Sách Luyện thi HSK 6 Success with New HSK 6 Listening

0
3740
Sách Luyện thi HSK 6 Success with New HSK 6 Listening
Sách Luyện thi HSK 6 Success with New HSK 6 Listening

Thông tin sách luyện thi HSK 6

 • Tên sách: Succcess with New HSK Level 6 跨越新HSK六级听力专项训练
 • Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社
 • Số trang: 184
 • Số lượng đề thi HSK: 8
 • Dung lượng file sách: 314 MB
 • Dung lượng file Mp3: 271 MB
 • Định dạng file sách: PDF
 • Giá bán: 240K
 • Hình thức mua: Chuyển khoản

Bạn chuyển tiền sách vào tài khoản của Trung tâm tiếng Trung CHINEMASTER

Tài khoản của Trung tâm
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
Số tài khoản: 0611001891565

Sau khi chuyển tiền sách xong, bạn gửi vào email của Trung tâm là [email protected] kèm theo ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản thành công, ảnh bìa sách, đường link cuốn sách HSK mà bạn đã chọn mua. Cuối cùng là bạn nhắn tin hoặc ALO Thầy Vũ 0904684983 để Thầy Vũ xác nhận và gửi bạn file tài liệu sách luyện thi HSK vào gmail của bạn.

Giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi, chỉ sau 3 giây bạn sẽ nhận được tài liệu file sách luyện thi HSK [PDF + MP3] trong gmail của bạn, bạn chỉ việc download về là oke.

Giới thiệu sách Luyện thi HSK 6

Luyện tập Chuyên Phần thi Nghe hiểu HSK 6 Listening Đề số 1

HSK 6 Listening Đề số 1

 • HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 1
 • HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 1
 • HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 1

Transcript bài thi HSK 6 Listening Đề số 1

 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 1
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 1
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 1

Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Đề số 1

 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 1
 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 1

Luyện tập Chuyên Phần thi Nghe hiểu HSK 6 Listening Đề số 2

HSK 6 Listening Đề số 2

 • HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 2
 • HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 2
 • HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 2

Transcript bài thi HSK 6 Listening Đề số 2

 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 2
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 2
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 2

Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Đề số 2

 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 2
 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 2

Luyện tập Chuyên Phần thi Nghe hiểu HSK 6 Listening Đề số 3

HSK 6 Listening Đề số 3

 • HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 3
 • HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 3
 • HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 3

Transcript bài thi HSK 6 Listening Đề số 3

 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 3
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 3
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 3

Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Đề số 2

 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 3
 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 3

Luyện tập Chuyên Phần thi Nghe hiểu HSK 6 Listening Đề số 4

HSK 6 Listening Đề số 4

 • HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 4
 • HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 4
 • HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 4

Transcript bài thi HSK 6 Listening Đề số 4

 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 4
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 4
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 4

Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Đề số 4

 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 4
 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 4

Luyện tập Chuyên Phần thi Nghe hiểu HSK 6 Listening Đề số 5

HSK 6 Listening Đề số 5

 • HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 5
 • HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 5
 • HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 5

Transcript bài thi HSK 6 Listening Đề số 5

 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 5
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 5
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 5

Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Đề số 5

 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 5
 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 5

Luyện tập Chuyên Phần thi Nghe hiểu HSK 6 Listening Đề số 6

HSK 6 Listening Đề số 6

 • HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 6
 • HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 6
 • HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 6

Transcript bài thi HSK 6 Listening Đề số 6

 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 6
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 6
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 6

Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Đề số 6

 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 6
 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 6

Luyện tập Chuyên Phần thi Nghe hiểu HSK 6 Listening Đề số 7

HSK 6 Listening Đề số 7

 • HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 7
 • HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 7
 • HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 7

Transcript bài thi HSK 6 Listening Đề số 7

 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 7
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 7
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 7

Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Đề số 7

 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 7
 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 7

Luyện tập Chuyên Phần thi Nghe hiểu HSK 6 Listening Đề số 8

HSK 6 Listening Đề số 8

 • HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 8
 • HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 8
 • HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 8

Transcript bài thi HSK 6 Listening Đề số 8

 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 1 Đề số 8
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 8
 • Transcript bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 8

Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Đề số 8

 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 2 Đề số 8
 • Đáp án và Giải thích bài thi HSK 6 Listening Phần 3 Đề số 8

Ngoài ra các em nên tham khảo thêm cuốn Sách Luyện thi HSK 6 có tiêu đề là 新HSK速成强化教程六级 theo link bên dưới.

Sách Luyện thi HSK 6 新HSK速成强化教程六级