Tiếng Trung HSK 4 Listening Đề số 7
5 (100%) 1 vote

HI các em học viên, hôm nay chúng ta luyện tập tiếp các đề thi thử HSK 4 nhé, đề số 7, các em vào link bên dưới xem nhanh lại các phần chữa bài thi HSK 4 đề số 6 nhé.

Luyện thi HSK 4 Listening Đề số 6

WEB Luyện thi HSK online của Thầy Nguyễn Minh Vũ chuyên share miễn phí các tài liệu Luyện thi HSK online từ HSK 1 đến HSK 6, các em vào link bên dưới xem chi tiết.

Website Luyện thi HSK online

Thi đậu HSK 4 không khó, chỉ cần chúng ta học chắc kiến thức từ quyển 1 đến quyển 4 trong sách giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới là oke. Các em bạn nào chưa có điều kiện kinh tế mua sách giáo trình học Tiếng Trung thì vào link bên dưới download phiên bản PDF và MP3 nhé.

Download Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới

Bây giờ chúng ta cùng luyện tập giao tiếp và hội thoại bằng Tiếng Trung theo các chủ đề các em tự do lựa chọn, các em thích nói gì bằng Tiếng Trung đều oke nhé 🙂

Học Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

你什么时候动身?
Nǐ shénme shíhòu dòngshēn?

我星期四下午乘飞机回家。
Wǒ xīngqī sì xiàwǔ chéng fēijī huí jiā.

那么,再见,后会有期。
Nàme, zàijiàn, hòuhuìyǒuqī.

请别忘了代我向你的家人告别。
Qǐng bié wàng le dài wǒ xiàng nǐ de jiārén gàobié.

我要向诸位告别了。
Wǒ yào xiàng zhūwèi gàobié le.

你什么时候走?
Nǐ shénme shíhòu zǒu?

我乘的飞机8点45分起飞。
Wǒ chéng de fēijī 8 diǎn 45 fēn qǐfēi.

那么,再见,祝你一路顺风。
Nàme, zàijiàn, zhù nǐ yí lù shùnfēng.

别忘了来看我。
Bié wàng le lái kàn wǒ.

你好吗?
Nǐ hǎo ma?

还可以,你怎么样?
Hái kěyǐ, nǐ zěnme yàng?

我累死了,我一直得干到今天早上5:00。
Wǒ lèi sǐ le, wǒ yì zhí dé gān dào jīntiān zǎoshang 5:00.

悠着点,不要操劳过度。
Yōu zhuó diǎn, bú yào cāoláo guòdù.

不行啊,我必须在中午前把一切都做好。
Bù xíng a, wǒ bìxū zài zhōng wǔqián bǎ yí qiè dōu zuò hǎo.

那么,今天下午就休息一下吧。
Nàme, jīntiān xiàwǔ jiù xiūxí yí xià ba.

好久不见了。
Hǎojiǔ bú jiàn le.

是啊,你最近到哪儿去了?
Shì a, nǐ zuìjìn dào nǎr qù le?

我一直在越南搞一个新项目。
Wǒ yì zhí zài yuènán gǎo yí gè xīn xiàngmù.