Học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản Bài 52 Tai nạn Giao thông

0
2408
Học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản Bài 52 Tai nạn Giao thông
Học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản Bài 52 Tai nạn Giao thông
5 (100%) 2 votes

Chào các em học viên, hôm thứ 2 tuần trước lớp mình đã học xong Đàm thoại Tiếng Trung giao tiếp với chủ đề là Việc nhà Việc cửa, các em vào link bên dưới tranh thủ ít phút đầu giờ xem lại bài cũ trước đã.

Học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản Bài 51 Việc nhà

Tiếp theo các em vào link bên dưới để xem chi tiết nội dung bài giảng ngày hôm nay, Bài 52 Tai nạn Giao thông.

Học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản Bài 52 Tai nạn Giao thông

Có vấn đề gì thắc mắc các em đăng câu hỏi lên Group TIẾNG TRUNG HSK để cả lớp cùng phân tích và thảo luận.

Học Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo chủ đề

男孩们以热切的心情非常注意地倾听我的故事。
Nánháimen yǐ rèqiè de xīnqíng fēicháng zhùyì dì qīngtīng wǒ de gùshi.

别那样对我大声嚷嚷,我能听清楚。
Bié nàyàng duì wǒ dàshēng rāngrāng, wǒ néng tīng qīngchǔ.

现在起床还太早。
Xiànzài qǐchuáng hái tài zǎo.

我们迟早会查明事实真相。
Wǒmen chízǎo huì chá míng shìshí zhēnxiàng.

这个月他已经赚了好多钱了。
Zhège yuè tā yǐjīng zhuànle hǎoduō qián le.

他的谈判技巧使他赢得了精明战略家的名声。
Tā de tánpàn jìqiǎo shǐ tā yíngdéle jīngmíng zhànlüè jiā de míngshēng.

花园里的泥土松软肥沃。
Huāyuán lǐ de nítǔ sōngruǎn féiwò.

预计他在比赛中会轻易获胜。
Yùjì tā zài bǐsài zhōng huì qīngyì huòshèng.

我的父母都退休了,现在过着安闲舒适的生活。
Wǒ de fùmǔ dōu tuìxiūle, xiànzàiguòzhe ānxián shūshì de shēnghuó.

在这个陌生的地方,我觉得很不自在。
Zài zhège mòshēng dì dìfāng, wǒ juédé hěn bù zìzài.

我今天可以很轻易地把这份工作做完。
Wǒ jīntiān kěyǐ hěn qīngyì dì bǎ zhè fèn gōngzuò zuò wán.

她无疑是本市最好的律师。
Tā wúyí shì běn shì zuì hǎo de lǜshī.

太阳从东方升起,在西方落下。
tàiyáng cóng dōngfāng shēng qǐ, zài xīfāng luòxià.

走东边这条路吧,这是最近的路。
Zǒu dōngbian zhè tiáo lù ba, zhè shì zuìjìn de lù.

他现在不做事了,过着很舒服的日子。
Tā xiànzài bù zuòshìle,guòzhe hěn shūfú de rìzi.