Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK 3 và HSKK sơ cấp lớp giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ
01:29:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 123 Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:40:36
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp bài bản
00:00
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 10 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:35
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK và HSKK
01:19:14
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp Hán ngữ HSK 3 HSKK sơ cấp
01:29:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Thầy Vũ luyện thi HSK 123 và HSKK sơ cấp lớp Hán ngữ
01:36:53
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Thầy Vũ giáo trình HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:47
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp
01:14:55
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 9 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán Nguyễn Minh Vũ
01:32:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:30:33
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
01:24:52
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
01:13:46
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
01:31:51
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
01:24:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
01:31:39
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
01:40:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
01:25:22
Video thumbnail
Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:28:27
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
01:23:51
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
01:36:25
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
01:46:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
01:32:04
Video thumbnail
Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
01:32:46
Video thumbnail
Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
01:17:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
01:33:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
01:31:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:31:15
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
01:34:10
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:29:02
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:23:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
01:26:04
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
01:37:53
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
01:37:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:20:52
Video thumbnail
ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
01:39:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
01:32:58
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:51
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
01:28:45
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
01:35:13
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:29:31
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
01:26:58
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:24:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
01:22:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ ChineMaster Chinese đào tạo Hán ngữ 123
01:32:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123
01:27:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:18
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ Tô Vĩnh Diện uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK-TOCFL
01:23:50
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Trang chủTài liệu Học Tiếng TrungNgữ pháp Tiếng TrungTổng hợp ngữ pháp tiếng Trung Cách dùng 的 tiếng Trung

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung Cách dùng 的 tiếng Trung

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản tự học tiếng Trung cơ bản cùng thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ

5/5 - (3 bình chọn)

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản toàn tập thầy Vũ

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản từ đầu cho đến nâng cao của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, giáo viên tiếng Trung chuyên viết sách và biên soạn giáo trình hán ngữ nổi tiếng nhất Việt Nam. Hiện nay thầy Nguyễn Minh Vũ được cộng đồng dân tiếng Trung đánh giá là giáo viên tiếng Trung HOT nhất và nổi tiếng nhất trên khắp các trang mạng xã hội và các diễn đàn ở Việt Nam, đặc biệt là trên Facebook, mỗi lần thầy Vũ đưa ra luận điểm nào hoặc bất kỳ bài giảng nào mới đăng lên facebook là y như rằng kéo theo một lượng lớn like share comment ồ ạt không ngớt.

Trong bài giảng này chúng ta sẽ học về cách dùng trợ từ kết cấu 的, hay còn gọi nôm na là cách dùng sở hữu trong tiếng Trung giao tiếp. Trợ từ kết cấu 的 là hạt nhân và là cốt lõi trong toàn bộ ngữ pháp tiếng Trung toàn tập. Nếu bạn nào nắm chắc cách dùn trợ từ kết cấu 的 thì sau này học tiếng Trung Quốc sẽ vô cùng thuận lợi, bởi vì các bạn sẽ không bị hổng kiến thức tiếng Trung quan trọng. Những kiến thức tiếng Trung cơ bản bao gồm trong đó cách dùng trợ từ liên kết 的 (trợ từ kết cấu 的) là cực kỳ quan trọng, mình phải nhấn mạnh thêm một lần nữa là trợ từ kết cấu 的 được sử dụng rất nhiều trong các văn bản và hợp đồng tiếng Trung cũng như trong các sách tài liệu học tiếng Trung, sách tiếng Trung, báo chí tiếng Trung, tạp chí tiếng Trung vân vân.

Bạn nào học không sâu hoặc lơ mơ phần trợ từ kết cấu 的 thì cần phải nhanh chóng bổ sung lại ngay kiến thức tiếng Trung cho phần này. Nếu không thì hậu quả sẽ khó lường, nền móng không vững chắc thì tòa nhà dù xây cao đến mấy cũng sẽ bị sụp đổ.

