Sách Luyện thi HSK 5 新HSK五级全真模拟测试题集

0
4982
Sách Luyện thi HSK 5 新HSK五级全真模拟测试题集
Sách Luyện thi HSK 5 新HSK五级全真模拟测试题集

Thông tin sách luyện thi HSK 5

  • Tên sách: 新HSK五级全真模拟测试题集
  • Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社
  • Số trang: 342
  • Số lượng đề thi HSK: 10
  • Dung lượng file sách: 173 MB
  • Dung lượng file Mp3: 357 MB
  • Định dạng file sách: PDF
  • Giá bán: 300K
  • Hình thức mua: Chuyển khoản

Bạn chuyển tiền sách vào tài khoản của Trung tâm tiếng Trung CHINEMASTER

Tài khoản của Trung tâm
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
Số tài khoản: 0611001891565

Sau khi chuyển tiền sách xong, bạn gửi vào email của Trung tâm là [email protected] kèm theo ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản thành công, ảnh bìa sách, đường link cuốn sách HSK mà bạn đã chọn mua. Cuối cùng là bạn nhắn tin hoặc ALO Thầy Vũ 0904684983 để Thầy Vũ xác nhận và gửi bạn file tài liệu sách luyện thi HSK vào gmail của bạn.

Giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi, chỉ sau 3 giây bạn sẽ nhận được tài liệu file sách luyện thi HSK [PDF + MP3] trong gmail của bạn, bạn chỉ việc download về là oke.

Giới thiệu sách Luyện thi HSK 5

Giới thiệu kỳ thi HSK 5

Hướng dẫn cách điền đáp án bài thi HSK 5

Tiêu chuẩn tính điểm HSK 5 (so sánh điểm số HSK cũ và mới)

Đề Luyện thi HSK 5

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 1

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 2

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 3

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 4

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 5

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 6

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 7

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 8

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 9

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 10

Đáp án và Giải thích Đề Luyện thi HSK 5

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 1

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 2

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 3

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 4

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 5

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 6

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 7

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 8

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 9

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 10

Transcript Đề Luyện thi HSK 5

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 1

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 2

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 3

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 4

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 5

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 6

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 7

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 8

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 9

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 10

Kèm theo giấy điền đáp án bài thi HSK 5

Lời tựa cuốn Sách Luyện thi HSK 5 新HSK五级全真模拟测试题集

《新HSK五级全真模拟测试题集》是为新HSK五级考生和培训班编写的考试辅导书,在新HSK辅导书中卓有特色。10套高质量全真模拟试卷,以新HSK五级考试大纲为依据,并参照真题精心设计,适度控制超纲词,在题型和难易度方面与真题相当。本书覆盖五级大纲词汇。每道题有答案说明。附录中附有新HSK第五级1300词分类词表,标注拼音、词性,配有录音,学习者和培训班可以用来进行查阅、背记及听写等多种词汇练习。

Ngoài ra các em nên tham khảo thêm cuốn Sách Luyện thi HSK 5 có tiêu đề là 决胜30天HSK5级仿真试题集 theo link bên dưới.

Sách Luyện thi HSK 5 决胜30天HSK5级仿真试题集