Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản Bài 65 Học tiếng Trung online

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề giáo trình học tiếng Trung online cho người mới free

0
1911
Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản Bài 65 Học tiếng Trung online
5 (100%) 2 votes

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề thông dụng nhất hàng ngày và HOT nhất mỗi ngày cùng thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Các bạn đã từng học tiếng Trung Quốc thì ai ai cũng đều biết tới thầy Nguyễn Minh Vũ, giảng viên tiếng Trung giao tiếp và luyện thi HSK nổi tiếng nhất Việt Nam với vô số bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí và bộ đề thi thử HSK online miễn phí trên website của trung tâm tiếng Trung ChineMaster đông học viên nhất Hà Nội.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung

 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK cấp 1
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK cấp 2
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK cấp 3
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK cấp 4
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK cấp 5
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK cấp 6

Giáo trình khóa học tiếng Trung online cơ bản cho người mới bắt đầu

 1. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề nguồn năng lượng dầu mỏ cạn kiệt
 2. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề nguồn năng lượng mặt trời vĩnh cửu
 3. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề tìm nguồn năng lượng mới thay dầu mỏ
 4. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề ô tô chạy điện năng đang là xu thế mới
 5. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề ô tô điện Trung Quốc tràn ngập thế giới
 6. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề hãng xe điện Trung Quốc vào Việt Nam

Học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung cơ bản mp3

STT Tiếng Trung Tiếng Việt Phiên âm
1 10 shí
2 二十 20 èrshí
3 三十 30 sānshí
4 四十 40 sìshí
5 五十 50 wǔshí
6 六十 60 liù shí
7 七十 70 qī shí
8 八十 80 bāshí
9 九十 90 jiǔshí
10 一百 100 yì bǎi
11 一百零二 102 yì bǎi líng èr
12 一百一十、一百一 110 yì bǎi yì shí, yì bǎi yī
13 二百、两百 200 èrbǎi, liǎng bǎi
14 二百三十、二百三 230 èrbǎi sān shí, èrbǎi sān
15 二百五十、二百五 250 èrbǎi wǔ shí, èrbǎi wǔ
16 四百六十九 469 sì bǎi liù shí jiǔ
17 五百八十、五百八 580 wǔbǎi bāshí, wǔbǎi bā
18 一千 1000 yì qiān
19 两千五百三十四,二千五百三十四 2534 liǎng qiān wǔbǎi sānshísì, èrqiān wǔbǎi sān shí sì
20 三千五百、三千五 3500 sānqiān wǔbǎi, sānqiān wǔ
21 六千零三十 6030 liùqiān líng sān shí
22 一万 10000 yí wàn
23 两万二 22000 liǎng wàn èr
24 两千二百万 22000000 liǎng qiān èr bǎi wàn
25 十万 100000 shí wàn
26 一百万 1000000 yì bǎi wàn
27 一千万 10000000 yì qiān wàn
28 一亿 1,00,000,000 yí yì
29 九亿六千七百万 967,000,000 jiǔ yì liù qiān qībǎi wàn
30 十亿 10,000,000,000 shí yì
31 二分之一 42371 èr fēn zhī yī
32 三分之二 42403 sān fēn zhī èr
33 百分之十 0.1 bǎi fēn zhī shí
34 一半 Một nửa yì bàn
35 六成 Sáu phần liù chéng
36 全部 Toàn bộ quánbù
37 一两个 Một hai cái (Số ước lượng) yì liǎng ge
38 两三个 Hai ba cái (Số ước lượng) liǎng sān ge
39 七八个 Bảy tám cái (Số ước lượng) qībā ge
40 二三十个 Hai ba chục cái (Số ước lượng) èrsānshí ge
41 两三百个 Hai ba trăm cái (Số ước lượng) liǎng sānbǎi ge
42 五六千个 Năm sáu nghìn cái (Số ước lượng) wǔliùqiān ge
43 八十来 Gần 80 bā shí lái
44 九十多 Hơn chín mươi jiǔ shí duō
45 大概一百、一百左右 Khoảng 100 dàgài yì bǎi, yì bǎi zuǒyòu
46 大概五百、五百左右 Khoảng 500 dàgài wǔbǎi, wǔ bǎi zuǒyòu
47 两千左右、两千上下 Trên dưới 2,000 liǎng qiān zuǒyòu, liǎng qiān shàngxià
48 差不多一万 Xấp xỉ 10,000 chàbùduō yí wàn
49 她住在几号房间? Cô ta ở phòng số bao nhiêu? tā zhù zài jǐ hào fángjiān?
50 她住在608号房间。 Cô ta ở phòng số 608. Tā zhù zài 608 hào fángjiān.

Vậy là xong, chúng ta đã học xong nội dung bài giảng số 65 chuyên đề luyện nghe nói tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo chủ đề, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.