Bên dưới là các mục lục giáo trình tự học tiếng Trung cơ bản miễn phí của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản Nguyễn Minh Vũ

 1. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản giáo trình tự học tiếng hoa cơ bản
 2. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản giáo trình tự học tiếng Trung Quốc mỗi ngày
 3. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc
 4. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản giáo trình tự học tiếng Trung Quốc cơ bản
 5. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới
 6. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản giáo trình tự học tiếng Trung căn bản 1
 7. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản giáo trình tự học tiếng Trung căn bản 2
 8. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản giáo trình luyện nghe nói tiếng Trung cấp tốc
 9. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập
 10. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản giáo trình tiếng Trung du lịch

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung toàn tập phiên bản mới nhất

 1. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung toàn tập giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới
 2. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung toàn tập giáo trình hán ngữ boya toàn tập 9 quyển
 3. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung toàn tập giáo trình 9999 câu tiếng Trung giao tiếp
 4. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung toàn tập giáo trình 3333 câu tiếng Trung giao tiếp
 5. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung toàn tập giáo trình 999 câu tiếng Trung giao tiếp
 6. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung toàn tập giáo trình 900 câu tiếng Trung giao tiếp

Cách dùng trợ từ kết cấu 的 trong tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

1. Định ngữ và trợ từ kết cấu “的”

Định ngữ +的+Trung tâm ngữ

Định ngữ: thành phần đứng trước tu sức cho danh từ
Trung tâm ngữ : thành phần chính được nói đến(ở đây là danh từ)
Định ngữ có thể là danh từ, đại từ, tính từ, cụm chủ vị

a. Danh từ hoặc đại từ làm định ngữ biểu thị quan hệ sở hữu, hạn định phải thêm “的”.
我的书 : wǒ de shū (Sách của tôi: biểu thị sở hữu, 我 là đại từ làm định ngữ)
王老师的杂志 : Wáng lǎo shī de zá zhì ( Tạp chí của thầy giáo Vương: biểu thị sở hữu, 王老师 là danh từ làm định ngữ
Một số trường hợp không cần dùng khi biểu thị cho mối quan hệ gần gũi thân thuộc ( cũng có nét tương đồng Tiếng Việt : có thể nói bố tôi, bố của tôi).我爸爸、我的爸爸 : wǒ bā ba , wo3 se bāba đều được
b.Cụm tính từ làm định ngữ dùng để miêu tả phải có “的”,tính từ đơn âm tiết làm định ngữ không cần“的”, tính từ song âm tiết có thể có hoặc không có “的”:漂亮姑娘、漂亮的姑娘。piào liang gū niang , piào liang de gū niang
他是好人 : tā shì hǎo rén ( 好:tính từ đơn âm tiết)
他是很好的人 : tā shì hěn hǎo de rén (很好: cụm tính từ)

Giáo trình tự học tiếng Trung cơ bản chuyên đề ngữ pháp tiếng Trung toàn tập của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.

c.Cụm C-V có thể làm định ngữ. Phần này các em cần chú ý vì các em bị ảnh hưởng
Tiếng Việt nên diễn đạt câu không đúng.
妈妈做的菜很好吃 māma zuò de cài hěn hǎo chī
Món ăn mà mẹ nấu rất ngon.
我很喜欢他送我的包 wǒ hěn xǐ huān tā sòng wǒ de bāo
Tôi rất thích cái túi anh ấy tặng.

d. Có trường hợp giữa định ngữ và trung tâm ngữ không cần khi biểu thị phân loại
中文书、英文书、中国地图、越南地图。zhōng wén shū , yīng wén shū , zhōng guó dì tú , yuè nán dì tú

Học tiếng Trung online miễn phí cùng thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ bạn sẽ được hệ thống hóa kiến thức tiếng Trung một cách bài bản nhất.

