Giới thiệu HSK cấp 5

0
6596
Giới thiệu HSK cấp 5 Tiếng Trung HSK
Giới thiệu HSK cấp 5 Tiếng Trung HSK
Giới thiệu HSK cấp 5
3 (60%) 2 votes

HSK cấp 5 kiểm tra khả năng ứng dụng tiếng Hán của thí sinh, nó tương đương với cấp 5 “tiêu chuẩn khả năng tiếng Hán quốc tế”, cấp C1 “khung trình độ chung châu Âu (CEF)”. Thí sinh đạt HSK cấp 5 có thể đọc báo tạp chí bằng tiếng Hán, xem các chương trình TV tiếng Hán, dùng tiếng Hán để diễn thuyết một cách khá hoàn chỉnh.

Cấu trúc Đề thi HSK 5 bao gồm 100 câu hỏi chia làm 3 phần là phần thi Nghe hiểu, phần thi Đọc hiểu và phần thi Viết, tổng điểm tối đa HSK 5 là 300 điểm.

Toàn bộ thời gian thi khoảng 125 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút)

Các em vào link bên dưới xem chi tiết phần hướng dẫn cách tự tính điểm thi HSK cấp 5 để có thể tự đánh giá khách quan trình độ Tiếng Trung của mình.

Hướng dẫn cách tính điểm thi HSK 5

Nội dung bài thi HSK cấp 5

Nội dung bài thi HSK 5 Listening Phần Nghe hiểu

HSK 5 Listening Nghe hiểu Phần 1

Gồm 20 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Mỗi câu đều là hai câu đối thoại của hai người, người thứ ba căn cứ vào đoạn đối thoại đặt một câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.

HSK 5 Listening Nghe hiểu Phần 2

Gồm 25 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Câu hỏi phần này đều là 4-5 câu đối thoại hoặc 1 đoạn thoại, căn cứ vào đối thoại hoặc đoạn thoại hỏi một hoặc vài câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.

Nội dung bài thi HSK 5 Reading Phần Đọc hiểu

HSK 5 Reading Đọc hiểu Phần 1

Gồm 15 câu hỏi. Cung cấp một vài đoạn văn, mỗi đoạn văn có một vài chỗ trống, chỗ trống cần điền một từ hoặc một câu, mỗi chỗ trống có 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng.

HSK 5 Reading Đọc hiểu Phần 2

Gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp một đoạn văn và 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn đó.

HSK 5 Reading Đọc hiểu Phần 3

Gồm 20 câu hỏi, và đưa ra một số đoạn văn, mỗi đoạn văn có kèm theo mấy câu hỏi, thí sinh cần chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn.

Nội dung bài thi HSK 5 Writing Phần Viết

HSK 5 Writing Viết Phần 1

Gồm 8 câu. Mỗi câu cung cấp một vài từ, yêu cầu thí sinh dùng những từ này viết thành một câu.

HSK 5 Writing Viết Phần 2

Gồm 2 câu hỏi. Câu 1 cung cấp một vài từ, yêu cầu thí sinh dùng những từ này viết thành một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ; câu 2 cung cấp 1 hình ảnh, yêu cầu thí sinh kết hợp hình ảnh viết một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ.

Kết quả thi HSK 5

Kết quả thi HSK (cấp 5) gồm 4 điểm là điểm nghe, điểm đọc hiểu, điểm viết và tổng điểm. Tổng điểm 180 được coi là đạt.

Kết quả HSK có hiệu lực trong vòng 2 năm (bắt đầu tính từ ngày thi). Đây là cơ sở chứng minh khả năng tiếng Hán của lưu học sinh nước ngoài khi vào học các trường Trung Quốc.

Các em nên download các đề luyện thi HSK 5 về luyện trước để tăng thêm kinh nghiệm và kỹ năng làm bài thi HSK cấp 5 theo link bên dưới.

Download đề thi HSK 5