Sách Luyện thi HSK 4 新HSK考试辅导教程4级

0
3313
Sách Luyện thi HSK 4 新HSK考试辅导教程4级
Sách Luyện thi HSK 4 新HSK考试辅导教程4级

Thông tin sách luyện thi HSK 4

 • Tên sách: 新HSK考试辅导教程4级
 • Nhà xuất bản: 高等教育出版社
 • Số trang: 210
 • Số lượng đề thi HSK: 10
 • Dung lượng file sách: 430 MB
 • Dung lượng file Mp3: 96 MB
 • Định dạng file sách: PDF
 • Giá bán: 300K
 • Hình thức mua: Chuyển khoản

Bạn chuyển tiền sách vào tài khoản của Trung tâm tiếng Trung CHINEMASTER

Tài khoản của Trung tâm
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
Số tài khoản: 0611001891565

Sau khi chuyển tiền sách xong, bạn gửi vào email của Trung tâm là [email protected] kèm theo ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản thành công, ảnh bìa sách, đường link cuốn sách HSK mà bạn đã chọn mua. Cuối cùng là bạn nhắn tin hoặc ALO Thầy Vũ 0904684983 để Thầy Vũ xác nhận và gửi bạn file tài liệu sách luyện thi HSK vào gmail của bạn.

Giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi, chỉ sau 3 giây bạn sẽ nhận được tài liệu file sách luyện thi HSK [PDF + MP3] trong gmail của bạn, bạn chỉ việc download về là oke.

Giới thiệu sách Luyện thi HSK 4

Phần thi Nghe hiểu Listening

Phân loại các kiểu ra đề thi HSK 4 Phần thi Nghe hiểu Listening

Hướng dẫn cách giải các kiểu đề thi HSK 4 Listening

Luyện tập làm bài thi Nghe hiểu HSK 4 theo từng loại câu hỏi

Phần thi Đọc hiểu Reading

Phân loại các kiểu ra đề thi HSK 4 Phần thi Đọc hiểu Reading

Hướng dẫn cách giải các kiểu đề thi HSK 4 Reading

Luyện tập làm bài thi Đọc hiểu HSK 4 theo từng loại câu hỏi

Phần thi Viết Writing

Phân loại các dạng đề thi Viết HSK 4 Writing

Hướng dẫn cách làm bài thi Viết HSK 4 Writing

Luyện tập làm các bài thi Viết theo từng dạng đề thi HSK 4 Writing

Đề Luyện thi HSK 4

Đề Luyện thi HSK 4 đề số 1

Đề Luyện thi HSK 4 đề số 2

Đáp án và Giải thích Đề Luyện thi HSK 4

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 4 đề số 1

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 4 đề số 2

Transcript Đề Luyện thi HSK 4

Transcript Đề Luyện thi HSK 4 đề số 1

Transcript Đề Luyện thi HSK 4 đề số 2

Lời tựa cuốn Sách Luyện thi HSK 4 新HSK考试辅导教程4级

本书以《新汉语水平考试大纲HSKI~I级》为编写依据,在考试题型、风格、词汇选择上力争与考试大纲保持一致。全书分为听力、阅读和书写部分,最后还附有两套仿真模拟试卷。部分分别从题型介绍、解题技巧和分类解析三个角度来进行讲解。其中,分类解析也是根据真题考点来进行编排,并且下分成不同的类型,每个类型给出了样题分析、集中学习4级词、练习和答案详解,听力部分还给出了练习的录音文本。考生通过本书的学习,可以达到系统性备考的目的。
以下是几个模块的主要功能:

 • 题型介绍:提纲挈领地介绍各部分考试的形式和特点。
 • 解题技巧:指导考生处理该题型的技巧和策略。
 • 分类解析:
 1. 样题分析:以样题和部分真题为分析对象,详细讲解。
 2. 集中学习4级词:4级特有的600个词(4级1200个词)被分在各个不同的部分,每个部分集中学习20一
 3. 304个生词,后面的练习也主要练习刚学过的这些生词。
 4. 练习:在试题讲解的基础上,设计了针对性较强的练习题,考生通过练习题能及时检验和巩固所学内容。
 5. 答案详解:对于每一小节的练习,都给出了正确答案,大多数题目还附上了答案的详细解释,方便了考生的学习。
 6. 听力练习录音文本:听力的每个部分最后有练习录音文本,方便学生及时检查自己的听力情况。

Ngoài ra, các em nên tham khảo thêm cuốn Sách Luyện thi HSK 4 có tiêu đề là 新HSK实战模拟题集 theo link bên dưới.

Sách Luyện thi HSK 4 新HSK实战模拟题集