Tiếng Trung HSK 5 Listening Đề số 5

0
1775
Tiếng Trung HSK 5 Listening Đề số 5
5 (100%) 1 vote

HI các em học viên, sau bốn buổi học Tiếng Trung và Luyện thi HSK 5, các em cảm thấy nội dung bài thi HSK cáp 5 có khó không, hay là dễ, hay là không khó mà cũng chả dễ. Thực ra thi HSK 5 không khó, chỉ cần chúng ta luyện tập thật nhiều đề thi thử HSK 5 thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Bên cạnh đó chúng ta phải học thật chắc kiến thức Tiếng Trung trong toàn bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới.

Em nào chưa có bộ giáo trình học Tiếng Trung đó thì vào link bên dưới download về nhé.

Download Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới

Trang WEB Luyện thi HSK online của Thầy Nguyễn Minh Vũ lập ra với tiêu chí là giúp đỡ các bạn học Tiếng Trung Quốc muốn lấy được chứng chỉ HSK nhưng không có điều kiện đến Trung tâm Tiếng Trung Luyện thi HSK, các em vào link bên dưới.

Website Luyện thi HSK online

Các em ôn tập lại đề thi số 4 chúng ta đã chữa bài thi HSK 5 ở trên lớp trong buổi học trước nhé.

Luyện thi HSK 5 Listening Đề số 4

Học Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

我一点时间都没有。
Wǒ yì diǎn shíjiān dōu méiyǒu.

我刚想起来我另外有个约会。
Wǒ gāng xiǎng qǐlái wǒ lìngwài yǒu gè yuēhuì.

对不起,今晚恐怕不能去剧院了。
Duìbùqǐ, jīn wǎn kǒngpà bùn éng qù jùyuàn le.

今晚我要出门。
Jīn wǎn wǒ yào chūmén.

我现在牙疼的历害,去不了。
Wǒ xiànzài yá téng de lì hài, qù bù liǎo.

下几个礼拜我都比较忙。
Xià jǐ gè lǐbài wǒ dōu bǐjiào máng.

这几天我会给你打电话的。
Zhè jǐ tiān wǒ huì gěi nǐ dǎ diànhuà de.

那真不错,不过估计那会我会比较忙。
Nà zhēn bú cuò, bú guò gūjì nà huì wǒ huì bǐjiào máng.

我要去别的地方。
Wǒ yào qù bié dì dìfāng.

恐怕星期天我没空。
Kǒngpà xīngqī tiān wǒ méi kōng.

时间可能早了点了。
Shíjiān kěnéng zǎole diǎn le.

有点困难。
Yǒudiǎn kùnnán.

我今晚要去看个朋友。
Wǒ jīn wǎn yào qù kàn gè péngyǒu.

谢谢你的盛情,但是我有篇稿子必须完成。
Xièxie nǐ de shèngqíng, dànshì wǒ yǒu piān gǎozi bìxū wánchéng.

谢谢你的邀请,但是我今晚很忙。
Xièxie nǐ de yāoqǐng, dànshì wǒ jīn wǎn hěn máng.

Các em vào link bên dưới download thêm các đề thi thử HSK cấp 5 để nâng cao tay nghề làm bài thi HSK 5 nhé, kinh nghiệm làm bài thi HSK 5 rất quan trọng đó các em.

Download đề thi HSK 5