9999 Câu Tiếng Trung Giao tiếp Khóa học trực tuyến Part 26

0
1670
9999 Câu Tiếng Trung Giao tiếp Khóa học trực tuyến Part 26
9999 Câu Tiếng Trung Giao tiếp Khóa học trực tuyến Part 26
9999 Câu Tiếng Trung Giao tiếp Khóa học trực tuyến Part 26
5 (100%) 1 vote

Các bạn share tài liệu này hoặc copy sang trang khác ghi rõ nguồn từ Trang web của mình nhé. Vì lợi ích chung của mọi người đang có nhu cầu học Tiếng Trung, hy vọng các bạn sẽ tôn trọng công sức của chủ biên đã dày công soạn bài giảng đăng lên Website để mọi người đều có tài liệu học Tiếng Trung miễn phí. Cảm ơn sự hợp tác của bạn.

Hãy khám phá ngay phương pháp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype vô cùng tiện lợi và cũng rất hiệu quả. Đó chính là học tiếng Trung cùng giáo viên qua phần mềm chat voice cực kỳ nổi tiếng bởi đường truyền âm thanh cực tốt và rõ ràng sẽ giúp bạn học tiếng Trung trực tuyến tại nhà không khác gì học tiếng Trung ở trên lớp học.

Học tiếng Trung online qua Skype

Chủ biên: Nguyễn Minh Vũ
Nguồn: tiengtrungnet.com

Học Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

STT Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
2500 Tôi nhìn ra rồi, đây là chữ của cô ta viết. 我看出来了,这是她写的字。 Wǒ kàn chūlái le, zhè shì tā xiě de zì.
2501 Bạn rửa mấy tấm ảnh này ra cho tôi nhé. 你把这些照片给我洗出来吧。 Nǐ bǎ zhè xiē zhàopiàn gěi wǒ xǐ chūlái ba.
2502 Cô ta nghĩ ra một cách. 她想出来一个办法。 Tā xiǎng chūlái yí ge bànfǎ.
2503 Ý tưởng này là ai nghĩ ra vậy? 这个想法是谁想出来的? Zhè ge xiǎngfǎ shì shuí xiǎng chūlái de?
2504 Tôi không nghĩ ra được cách gì cả. 我想不出办法来。 Wǒ xiǎng bù chū bànfǎ lái.
2505 Tôi nhớ ra rồi, tôi để chìa khóa ở trong túi xách. 我想起来了,我把钥匙放在手提包里了。 Wǒ xiǎng qǐlái le, wǒ bǎ yàoshi fàng zài shǒutí bāo lǐ le.
2506 Tôi không nhớ là quyển sách đó cho ai mượn rồi. 我想不起来把那本书借给谁了。 Wǒ xiǎng bù qǐlái bǎ nà běn shū jiè gěi shuí le.
2507 Bạn có thể giúp tôi nghĩ ra một cách hay không? 你能帮我想出一个好办法吗? Nǐ néng bāng wǒ xiǎng chū yí ge hǎo bànfǎ ma?
2508 Tôi cũng không nghĩ ra được cách gì hay cả. 我也想不出好办法来。 Wǒ yě xiǎng bù chū hǎo bànfǎ lái.
2509 Năm sau tôi vẫn muốn tiếp tục học tập ở Việt Nam. 明年我还想继续在越南学下去。 Míngnián wǒ hái xiǎng jìxù zài yuènán xué xiàqù.
2510 Để cô ta nói tiếp. 让她说下去。 Ràng tā shuō xiàqù.
2511 Tôi đã ghi chép địa chỉ và số điện thoại của cô ta rồi. 我已经把她的地址和手机号记下来了。 Wǒ yǐjīng bǎ tā de dìzhǐ hé shǒujī hào jì xiàlái le.
2512 Tôi muốn chụp phong cảnh ở đây. 我想把这儿的风景照下来。 Wǒ xiǎng bǎ zhèr de fēngjǐng zhào xiàlái.
2513 Mọi người hãy chép câu ở trên bảng đen. 请大家把黑板上的句子记下来。 Qǐng dàjiā bǎ hēibǎn shàng de jùzi jì xiàlái.
2514 Về sau do là rất bận, tôi không kiên trì được. 后来因为很忙,我没有坚持下来。 Hòulái yīnwèi hěn máng, wǒ méiyǒu jiānchí xiàlái.
2515 Chỉ có nỗ lực học tập thì mới có thể đạt được thành tích tốt. 只有努力学习才能得到好成绩。 Zhǐyǒu nǔlì xuéxí cáinéng dé dào hǎo chéngjī.
2516 Học ngoại ngữ, chỉ có nghe nhiều, nói nhiều, viết nhiều, đọc nhiều mới có thể học tốt được. 学外语,只有多听、多说、多写、多练才能学好。 Xué wàiyǔ, zhǐyǒu duō tīng, duō shuō, duō xiě, duō liàn cáinéng xuéhǎo.
2517 Tiền thuê một tháng của phòng này đắt quá, tôi không thuê nổi. 这个房间一个月的租金太贵了,我租不起。 Zhè ge fángjiān yí ge yuè de zūjīn tài guì le, wǒ zū bù qǐ.
