Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản Bài 17 Học tiếng Trung online

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề lớp học tiếng Trung online miễn phí tốt nhất thầy Vũ

0
1214

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề thông dụng nhất và có tính ứng dụng rất cao trong công việc thực tế. Thầy Nguyễn Minh Vũ biên soạn giáo trình học tiếng Trung online miễn phí và video học tiếng Trung online cơ bản đều có một lộ trình rất rõ ràng và có hệ thống bài bản từ dễ đến khó sao cho có thể phù hợp được với tất cả đối tượng học tiếng Trung online.

Giáo trình khóa học tiếng Trung online cơ bản cho người mới bắt đầu

  1. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề nhập khẩu linh kiện phù tùng xe ô tô
  2. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề nhập khẩu hàng Trung Quốc giá rẻ
  3. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề đặt hàng online Trung Quốc giá rẻ
  4. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề kinh nghiệm đặt hàng online taobao
  5. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề kinh nghiệm đặt hàng trực tuyến
  6. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề cách mặc cả hàng hóa Trung Quốc

Học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung cơ bản mp3

2618 Tôi muốn tận dụng cơ hội làm việc ở Bắc Kinh để học tốt Tiếng Trung. 我想利用在北京工作的机会把汉语学好。 Wǒ xiǎng lìyòng zài běijīng gōngzuò de jīhuì bǎ hànyǔ xué hǎo.
2619 Lúc ban đầu các bạn học rất tốt, có nền tảng vững chắc, tiếp tục kiên trì học tập thì nhất định sẽ học tốt được. 你们原来都学得不错,有一定的基础,坚持学下去的话,一定能学好。 Nǐmen yuánlái dōu xué de bú cuò, yǒu yí dìng de jīchǔ, jiānchí xué xiàqù de huà, yí dìng néng xué hǎo.
2620 Thời gian trôi qua nhanh thật! 时间过得真快! Shíjiān guò de zhēn kuài!
2621 Tôi rời khỏi Trung Quốc đã 3 năm rồi. 我离开中国都已经三年了。 Wǒ líkāi zhōngguó dōu yǐjīng sān nián le.
2622 Lúc vừa mới về Việt Nam, còn thường xuyên nghe ghi âm, đọc bài khóa, sau này do công việc bận rộn, cũng không kiên trì học tiếp được. 刚回越南的时候,还常常听听录音,读读课文,后来因为工作很忙,也没坚持下来。 Gāng huí yuènán de shíhou, hái cháng cháng tīng tīng lùyīn, dúdu kèwén, hòulái yīnwèi gōngzuò hěn máng, yě méi jiānchí xiàlái.
2623 Rất lâu rồi không nói Tiếng Trung, Tiếng Trung gần như quên hết rồi, lúc cần dùng đến thì đã quên đi rất nhiều từ mới. 很长时间不说汉语,汉语差不多忘光了,要用的时候,好多词都想不起来。 Hěn cháng shíjiān bù shuō hànyǔ, hànyǔ chàbùduō wàng guāng le, yào yòng de shíhou, hǎo duō cí dōu xiǎng bù qǐlái.
2624 Tôi muốn mời cô giáo lúc rảnh rỗi dạy tôi Tiếng Trung, không biết cô có thể thu xếp thời gian rảnh rỗi không? 我想请老师业余时间教我们汉语,不知道你能抽出时间来吗? Wǒ xiǎng qǐng lǎoshī yèyú shíjiān jiào wǒmen hànyǔ, bù zhīdào nǐ néng chōuchū shíjiān lái ma?
2625 Công việc của tôi khá là bận rộn, không thu xếp  được thời gian rảnh rỗi. 我的工作比较忙,抽不出时间来。 Wǒ de gōngzuò bǐjiào máng, chōu bù chū shíjiān lái.
2626 Các bạn định học Tiếng Trung như thế nào? 你们打算怎么学习汉语? Nǐmen dǎsuàn zěnme xuéxí hànyǔ?
2627 Ban ngày tôi không có thời gian, chỉ có buổi tối mới thu xếp được thời gian. 白天我没有时间,只有晚上才抽得出时间。 Báitiān wǒ méiyǒu shíjiān, zhǐyǒu wǎnshang cái chōu de chū shíjiān.
2628 Nếu như cô đồng ý, em muốn đến nhà cô giáo học Tiếng Trung. 要是你同意的话,我想到老师家里学习汉语。 Yàoshi nǐ tóngyì dehuà, wǒ xiǎngdào lǎoshī jiālǐ xuéxí hànyǔ.
2629 Lớp chúng tôi ai cũng đều thích cô ta. 我们班的同学谁都喜欢她。 Wǒmen bān de tóngxué shuí dōu xǐhuān tā.
2630 Trời lạnh rồi, tôi chẳng muốn đi đâu cả. 天冷了,我哪儿也不想去。 Tiān lěng le, wǒ nǎr yě bù xiǎng qù.
2631 Làm thế nào cũng được, tôi không có ý kiến gì. 怎么办都行,我没意见。 Zěnme bàn dōu xíng, wǒ méi yìjiàn.
2632 Ăn gì cũng được. 吃什么都可以。 Chī shénme dōu kěyǐ.
2633 Lúc nào bạn tới tôi đều hoan nghênh. 你什么时候来我都欢迎。 Nǐ shénme shíhòu lái wǒ dōu huānyíng.
2634 Chỗ nào hay thì đến đó chơi. 哪儿好玩儿就去哪儿。 Nǎr hǎowánr jiù qù nǎr.

