Luyện thi HSK 1

0
2867
5 (100%) 2 votes

Trung tâm Tiếng Trung luyện thi HSK CHINEMASTER dành cho các bạn học viên chuẩn bị đăng ký thi HSK 1 HSK 2 HSK 3 HSK 4 HSK 5HSK 6 tại các trường Đại học ở Hà Nội.

Để nhận miễn phí cuốn sách Luyện thi HSK trên bạn làm theo 3 Bước sau:

Bước 1:

Ấn nút “Đăng ký” (Subscribe) màu đỏ trên Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ.

>> Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ

Bước 2:

Chia sẻ Kênh Youtube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ lên Facebook để chế độ Public (Công khai) khi chia sẻ.

Bước 3:

 1. Làm xong 2 Bước trên bạn chụp ảnh màn hình làm 3 bước rồi comment vào Group TIẾNG TRUNG HSK của Trung tâm Tiếng Trung CHINEMASTER để Thầy Vũ xác nhận.
 2. Thầy Vũ xác nhận xong sẽ gửi tài liệu vào Gmail của bạn.

Giới thiệu sách Luyện thi HSK 1

 • Tên sách: 决胜30天新汉语水平考试HSK1级仿真试题集
 • Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社
 • Số trang: 87
 • Số lượng đề thi HSK: 5
 • Dung lượng file sách: 95 MB
 • Dung lượng file Mp3: 66 MB
 • Định dạng file sách: PDF

Nội dung chính sách Luyện thi HSK 1

 • 新汉语水平考试HSK(一级)仿真试题一
 • 新汉语水平考试HSK(一级)仿真试题二
 • 新汉语水平考试HSK(一级)仿真试题三
 • 新汉语水平考试HSK(一级)仿真试题四
 • 新汉语水平考试HSK(一级)仿真试题五
 • 参考答案、听力材料及题解
 • 新汉语水平考试HSK(一级)仿真试题一
 • 新汉语水平考试HSK(一级)仿真试题二
 • 新汉语水平考试HSK(一级)仿真试题三
 • 新汉语水平考试HSK(一级)仿真试题四
 • 新汉语水平考试HSK(一级)仿真试题五

各分册由五套仿真试题组成,试卷形式与样题一致,试题前附有各级考试说明,试题后附有听力文本和详细的题解,可以方便考生自学和辅导班教学。此外,本书还随书附赠答题卡和听力试题的MP3。
为了疗便考生使用,本书的题解部分附上了前面试题的全部内容,并将与答案有关的关键语句用下画线标出作为答题的提示。这样题解与提示相互照应,答案便一目了然。

Ngoài ra, các bạn có thể xem chi tiết hơn về Sách luyện thi HSK 1 trên theo link bên dưới.

Sách Luyện thi HSK 1 决胜30天仿真试题集