2. Từ có chữ“的”
Từ ( danh từ, đại từ,tính từ, động từ) hoặc cụm từ thêm “的”đằng sau trở thành danh từ hóa. Nói 1 cách nôm na Tiếng Việt các em hay dịch là “cái +….”
新:tính từ thêm “的”trở thành danh từ: 新的: cái mới
Cái của tôi:我的
Cái của ai:谁的
Cái anh ấy mua :他买的
新的是我的。xīn de shì wǒ de
Giữa người nói và người nghe đã ngầm hiểu “cái ” được nhắc đến ở đây là cái gì。

3. Kết cấu “是……的” shì … de
Dùng với hành động đã xảy ra.
Dùng để nhấn mạnh thời gian, địa điểm, phương thức, mục đích, đối tượng….
Trong câu khẳng định “” có thể lược bỏ. trong câu phủ định phải dùng không được lược bỏ.
我(是)坐飞机来这里的。wǒ ( shì ) zuò fēi jī lái zhè lǐ de .
Tôi đi máy bay đến đây.( nhấn mạnh phương thức)

我不是来旅行的,我是来留学的。wǒ bú shì lái lǔ xíng de , wǒ shì lái liú xué de .

Không phải tôi đến đây du lich, tôi đến du học.( nhấn mạnh muc đích)

Trên đây là cách dùng cơ bản về trợ từ kết cấu 的 trong tiếng Trung. Các bạn ghi chép lại những nội dung kiến thức tiếng Trung trên vào vở để lưu lại học dần.

Tiếp theo chương trình của chúng ta là luyện tập tiếng Trung giao tiếp phản xạ nhanh theo các tình huống thực tế hàng ngày.

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hàng ngày theo chủ đề thông dụng

