Sách Luyện thi HSK 5 新HSK实战模拟题集

0
2223
Sách Luyện thi HSK 5 新HSK实战模拟题集
Sách Luyện thi HSK 5 新HSK实战模拟题集

Thông tin sách luyện thi HSK 5

  • Tên sách: 新HSK实战模拟题集 HSK Simulated Test Level 5
  • Nhà xuất bản: 商务印书馆出版社
  • Số trang: 136
  • Số lượng đề thi HSK: 5
  • Dung lượng file sách: 56 MB
  • Dung lượng file Mp3: 130 MB
  • Định dạng file sách: PDF
  • Giá bán: 150K
  • Hình thức mua: Chuyển khoản

Bạn chuyển tiền sách vào tài khoản của Trung tâm tiếng Trung CHINEMASTER

Tài khoản của Trung tâm
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
Số tài khoản: 0611001891565

Sau khi chuyển tiền sách xong, bạn gửi vào email của Trung tâm là [email protected] kèm theo ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản thành công, ảnh bìa sách, đường link cuốn sách HSK mà bạn đã chọn mua. Cuối cùng là bạn nhắn tin hoặc ALO Thầy Vũ 0904684983 để Thầy Vũ xác nhận và gửi bạn file tài liệu sách luyện thi HSK vào gmail của bạn.

Giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi, chỉ sau 3 giây bạn sẽ nhận được tài liệu file sách luyện thi HSK [PDF + MP3] trong gmail của bạn, bạn chỉ việc download về là oke.

Giới thiệu sách Luyện thi HSK 5

Đề Luyện thi HSK 5

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 1

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 2

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 3

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 4

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 5

Đáp án và Giải thích Đề Luyện thi HSK 5

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 1

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 2

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 3

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 4

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 5

Transcript Đề Luyện thi HSK 5

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 1

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 2

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 3

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 4

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 5

Lời tựa cuốn Sách Luyện thi HSK 5 新HSK实战模拟题集

《新HSK实战模拟题集(5级)》特色:
客观题“听力理解”(前25题)原来是几段讲话和对话,新题中则只用“讲话”或者叙述性的语料,“对话”大幅度被削减甚至不用了;而且现在HSK高等考试中使用的听力语料加长、语速加快,这些无疑都增加了考试的难度。

综合表达依据最新版的HSK高等考试大纲的要求,重点考察词义辨析和语言表达的准确性、得体性。原来的要求是实词、虚词都要考,现在的新题则变为:重点考察实词,虚词基本不考(出于温习一些重要虚词的需要,本书保留了少部分虚词)。针对现在HSK高等考试的这些变化,我们编写了本书。

Ngoài ra, các em nên tham khảo thêm cuốn Sách Luyện thi HSK 5 có tiêu đề là 新HSK五级出题分析及模拟题库 theo link bên dưới.

Sách Luyện thi HSK 5 新HSK五级出题分析及模拟题库