Sách Luyện thi HSK 6 Official Examination Papers of HSK 6

0
2910
Sách Luyện thi HSK 6 Official Examination Papers of HSK 6
Sách Luyện thi HSK 6 Official Examination Papers of HSK 6

Thông tin sách luyện thi HSK 6

  • Tên sách: HSK真题集六级 Official Examination Papers of HSK Level 6
  • Nhà xuất bản: 高等教育出版社
  • Số trang: 157
  • Số lượng đề thi HSK: 5
  • Dung lượng file sách: 81 MB
  • Dung lượng file Mp3: 162 MB
  • Định dạng file sách: PDF
  • Giá bán: 150K
  • Hình thức mua: Chuyển khoản

Bạn chuyển tiền sách vào tài khoản của Trung tâm tiếng Trung CHINEMASTER

Tài khoản của Trung tâm
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
Số tài khoản: 0611001891565

Sau khi chuyển tiền sách xong, bạn gửi vào email của Trung tâm là [email protected] kèm theo ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản thành công, ảnh bìa sách, đường link cuốn sách HSK mà bạn đã chọn mua. Cuối cùng là bạn nhắn tin hoặc ALO Thầy Vũ 0904684983 để Thầy Vũ xác nhận và gửi bạn file tài liệu sách luyện thi HSK vào gmail của bạn.

Giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi, chỉ sau 3 giây bạn sẽ nhận được tài liệu file sách luyện thi HSK [PDF + MP3] trong gmail của bạn, bạn chỉ việc download về là oke.

Giớ thiệu cuốn sách Luyện thi HSK 6

Đề Luyện thi HSK 6

Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61221

Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61222

Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61223

Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61224

Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61225

Đáp án Đề Luyện thi HSK 6

Đáp án Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61221

Đáp án Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61222

Đáp án Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61223

Đáp án Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61224

Đáp án Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61225

Transcript Đề Luyện thi HSK 6

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61221

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61222

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61223

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61224

Transcript Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61225

Kèm theo giấy điền đáp án bài thi HSK 6

Lời tựa cuốn Sách Luyện thi HSK 6 Official Examination Papers of HSK 6

《HSK真题集(六级)(2014版)》含相应等级的真题和答案各5套,并配有听力录音、听力文本和答题卡。希望本套真题集成为广大考生和汉语学习者的实用助手。

Ngoài ra các em nên tham khảo thêm cuốn Sách Luyện thi HSK 6 có tiêu đề là Success with New HSK Level 6 theo link bên dưới.

Sách Luyện thi HSK 6 Success with New HSK Level 6