Sách Luyện thi HSK 5 新HSK精讲模拟题五级

0
2393
Sách Luyện thi HSK 5 新HSK精讲模拟题五级
Sách Luyện thi HSK 5 新HSK精讲模拟题五级

Thông tin sách luyện thi HSK 5

  • Tên sách: 新HSK精讲模拟题五级
  • Nhà xuất bản: 商务印书馆出版社
  • Số trang: 130
  • Số lượng đề thi HSK: 5
  • Dung lượng file sách: 62 MB
  • Dung lượng file Mp3: 206 MB
  • Định dạng file sách: PDF
  • Giá bán: 150K
  • Hình thức mua: Chuyển khoản

Bạn chuyển tiền sách vào tài khoản của Trung tâm tiếng Trung CHINEMASTER

Tài khoản của Trung tâm
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
Số tài khoản: 0611001891565

Sau khi chuyển tiền sách xong, bạn gửi vào email của Trung tâm là [email protected] kèm theo ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản thành công, ảnh bìa sách, đường link cuốn sách HSK mà bạn đã chọn mua. Cuối cùng là bạn nhắn tin hoặc ALO Thầy Vũ 0904684983 để Thầy Vũ xác nhận và gửi bạn file tài liệu sách luyện thi HSK vào gmail của bạn.

Giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi, chỉ sau 3 giây bạn sẽ nhận được tài liệu file sách luyện thi HSK [PDF + MP3] trong gmail của bạn, bạn chỉ việc download về là oke.

Giới thiệu sách Luyện thi HSK 5

Đề Luyện thi HSK 5

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 1

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 2

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 3

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 4

Đề Luyện thi HSK 5 đề số 5

Đáp án và Giải thích Đề Luyện thi HSK 5

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 1

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 2

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 3

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 4

Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 5

Transcript Đề Luyện thi HSK 5

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 1

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 2

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 3

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 4

Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 5

Lời tựa cuốn Sách Luyện thi HSK 5 新HSK精讲模拟题五级

为了配合国家汉办/孔子学院总部推出的新汉语水平考试(HSK),满足广大考生的迫切需求,我们组织从事多年汉语水平考试培训的一线教师及新汉语水平考试命题员编写了本套丛书。本丛书每册含5套全真模拟试题、5份答题卡、5份录音文本材料及答案、一张MP3光盘。模拟试题严格按照新汉语水平考试HSK大纲设计,题型、题量、难易度等方面都与新汉语水平考试HSK样卷一致,体现新汉语水平考试的命题思路,具有典型性和针对性,便于考生考前自测,在短时间内全面提高应试能力。
本丛书具有如下特点:紧扣大纲,全真模拟,考点齐备,题目典型,专家执笔,权威预测。 本册专门针对新汉语水平考试(五级)设计。

Ngoài ra, các em nên tham khảo thêm cuốn Sách Luyện thi HSK 5 có tiêu đề là 决胜30天HSK5级仿真试题集.

Sách Luyện thi HSK 5 决胜30天HSK5级仿真试题集