2286Trong phòng quá tối, tôi không nhìn thấy gì.屋子里太暗了,我看不见。Wūzi lǐ tài àn le, wǒ kàn bú jiàn.
2287Bạn xem hiểu câu này không?你看得懂这个句子吗?Nǐ kàn de dǒng zhè ge jùzi ma?
2288Tôi xem không hiểu câu này.我看不懂这个句子。Wǒ kàn bù dǒng zhè ge jùzi.
2289Bạn xem hiểu bài khóa này không?你看得懂这篇课文吗?Nǐ kàn de dǒng zhè piān kèwén ma?
2290Tôi xem hiểu bài khóa này.我看得懂这篇课文。Wǒ kàn de dǒng zhè piān kèwén.
2291Bạn nhìn thấy chữ trên bảng đen không?你看得见黑板上的字吗?Nǐ kàn de jiàn hēibǎn shàng de zì ma?
2292Tôi không nhìn thấy chữ trên bảng đen.我看不见黑板上的字。Wǒ kàn bú jiàn hēibǎn shàng de zì.
2293Bạn nghe được âm thanh của tôi không?你听得见我的声音吗?Nǐ tīng de jiàn wǒ de shēngyīn ma?
2294Tôi không nghe được âm thanh của bạn.我听不见你的声音。Wǒ tīng bú jiàn nǐ de shēngyīn.
2295Bạn nhìn thấy được người phía trước không?你看得见前边的人吗?Nǐ kàn de jiàn qiánbiān de rén ma?
2296Trời quá tối, tôi không nhìn thấy.天太黑了,我看不见。Tiān tài hēi le, wǒ kàn bú jiàn.
2297Bạn nhìn thấy cây cầu phía trước kia không?你看得见前边的那座桥吗?Nǐ kàn de jiàn qiánbiān de nà zuò qiáo ma?
2298Cây cầu đó cách xa quá, tôi không nhìn thấy.那座桥离得太远,我看不见。Nà zuò qiáo lí de tài yuǎn, wǒ kàn bú jiàn.
2299Bạn nhìn thấy chữ trên sách hướng dẫn không?你看得见说明书上的字吗?Nǐ kàn de jiàn shuōmíng shū shàng de zì ma?
2300Tôi không đeo kính, chữ cũng bé quá, tôi không nhìn thấy.我没戴眼镜,字也太小,我看不见。Wǒ méi dài yǎnjìng, zì yě tài xiǎo, wǒ kàn bú jiàn.
2301Bạn nhìn thấy chiếc xe kia không?你看见那辆汽车吗?Nǐ kànjiàn nà liàng qìchē ma?
2302Sương mù quá, tôi không nhìn thấy.雾太大,我看不见。Wù tài dà, wǒ kàn bú jiàn.
2303Mua được vé tầu hỏa hay không?火车票买得到买不到?Huǒchē piào mǎi de dào mǎi bú dào?
2304Mua được.买得到。Mǎi de dào.
2305Mua được vé máy bay hay không?飞机票买得到买不到?Fēijī piào mǎi de dào mǎi bú dào?
2306Không mua được.买不到。Mǎi bú dào.
2307Mời được thầy Vũ không?武老师请得到请不到?Wǔ lǎoshī qǐng de dào qǐng bú dào?
2308Mời được.请得到。Qǐng de dào.
2309Sách Tiếng Trung tôi cần có tìm được hay không?我要的汉语书找得到找不到?Wǒ yào de hànyǔ shū zhǎo de dào zhǎo bú dào?
2310Không tìm được.找不到。Zhǎo bú dào.
2311Mượn được quyển sách này hay không?这本书借得到借不到?Zhè běn shū jiè de dào jiè bú dào?
2312Không mượn được.借不到。Jiè bú dào.
2313Người trên xe quá nhiều, chúng ta không lên được.车上的人太多,我们上不去。Chē shàng de rén tài duō, wǒmen shàng bú qù.
2314Tôi không đem chìa khóa, không vào được.我没带钥匙,进不去。Wǒ méi dài yàoshi, jìn bú qù.
2315Phía trước không có đường, chúng ta không xuống được.前边没有路,我们下不去。Qiánbiān méiyǒu lù, wǒmen xià bú qù.
2316Phía trước không có cầu, chúng ta không quá được.前边没有桥,我们过不去。Qiánbiān méiyǒu qiáo, wǒmen guò bú qù.
2317Phía trước tắc đường rồi, chúng ta không ra được.前边堵车了,我们出不去。Qiánbiān dǔchē le, wǒmen chū bú qù.
2318Không mua được vé máy bay, chúng ta không về được.买不到飞机票,我们回不去。Mǎi bú dào fēijī piào, wǒmen huí bú qù.
2319Tối mai bạn đi được không?明天晚上你去得了吗?Míngtiān wǎnshang nǐ qù de liǎo ma?
2320Tối mai tôi có chút việc, không đi được.明天晚上我有点儿事,去不了。Míngtiān wǎnshang wǒ yǒu diǎnr shì, qù bù liǎo.
2321Sáng mai bạn tới được không?明天上午你来得了吗?Míngtiān shàngwǔ nǐ lái de liǎo ma?
2322Sáng mai tôi không có thời gian, không đến được.明天上午我没有时间,来不了。Míngtiān shàngwǔ wǒ méiyǒu shíjiān, lái bù liǎo.
2323Nhiều món quá, một mình tôi ăn không hết được.菜太多了,我一个人吃不了。Cài tài duō le, wǒ yí ge rén chī bù liǎo.
2324Món này cay quá, tôi không ăn được.这个菜太辣了,我吃不了。Zhè ge cài tài là le, wǒ chī bù liǎo.
2325Nhiều đồ quá, một mình tôi không cầm hết được.东西太多了,我一个人拿不了。Dōngxi tài duō le, wǒ yí ge rén ná bù liǎo.
2326Trong người tôi không được khỏe, không tham gia buổi liên hoan ngày mai được.我身体不舒服,参加不了明天的晚会。Wǒ shēntǐ bù shūfu, cānjiā bù liǎo míngtiān de wǎnhuì.
2327Hội trường này ngồi được một trăm người hay không?这个会场坐得下坐不下一百个人?Zhè ge huìchǎng zuò de xià zuò bú xià yì bǎi ge rén?
2328Hội trường này bé quá, không ngồi hết được.这个会场太小,坐不下。Zhè ge huìchǎng tài xiǎo, zuò bú xià.
2329Phòng học này ngồi được hai mươi người hay không?这个教室坐得下坐不下二十个人?Zhè ge jiàoshì zuò de xià zuò bú xià èrshí ge rén?
2330Phòng học này quá bé, không ngồi hết tưng đó người được.这个教室太小,坐不下那么多人。Zhè ge jiàoshì tài xiǎo, zuò bú xià nàme duō rén.
2331Căn phòng này ở được hai người không?这个房间住得下住不下两个人?Zhè ge fángjiān zhù de xià zhù bú xià liǎng ge rén?
2332Căn phòng này bé quá, ở không vừa hai người.这个房间太小,住不下。Zhè ge fángjiān tài xiǎo, zhù bú xià.
2333Phòng này để vừa được chiếc bàn này hay không?这个屋子放得下这张桌子吗?Zhè ge wūzi fàng de xià zhè zhāng zhuōzi ma?
2334Phòng này quá bé, không để vừa được.这个屋子太小,放不下。Zhè ge wūzi tài xiǎo, fàng bú xià.
2335Tờ giấy này viết được bốn chữ to không?这张纸写得下写不下四个大字?Zhè zhāng zhǐ xiě de xià xiě bú xià sì ge dà zì?
2336Tờ giấy này bé quá, không viết vừa được.这张纸太小,写不下。Zhè zhāng zhǐ tài xiǎo, xiě bú xià.
2337Giá sách này xếp vừa được những quyển sách Tiếng Trung này hay không?这个书架摆得下摆不下这些汉语书?Zhè ge shūjià bǎi de xià bǎi bú xià zhè xiē hànyǔ shū?
2338Giá sách này bé quá, không xếp vừa được.这个书架太小,摆不下。Zhè ge shūjià tài xiǎo, bǎi bú xià.
2339Bạn thích ai diễn phim đánh võ?你喜欢谁演的武打片?Nǐ xǐhuān shuí yǎn de wǔdǎ piàn?
2340Tôi thích nhất cô ta diễn phim chưởng.我最喜欢看她演的武打片。Wǒ zuì xǐhuān kàn tā yǎn de wǔdǎ piàn.
2341Tôi thích tính cách năng động cởi mở của cô ta.我喜欢她那活泼开朗的性格。Wǒ xǐhuān tā nà huópo kāilǎng de xìnggé.
2342Bạn xin nghỉ đi du lịch, chắc chắn cô giáo không cho phép.你请假去旅行,老师肯定不准。Nǐ qǐngjià qù lǚxíng, lǎoshī kěndìng bù zhǔn.

