HI các em học viên, hôm nay chúng ta luyện tập thêm đề thi số 6 của HSK 3 nhé. Các em cần nắm vững từ vựng HSK 3 và ngữ pháp Tiếng Trung cơ bản từ quyển 1 đến quyển 3 trong bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới.

Các em vào link bên dưới download bản PDF và MP3 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới.

Download Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới

WEB Luyện thi HSK online của Trung tâm Tiếng Trung CHINEMASTER được thành lập nhằm hỗ trợ các bạn học viên có thể tự luyện thi HSK online tại nhà để đạt được điểm thi HSK cao nhất trong Kỳ thi HSK.

Website Luyện thi HSK online

Từ vựng Tiếng Trung HSK 3 cũng rất quan trọng, các em học thuộc hết toàn bộ 300 từ vựng HSK 3 theo link bên dưới nhé.

Từ vựng HSK 3

Các em vào link bên dưới xem qua lại một số phần chữa bài thi HSK 3 phần thi Nghe hiểu đề số 5 nhé.

Luyện thi HSK 3 Listening Đề số 5

Để chuẩn bị tâm lý tốt trước khi đăng ký thi HSK 3, các em cần nắm vững cấu trúc đề thi HSk 3 và nội dung thi HSK 3 hay còn gọi là lưu trình bài thi HSK 3, bảng bên dưới trình bày rõ những nội dung thi HSK 3.;

Nội dung thi HSK 3 Số lượng câu hỏi HSK 3 Thời gian thi HSK 3
Nghe hiểu Phần 1 10 40 Khoảng 35 phút
Phần 2 10
Phần 3 10
Phần 4 10
Thời gian điền đáp án khoảng 5 phút
Đọc hiểu Phần 1 10 30 Khoảng 30 phút
Phần 2 10
Phần 3 10
Viết Phần 1 5 10 Khoảng 15 phút
Phần 2 5

Các em vào link bên dưới xem thêm cách tính điểm thi HSK 3 như thế nào nhé.

Cách tính điểm thi HSK 3