Sách Luyện thi HSK 6 New HSK Mock Tests and Analysis

0
1675
Sách Luyện thi HSK 6 新HSK六级模拟试卷及解析
Sách Luyện thi HSK 6 新HSK六级模拟试卷及解析
Sách Luyện thi HSK 6 New HSK Mock Tests and Analysis
5 (100%) 2 votes

Thông tin sách luyện thi HSK 6

 • Tên sách: 新HSK六级模拟试卷及解析
 • Nhà xuất bản: 华语教学出版社
 • Số trang: 216
 • Số lượng đề thi HSK: 5
 • Dung lượng file sách: 134 MB
 • Dung lượng file Mp3: 176 MB
 • Định dạng file sách: PDF
 • Giá bán: 150K
 • Hình thức mua: Chuyển khoản

Bạn chuyển tiền sách vào tài khoản của Trung tâm tiếng Trung CHINEMASTER

Tài khoản của Trung tâm
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
Số tài khoản: 0611001891565

Sau khi chuyển tiền sách xong, bạn gửi vào email của Trung tâm là [email protected] kèm theo ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản thành công, ảnh bìa sách, đường link cuốn sách HSK mà bạn đã chọn mua. Cuối cùng là bạn nhắn tin hoặc ALO Thầy Vũ 0904684983 để Thầy Vũ xác nhận và gửi bạn file tài liệu sách luyện thi HSK vào gmail của bạn.

Giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi, chỉ sau 3 giây bạn sẽ nhận được tài liệu file sách luyện thi HSK [PDF + MP3] trong gmail của bạn, bạn chỉ việc download về là oke.

Giới thiệu sách Luyện thi HSK 6

Giới thiệu sách Luyện thi HSK 6

Đề Luyện thi HSK 6

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 1

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 2

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 3

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 4

Đề Luyện thi HSK 6 đề số 5

Đáp án và Giải thích Đề Luyện thi HSK 6

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 1

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 2

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 3

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 4

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 6 đề số 5

Transcript Đề Luyện thi HSK 6

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 1

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 2

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 3

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 4

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 đề số 5

Lời tựa cuốn Sách Luyện thi HSK 6 New HSK Mock Tests and Analysis Level 6

 • 在内容方面,在与旧HSK比较的基础上,我们及时把握当前新HSK考试内容的特点。如在*内容方面,本书侧重考查与实际生活紧密联系的生活场景中的对话,同时,还增加了商务汉语的*内容,这也是新HSK与旧HSK很大的不同之处。在阅读内容方面,我们偏重选择能体现中国文化精髓的阅读语料,在考查学生阅读水平的同时,能让考生进一步了解中国文化。在书写部分,我们在选择故事的同时,注意在语法点上的选取,展现汉语语法的整体特点和基本框架,力求贴近真题材料。
 • 在形式方面,我们在研究样题的基础上,尽量将*、阅读、书写等各个部分的文字数量、题型与真题靠拢,给考生提供一种如真正考试的现场感。
 • 此外,本书与同类书相比,最大的优势在于:我们对每套试题及答案进行了详细的讲解和分析,让考生在备考阶段不仅通过本书提供的五套模拟试卷达到练习的目的,而且还能掌握备考方法。在*、阅读、书写的各个部分,我们在答案解析中均给出了精确的应考指导,一步一步指引考生理解题意,按照正确的思路做出答案。

Ngoài ra các em nên tham khảo thêm cuốn Sách Luyện thi HSK 6 có tiêu đề là 核心新汉语水平考试模拟试题集第六级 theo link bên dưới.

Sách Luyện thi HSK 6 核心新汉语水平考试模拟试题集第六级