 trong tiếng Trung giao tiếp hàng ngày. Hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo vào tuần tới nhé.