Giáo trình khóa học tiếng Trung online miễn phí tiếng Trung giao tiếp

Wǒmen jìhuà xiān cānguān kǎochá zài Běijīng de jǐ jiā kuàguó gōngsī, bǐfang shuo, Huìp Gōngsī, IBM Gōngsī, Nàikè Gōngsī hé Yīngtè’ěr Gōngsī, zài qù yóulǎn Chángchéng, Gùgōng,Yíhéyuán, B ěihǎi Gōngyuán, Tiāntán děng míngshèng gǔjì, qù Wángfǔ jǐng Dàjiē gòuwù, ránhòu qù Quánjùdé Kǎoyādiàn pǐncháng zhùmíng de Běijīng kǎoyā.

我们计划先参观考察在北京的几家跨国公司,比方说,微软公司、惠普公司、 IBM公司、耐克公司和英特尔公司,再去游览长城、故宫、颐和园、北海公园、 天坛等名胜古迹,去王府井大街购物,然后去全聚德烤鸭店品尝著名的北京烤鸭。

Đầu tiên chúng tôi định khảo sát các công ty đa quốc gia tại Bắc Kinh như: công ty Microsoft,HP,IBM,NIKE,Intel.Sau đó sẽ đi du lịch Trường Thành,cố cung,Di hòa viên,công viên Bắc Hải,Thiên đàn…và các danh lam thắng cảnh khác,rồi sẽ đi đại lộ Vương Phủ Tỉnh để mua sắm.Rồi sau đó sẽ đi quán vịt quay Toàn Tụ Đức để thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng.

Zài Shànghǎi ne ?
在上海呢?
Còn ở Thượng Hải thì sao?

Zài Shànghǎi, wǒmen jìhuà cānguān yóulǎn PǔdōngKāifāqū hé nàli de yìxiē guójì gōngsī, kuàguó gōngsī hé sānzī qǐyè.

在上海,我们计划参观游览浦东开发区和那里的一些国际公司,跨国公司和 三资公司。

Ở Thượng Hải chúng tôi dự định sẽ đi tham quan vùng mới mở rộng Phổ Đông và các công ty quốc tế,công ty đa quốc gia và công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở đó.

Vậy là xong, hôm nay thêm một bài giảng nữa đã bị chúng ta giải quyết tận gốc triệt để, nội dung bài học số 17 khóa học tiếng Trung online miễn phí chuyên đề luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình năm sau nhé.