Tiếng Trung HSK 3 Listening Đề số 4
5 (100%) 1 vote

HI các em học viên, trong bài học buổi trước chúng ta đã luyện xong đề thi HSK 3 Nghe hiểu đề số 3 rồi đúng không, các em về nhà đã xem lại các phần chữa bài thi đó chưa, em nào chưa thì chúng ta cùng vào link bên dưới điểm qua lại một số chỗ dễ bị mất điểm và dễ bị tích sai.

Luyện thi 3 Listening Đề số 3

WEB Luyện thi HSK online miễn phí từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 chỉ có duy nhất tại Trung tâm Tiếng Trung CHINEMASTER Thầy Nguyễn Minh Vũ.

Website Luyện thi HSK online

Em nào cần tài liệu học Tiếng Trung về sách giáo trình Hán ngữ phiên bản mới thì vào link bên dưới tải về máy tính nhé.

Download Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới

Bây giờ chúng ta chuyển sang tiết mục luyện tập Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày để nâng cao kỹ năng Nghe hiểu và kỹ năng nói phản xạ Tiếng Trung nhé.

Học Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

一起吃顿中饭怎样?
yì qǐ chī dùn zhōngfàn zěnyàng?

好主意。
Hǎo zhǔyì.

有空的话一起吃顿中饭如何?
Yǒu kòng dehuà yì qǐ chī dùn zhōngfàn rúhé?

你想什么时候呢?
Nǐ xiǎng shénme shíhòu ne?

我看星期四怎样?
Wǒ kàn xīngqī sì zěnyàng?

没问题。
Méi wèntí.

我打电话给你,是想知道明天一起吃顿中饭怎样?
Wǒ dǎ diànhuà gěi nǐ, shì xiǎng zhīdào míngtiān yì qǐ chī dùn zhōngfàn zěnyàng?

对不起,这个星期我都不方便。
Duìbùqǐ, zhège xīngqí wǒ dū bù fāngbiàn.

那么,也许改天吧。
Nàme, yěxǔ gǎitiān ba.

好啊。
Hǎo a.

我打电话来,是想确定一下我们约好吃饭的事。
Wǒ dǎ diànhuà lái, shì xiǎng quèdìng yí xià wǒmen yuē hào chīfàn de shì.

是明天12点吧?
Shì míngtiān 12 diǎn ba?

是的,没错。
Shì de, méi cuò.

我会去的。
Wǒ huì qù de.

真抱歉,不过我不得不取消我们午餐的约会。
Zhēn bàoqiàn, bú guò wǒ bù dé bù qǔxiāo wǒmen wǔcān de yuēhuì.

真遗憾。
Zhēn yíhàn.

我有紧急的事情要处理。
Wǒ yǒu jǐnjí de shìqíng yào chǔlǐ.

没关系,这个月改天再说吧。
Méiguānxì, zhège yuè gǎitiān zàishuō ba.

我需要更改我们见面吃午饭的时间。
Wǒ xūyào gēnggǎi wǒmen jiànmiàn chī wǔfàn de shíjiān.

什么时间你合适呢?
Shénme shíjiān nǐ héshì ne?

我大概要慢半个小时。
Wǒ dàgài yào màn bàn gè xiǎoshí.

LEAVE A REPLY