Sách Luyện thi HSK 6 新HSK六级全真模拟测试题集

0
2333
Sách Luyện thi HSK 6 新HSK六级全真模拟测试题集
Sách Luyện thi HSK 6 新HSK六级全真模拟测试题集

Thông tin sách luyện thi HSK 6

 • Tên sách: 新HSK六级全真模拟测试题集
 • Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社
 • Số trang: 400
 • Số lượng đề thi HSK: 10
 • Dung lượng file sách: 222 MB
 • Dung lượng file Mp3: 471 MB
 • Định dạng file sách: PDF
 • Giá bán: 300K
 • Hình thức mua: Chuyển khoản

Bạn chuyển tiền sách vào tài khoản của Trung tâm tiếng Trung CHINEMASTER

Tài khoản của Trung tâm
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
Số tài khoản: 0611001891565

Sau khi chuyển tiền sách xong, bạn gửi vào email của Trung tâm là [email protected] kèm theo ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản thành công, ảnh bìa sách, đường link cuốn sách HSK mà bạn đã chọn mua. Cuối cùng là bạn nhắn tin hoặc ALO Thầy Vũ 0904684983 để Thầy Vũ xác nhận và gửi bạn file tài liệu sách luyện thi HSK vào gmail của bạn.

Giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi, chỉ sau 3 giây bạn sẽ nhận được tài liệu file sách luyện thi HSK [PDF + MP3] trong gmail của bạn, bạn chỉ việc download về là oke.

Giới thiệu sách Luyện thi HSK 6

Giới thiệu kỳ thi HSK 6

Hướng dẫn cách điền đáp án bài thi HSK 6

Tiêu chuẩn tính điểm HSK 6 (so sánh điểm số HSK cũ và mới)

Đề Luyện thi HSK 6

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 1

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 2

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 3

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 4

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 5

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 6

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 7

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 8

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 9

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 10

Đáp án và Giải thích Đề Luyện thi HSK 6

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 1

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 2

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 3

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 4

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 5

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 6

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 7

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 8

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 9

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 10

Transcript Đề Luyện thi HSK 6

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 1

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 2

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 3

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 4

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 5

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 6

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 7

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 8

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 9

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 10

Kèm theo giấy điền đáp án bài thi HSK 6

Lời tựa cuốn Sách Luyện thi HSK 6 新HSK六级全真模拟测试题集

《新HSK六级全真模拟测试题集》特点:

 1. 全真模拟。本书中的模拟试题严格参照国家汉办新HSK考试大纲设计编写,在词汇量、题型、题量、区分度等方面都与新汉语水平考试(HSK)样卷及真题保持一致,反映了新HSK大纲的要求,符合新HSK考试的命题思路。
 2. 大纲第六级词汇覆盖率100%。10套模拟题对大纲规定的第六级2500词的覆盖率为100%。
 3. 提供解题思路。模拟试卷前的答题指南可帮助考生掌握答题技巧,听力、阅读、书写每一部分的解题思路都以真题案例形式作了详细说明,对教师教学和考生应试具有重要的指导意义o在“听力文本·答案·答案说明”部分的“答案说明”中提供了每道模拟题的答案精解。
 4. 试测。书中每套模拟题都经过相应水平的辅导班考生试测,并根据试测结果作了相应的调整和修改,具有较高的信度和效度。培训班多次试用,考试通过率高。
 5. 大纲第六级2500词分类词表有助快速学习大纲词汇。本书最后部分将大纲第六级的2500词按26个意义类别加以分类,帮助考生利用分类联想法记忆词汇,以达到事半功倍的学习效果。这部分也提供了录音,可以用来做多种形式的练习。

Ngoài ra các em nên tham khảo thêm cuốn Sách Luyện thi HSK 6 có tiêu đề là New HSK Mock Tests and Analysis theo link bên dưới.

Sách Luyện thi HSK 6 New HSK Mock Tests and Analysis