Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản Bài 16 Học tiếng Trung online

Học tiếng Trung online miễn phí toàn tập khóa học luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề

0
801
Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản Bài 16 Học tiếng Trung online
5 (100%) 2 votes

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề HOT nhất mỗi ngày, giáo trình khóa học tiêng Trung online miễn phí trọn bộ từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề của thạc sỹ giảng viên tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ.

Giáo trình khóa học tiếng Trung online cơ bản cho người mới bắt đầu

  1. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề xuất nhập khẩu hàng Trung Quốc
  2. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề nhập hàng Trung Quốc giá rẻ
  3. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề hàng Trung Quốc chính hãng
  4. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề nguồn gốc xuất xứ hàng Trung Quốc
  5. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm
  6. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm

Học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung cơ bản mp3

2603 Bạn định ở trong bao lâu? 你打算呆多长时间? Nǐ dǎsuàn dāi duō cháng shíjiān?
2604 Tôi đã ký hợp đồng 2 năm với công ty đó. 我跟那个公司签了两年的合同。 Wǒ gēn nà ge gōngsī qiān le liǎng nián de hétong.
2605 Cô ta làm việc trong một công ty góp vốn của Trung Quốc và Nước ngoài. 她在北京的一家中外合资公司工作。 Tā zài běijīng de yì jiā zhōngwài hézī gōngsī gōngzuò.
2606 Không biết chiều chủ nhật bạn có rảnh hay không? 不知道星期天下午你有没有空? Bù zhīdào xīngqī tiān xiàwǔ nǐ yǒu méiyǒu kōng?
2607 Chủ nhật tuần này tôi không rảnh. 这个星期天我有空。 Zhè ge xīngqī tiān wǒ yǒu kōng.
2608 Vậy tôi bảo cô ta lái xe đến đón bạn. 那我让她开车去接你。 Nà wǒ ràng tā kāichē qù jiē nǐ.
2609 Bạn vẫn ở nơi cũ nhỉ? 你还住在原来的地方吗? Nǐ hái zhù zài yuánlái de dìfang ma?
2610 Không, tôi đã chuyển nhà từ lâu rồi, dọn đến một khu chung cư nhỏ mới xây gần trường học. 不,我早就搬家了,搬到学校附近一个新建的住宅小区了。 Bù, wǒ zǎo jiù bānjiā le, bān dào xuéxiào fùjìn yí ge xīnjiàn de zhùzhái xiǎoqū le.
2611 Bạn uống chút gì? Trà hay là café? 你喝点儿什么?茶还是咖啡? Nǐ hē diǎn er shénme? Chá háishì kāfēi?
2612 Trà và café tôi đều không uống được, cứ một chút là tối không ngủ được. 茶和咖啡我都喝不了,一喝晚上就睡不着觉。 Chá hé kāfēi wǒ dōu hē bù liǎo, yì hē wǎnshang jiù shuì bù zháo jiào.
2613 Đây là phòng mà công ty của cô ta thuê cho tôi, nếu như bảo chúng tôi tự bỏ tiền thuê thì thuê không nổi. 这是她的公司给我们租的房子,要是让我们自己花钱可租不起。 Zhè shì tā de gōngsī gěi wǒmen zū de fángzi, yàoshi ràng wǒmen zìjǐ huā qián kě zū bù qǐ.
2614 Dịch vụ của công ty các bạn là gì? 你们公司的业务是什么? Nǐmen gōngsī de yèwù shì shénme?
2615 Công ty chúng tôi làm về giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Nước ngoài. 我们公司是搞中外文化交流的。 Wǒmen gōngsī shì gǎo zhōngwài wénhuà jiāoliú de.
2616 Công ty vừa mới thành lập không lâu, dịch vụ cũng vừa mới bắt đầu triển khai. 公司刚成立不久,业务也刚开始开展起来。 Gōngsī gāng chénglì bù jiǔ, yèwù yě gāng kāishǐ kāizhǎn qǐlái.
2617 Công việc của tôi cần dùng đến Tiếng Trung, vì vậy dự định học tiếp. 我的工作需要用汉语,所以打算继续学下去。 Wǒ de gōngzuò xūyào yòng hànyǔ, suǒyǐ dǎsuàn jìxù xué xiàqù.

Giáo trình khóa học tiếng Trung online miễn phí tiếng Trung giao tiếp

Zhè cì qù Zhōngguó shāngwù lǚxíng, nǐmen jìhuà zěnme zǒu ?
这次去中国商务旅行,你们计划怎么走?
Lần này đi Trung Quốc du lịch,anh có kế hoạch như thế nào?

wǒmen zuò Měiguó xī běi hángkōng gōngsī de fēijī cóng bō tè lán guójì jīchǎng jīng rìběn Dōngjīng xiān dào Zhōngguó Běijing qù zài cóng Běijing shǒudū guójì jīchǎng zuò fēijī dào Shànghǎi qù.
我们坐美国西北航空公司的飞机从波特兰国际机场经日本东京先到中国北京去;再从北京首都国际机场坐飞机到上海去。
Chúng tôi sẽ đi máy bay của hãng hàng không Tây bắc mĩ từ Hà Lan đến Tokyo rồi sẽ đến Bắc Kinh.Sau đó sẽ từ thủ đô Bắc Kinh bay đến Thượng Hải.

Nǐmen jìhuà zài Zhong gúo jǐ tian ? Zhù zài nǎr ge fàndiàn ?
你们计划在中国住几天?住在哪个饭店?
Anh dự định ở Trung Quốc mấy hôm?Ở khách sạn nào?

Yígòng liǎng ge xīngqī: dì yī ge xīngqī zài Běijīng, zhù zài Běijīng Guójì Fàndiàn; dì èr ge xīngqī zài Shànghǎi, zhù zài Shànghǎi Hépíng Fàndiàn.
一共两个星期:第一个星期在北京,住在北京国际饭店;第二个星期在上海, 住在上海和平饭店。
Tổng cộng 2 tuần:tuần đầu sẽ ở Bắc Kinh,ở khách bạn quốc tế Bắc Kinh;Tuần 2 sẽ ở Thượng Hải,ở tại khách sạn hòa bình Thượng Hải.

Nǐmen zài Běijīng yǒu shénme huódòng ānpái ?
你们在北京有什么活动安排?
Các anh có dự định làm gì ở Bắc Kinh không?

Chúng ta sẽ tạm dừng bài giảng số 16 khóa học tiếng Trung online miễn phí chuyên đề luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào năm Mậu Tuất 2018 nhé.