Tiếng Trung HSK 4 Listening Đề số 3

0
1941

HI các em học viên, trong hai buổi học trước chúng ta đã luyện tập xong đề thi số 1 và đề số 2, các em vào link bên dưới xem lại các phần bài tập luyện thi HSK 4 chúng ta đã chữa nhé.

Luyện thi HSK 4 Listening Đề số 2

Trang WEB Luyện thi HSK online hoàn toàn miễn phí được thành lập bởi Thầy Nguyễn Minh Vũ.

Website Luyện thi HSK online

Để thi tốt và đạt điểm cao HSK 4 thì các em cần phải học chắc ngữ pháp Tiếng Trung và từ vựng Tiếng Trung từ quyển 1 đến quyển 4 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Các em vào link bên dưới download về máy tính là oke, bản PDF và MP3.

Download Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới

Ngoài ra, các em còn phải nắm vững toàn bộ 1200 từ vựng HSK 4, các em vào link bên dưới xem sẽ rõ.

Từ vựng HSK 4

Bây giờ chúng ta cùng luyện tập nói chuyện bằng Tiếng Trung theo các chủ đề thông dụng trong công việc và cuộc sống hàng ngày, các em có thể tự do lựa chọn bất kỳ chủ đề nào đều oke nhé.

Học Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

好的,十二点我会在那儿与你碰面。
Hǎo de, shí’èr diǎn wǒ huì zài nàr yǔ nǐ pèngmiàn.

我来付帐。
Wǒ lái fù zhàng.

不,这次由我付。
Bù, zhè cì yóu wǒ fù.

不,还是我来。
Bù, háishì wǒ lái.

好吧,那就谢谢你啦?
Hǎo ba, nà jiù xièxie nǐ la?

今天这顿饭算我请客。
Jīntiān zhè dùn fàn suàn wǒ qǐngkè.

我记得上回也是你请的。
Wǒ jìde shàng huí yěshì nǐ qǐng de.

我请得心里高兴。
Wǒ qǐng de xīnlǐ gāoxìng.

既然这样,那就多谢了。
Jìrán zhèyàng, nà jiù duō xiè le.

大家分摊吧?
Dàjiā fēntān ba?

就让我来付帐好了。
Jiù ràng wǒ lái fù zhàng hǎo le.

不必这样。
bú bì zhèyàng.

我知道不必这样,可是我愿付。
Wǒ zhīdào bú bì zhèyàng, kěshì wǒ yuàn fù.

这顿饭我吃得好高兴。
Zhè dùn fàn wǒ chī de hào gāoxìng.

是啊,让我们不久再一起用餐吧。
Shì a, ràng wǒmen bù jiǔ zài yì qǐ yòngcān ba.

我下个月会再回这里来。
Wǒ xià gè yuè huì zài huí zhèlǐ lái.

好极了,等你来的时候,请再接受我的招待。
Hǎo jí le, děng nǐ lái de shíhòu, qǐng zài jiēshòu wǒ de zhāodài.

新年快乐!
Xīnnián kuàilè!

谢谢,你也一样。
Xièxie, nǐ yě yí yàng.

你有什么计划吗?
Nǐ yǒu shénme jìhuà ma?

有个朋友请我去做客,你呢?
Yǒu gè péngyǒu qǐng wǒ qù zuòkè, nǐ ne?