Sách Luyện thi HSK 3 新汉语水平考试精讲精练HSK三级

0
4299
Sách Luyện thi HSK 3 新汉语水平考试精讲精练HSK三级
Sách Luyện thi HSK 3 新汉语水平考试精讲精练HSK三级

Thông tin sách luyện thi HSK 3

  • Tên sách: 新汉语水平考试精讲精练HSK三级
  • Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社
  • Số trang: 424
  • Số lượng đề thi HSK: 8
  • Dung lượng file sách: 177 MB
  • Dung lượng file Mp3: 319 MB
  • Định dạng file sách: PDF
  • Giá bán: 240K (HIỆN TẠI CUỐN HSK NÀY ĐANG SHARE MIỄN PHÍ)
  • Hình thức mua: Chuyển khoản

>> >> LINK DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Bạn chuyển tiền sách vào tài khoản của Trung tâm tiếng Trung CHINEMASTER

Tài khoản của Trung tâm
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
Số tài khoản: 0611001891565

Sau khi chuyển tiền sách xong, bạn gửi vào email của Trung tâm là [email protected] kèm theo ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản thành công, ảnh bìa sách, đường link cuốn sách HSK mà bạn đã chọn mua. Cuối cùng là bạn nhắn tin hoặc ALO Thầy Vũ 0904684983 để Thầy Vũ xác nhận và gửi bạn file tài liệu sách luyện thi HSK vào gmail của bạn.

Giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi, chỉ sau 3 giây bạn sẽ nhận được tài liệu file sách luyện thi HSK [PDF + MP3] trong gmail của bạn, bạn chỉ việc download về là oke.

Giới thiệu sách Luyện thi HSK 3

Đề Luyện thi HSK 3

Đề Luyện thi HSK 3 đề số 1

Đề Luyện thi HSK 3 đề số 2

Đề Luyện thi HSK 3 đề số 3

Đề Luyện thi HSK 3 đề số 4

Đề Luyện thi HSK 3 đề số 5

Đề Luyện thi HSK 3 đề số 6

Đề Luyện thi HSK 3 đề số 7

Đề Luyện thi HSK 3 đề số 8

Đáp án Đề Luyện thi HSK 3

Đáp án Đề Luyện thi HSK 3 đề số 1

Đáp án Đề Luyện thi HSK 3 đề số 2

Đáp án Đề Luyện thi HSK 3 đề số 3

Đáp án Đề Luyện thi HSK 3 đề số 4

Đáp án Đề Luyện thi HSK 3 đề số 5

Đáp án Đề Luyện thi HSK 3 đề số 6

Đáp án Đề Luyện thi HSK 3 đề số 7

Đáp án Đề Luyện thi HSK 3 đề số 8

Transcript Đề Luyện thi HSK 3

Transcript Đề Luyện thi HSK 3 đề số 1

Transcript Đề Luyện thi HSK 3 đề số 2

Transcript Đề Luyện thi HSK 3 đề số 3

Transcript Đề Luyện thi HSK 3 đề số 4

Transcript Đề Luyện thi HSK 3 đề số 5

Transcript Đề Luyện thi HSK 3 đề số 6

Transcript Đề Luyện thi HSK 3 đề số 7

Transcript Đề Luyện thi HSK 3 đề số 8

Chiến lược làm bài thi HSK 3

Chiếc lược làm bài thi HSK 3 Phần Nghe hiểu Listening

Chiếc lược làm bài thi HSK 3 Phần Đọc hiểu Reading

Chiếc lược làm bài thi HSK 3 Phần Viết Writing

Giấy điền đáp án bài thi HSK 3

Lời tựa cuốn Sách Luyện thi HSK 3 新汉语水平考试精讲精练HSK三级

本书根据国家汉办颁布的《新汉语水平考试大纲》编写而成,包括8套模拟试卷、听力材料、参考答案及解题攻略(包含英文版解题攻略)。本题集在题型、语料体裁、长度、难度等方面均严格参照新HSK大纲,覆盖了大纲要求掌握的考点,适合考生自测及辅导班教学。

8套模拟试卷为一册,听力材料、参考答案、解题攻略及答题卡另为一册,两册用塑料套整体包装,整体销售。配套MP3随书附赠。

Ngoài ra, các em nên tham khảo thêm cuốn Sách Luyện thi HSK 3 có tiêu đề là 全真模拟题集第二版 theo link bên dưới.

Sách Luyện thi HSK 3 全真模拟题集第二版