Hôm nay bài giảng của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn học viên trực tuyến trong chương trình tiếp theo vào ngày mai.

CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũ
CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũhttp://tiengtrungnet.com
CHINEMASTER là Thương hiệu nổi tiếng được sáng lập bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Chuyên gia đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK-HSKK và TOCFL. Ông chính là Tác giả của hàng nghìn cuốn Ebook học tiếng Trung miễn phí và Ebook học tiếng Anh miễn phí được chia sẻ trong Hệ thống Giáo dục Đào tạo Anh ngữ & Hán ngữ ChineMaster với chất lượng giảng dạy tốt nhất TOP 1 Việt Nam. Các Tác phẩm của ông được cộng đồng dân tiếng Trung và dân tiếng Anh chia sẻ rộng rãi trên khắp mạng xã hội. Ông chính là người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển thần tốc của Ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung thông qua hàng nghìn tài liệu học tiếng Trung online miễn phí & tài liệu học tiếng Anh online miễn phí. Trong đó, đặc biệt phải kể đến số lượng KHỦNG các video clip bài giảng và hàng nghìn cuốn sách Ebook tiếng Trung tiếng Anh miễn phí. Ông được cộng đồng người Việt Nam trên khắp Thế giới yêu quý bởi văn phong rất gần gũi và thân thiện với độc giả.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Bạn vui lòng không COPY nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Minh Vũ!