Sách Luyện thi HSK 5 新汉语水平考试真题集HSK五级

0
4116
Sách Luyện thi HSK 5 新汉语水平考试真题集HSK五级
Sách Luyện thi HSK 5 新汉语水平考试真题集HSK五级

Thông tin sách luyện thi HSK 5

  • Tên sách: 新汉语水平考试真题集HSK五级
  • Nhà xuất bản: 商务印书馆出版社
  • Số trang: 130
  • Số lượng đề thi HSK: 5
  • Dung lượng file sách: 53 MB
  • Dung lượng file Mp3: 276 MB
  • Định dạng file sách: PDF
  • Giá bán: 150K
  • Hình thức mua: Chuyển khoản

Bạn chuyển tiền sách vào tài khoản của Trung tâm tiếng Trung CHINEMASTER

Tài khoản của Trung tâm
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
Số tài khoản: 0611001891565

Sau khi chuyển tiền sách xong, bạn gửi vào email của Trung tâm là [email protected] kèm theo ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản thành công, ảnh bìa sách, đường link cuốn sách HSK mà bạn đã chọn mua. Cuối cùng là bạn nhắn tin hoặc ALO Thầy Vũ 0904684983 để Thầy Vũ xác nhận và gửi bạn file tài liệu sách luyện thi HSK vào gmail của bạn.

Giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi, chỉ sau 3 giây bạn sẽ nhận được tài liệu file sách luyện thi HSK [PDF + MP3] trong gmail của bạn, bạn chỉ việc download về là oke.

Giới thiệu cuốn sách Luyện thi HSK 5

Đề Luyện thi HSK 5

Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51113

Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51114

Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51115

Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51116

Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51117

Đáp án Đề Luyện thi HSK 5

Đáp án Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51113

Đáp án Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51114

Đáp án Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51115

Đáp án Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51116

Đáp án Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51117

Transcript Đề Luyện thi HSK 5

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51113

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51114

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51115

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51116

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51117

Lời tựa cuốn Sách Luyện thi HSK 5 新汉语水平考试真题集HSK五级

为满足新HSK考生备考的需求,国家汉办联合商务印书馆推出《新汉语水平考试真题集2012版》,该套书共7册(含口试)。本册包含HSK五级考试的5套真题、听力录音材料以及参考答案。

Ngoài ra các em nên tham khảo thêm cuốn Sách Luyện thi HSK 5 có tiêu đề là 新HSK五级全真模拟测试题集.

Sách Luyện thi HSK 5 新HSK五级全真模拟测试题集