Tiếng Trung HSK 6 Listening Đề số 5

0
2144
Tiếng Trung HSK 6 Listening Đề số 5
5 (100%) 1 vote

HI các em học viên, hôm nay chúng ta luyện tập tiếp sang đề thi số 5 nhé, trong các buổi học trước lớp mình đã làm xong các đề thi số 1 đến đề số 4 rồi đúng không, các em vào link bên dưới ôn tập lại phần chữa bài tập luyện thi HSK 6 nhé.

Luyện thi HSK 6 Listening Đề số 1

Luyện thi HSK 6 Listening Đề số 2

Luyện thi HSK 6 Listening Đề số 3

Luyện thi HSK 6 Listening Đề số 4

Các em đã ôn tập hết bảng 5000 từ vựng HSK 6 chưa nhỉ, chắc là nhiều quá nên chưa học kịp, em nào vẫn chưa có bảng từ vựng HSK 6 thì vào link bên dưới donwload về học nhé.

Từ vựng HSK 6

Bây giờ lớp mình cùng thảo luận bằng Tiếng Trung theo các chủ đề tự do, bạn nào xung phong đề xuất chủ đề nào trước thì chúng ta sẽ thảo luận theo chủ đề đó.

Học Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

别装蒜!
Bié zhuāngsuàn!

这里没有这个人。
Zhèlǐ méiyǒu zhège rén.

他既不喝酒也不抽烟。
Tā jì bù hējiǔ yě bù chōuyān.

你真棒!
Nǐ zhēn bàng!

真可怜!
Zhēn kělián!

胡说。
Húshuō.

混蛋。
Húndàn.

不记前嫌!
bú jì qiánxián!

注意言辞。
Zhùyì yáncí.

有急事吗?
Yǒu jíshì ma?

外面吃饭怎样?
Wàimiàn chīfàn zěnyàng?

别太过分了。
Bié tài guòfèn le.

你搞明白了吗?
Nǐ gǎo míngbái le ma?

我恐怕不能。
Wǒ kǒngpà bù néng.

你想打赌吗?
Nǐ xiǎng dǎdǔ ma?

我替你去怎么样?
Wǒ tì nǐ qù zěnme yàng?

谁稀罕?
Shuí xīhan?

黄昏恋。
Huánghūn liàn.

凭直觉做某事。
Píng zhíjué zuò mǒu shì.

小气鬼!
Xiǎoqì guǐ!

来这边坐。
Lái zhè biān zuò.