2518 Chiếc áo lông vũ này đắt quá, tôi không mua được. 这件羽绒服太贵了,我买不起。 Zhè jiàn yǔróngfú tài guì le, wǒ mǎi bù qǐ.
2519 Bạn nghe ra được là ai hát bài này không? 你听得出来这是谁唱的歌吗? Nǐ tīng de chūlái zhè shì shuí chàng de gē ma?
2520 Tôi không nghe ra được. 我听不出来。 Wǒ tīng bù chūlái.
2521 Bạn nghe ra được đây là âm thanh gì không? 你听得出来这是什么声音吗? Nǐ tīng de chūlái zhè shì shénme shēngyīn ma?
2522 Tôi nghe ra được rồi. 我听出来了。 Wǒ tīng chūlái le.
2523 Bạn nhìn ra cô ta là người Nước nào không? 你看得出来她是哪国人吗? Nǐ kàn de chūlái tā shì nǎ guó rén ma?
2524 Tôi nhìn không ra cô ta là người Nước nào. 我看不出来她是哪国人。 Wǒ kàn bù chūlái tā shì nǎ guó rén.
2525 Bạn nhìn ra được người trên tấm hình là ai không? 你看得出来照片上的人是谁吗? Nǐ kàn de chūlái zhàopiàn shàng de rén shì shuí ma?
2526 Tôi nhìn ra được rồi, đây là chị gái của bạn. 我看出来了,这是你的姐姐。 Wǒ kàn chūlái le, zhè shì nǐ de jiějie.
2527 Bạn ăn có nhận ra đây là thịt gì không? 你吃得出来这是什么肉吗? Nǐ chī de chūlái zhè shì shénme ròu ma?
2528 Tôi ăn nhận ra được rồi, đây là thịt chó, rất là ngon. 我吃出来了,这是狗肉,很好吃。 Wǒ chī chūlái le, zhè shì gǒuròu, hěn hào chī.
2529 Bạn uống ra được đây là trà gì không? 你喝得出来这是什么茶吗? Nǐ hē de chūlái zhè shì shénme chá ma?
2530 Tôi uống nhận ra rồi, đây là trà Việt Nam. 我喝出来了,这是越南茶。 Wǒ hē chūlái le, zhè shì yuènán chá.
2531 Bạn còn muốn học tiếp không? 你还想学下去吗? Nǐ hái xiǎng xué xiàqù ma?
2532 Tôi vẫn còn muốn học tiếp. 我还想继续学下去。 Wǒ hái xiǎng jìxù xué xiàqù.
2533 Bạn còn muốn ở tiếp không? 你还想住下去吗? Nǐ hái xiǎng zhù xiàqù ma?
2534 Tôi vẫn còn muốn ở tiếp. 我还想继续住下去。 Wǒ hái xiǎng jìxù zhù xiàqù.
2535 Bạn còn muốn nghiên cứu tiếp không? 你还想研究下去吗? Nǐ hái xiǎng yánjiū xiàqù ma?
2536 Tôi vẫn còn muốn nghiên cứu tiếp. 我还想继续研究下去。 Wǒ hái xiǎng jìxù yánjiū xiàqù.
2537 Căn hộ này thế nào? 这套房子怎么样? Zhè tào fángzi zěnme yàng?
2538 Căn hộ này đắt quá, tôi không thuê nổi. 这套房子太贵,我租不起。 Zhè tào fángzi tài guì, wǒ zū bù qǐ.
2539 Chiếc xe này thế nào? 这辆汽车怎么样? Zhè liàng qìchē zěnme yàng?
2540 Chiếc xe này đắt quá, tôi mua không nổi. 这辆汽车太贵,我买不起。 Zhè liàng qìchē tài guì, wǒ mǎi bù qǐ.
2541 Trường Đại học này thế nào? 这个大学怎么样? Zhè ge dàxué zěnme yàng?
2542 Trường Đại học này rất tốt, nhưng mà học phí cao quá, tôi không đi học được. 这个大学很好,但是学费太高,我上不起。 Zhè ge dàxué hěn hǎo, dànshì xuéfèi tài gāo, wǒ shàng bù qǐ.
2543 Chúng ta ngồi máy bay, thế nào? 我们坐飞机怎么样? Wǒmen zuò fēijī zěnme yàng?
2544 Máy bay rất nhanh, nhưng mà đắt quá, tôi không đi được. 飞机很快,但是太贵,我坐不起。 Fēijī hěn kuài, dànshì tài guì, wǒ zuò bù qǐ.
2545 Bạn đã ghi số điện thoại của cô ta chưa? 你把她的手机号记下来了吗? Nǐ bǎ tā de shǒujī hào jì xiàlái le ma?
2546 Tôi đã ghi chép rồi. 我已经记下来了。 Wǒ yǐjīng jì xiàlái le.
2547 Bạn đã ghi chép chữ ở trên bảng chưa? 你把黑板上的字写下来了吗? Nǐ bǎ hēibǎn shàng de zì xiě xiàlái le ma?
2548 Tôi đã ghi chép rồi. 我已经写下来了。 Wǒ yǐjīng xiě xiàlái le.
2549 Bạn đã chụp phong cảnh ở đó chưa? 你把那儿的风景拍下来了吗? Nǐ bǎ nàr de fēngjǐng pāi xiàlái le ma?
2550 Tôi đã chụp rồi. 我已经拍下来了。 Wǒ yǐjīng pāi xiàlái le.
2551 Bạn đã quay phim tiết mục này chưa? 你把这个节目录下来了吗? Nǐ bǎ zhège jié mù lù xiàlái le ma?
2552 Tôi đã quay xong rồi. 我已经录下来了。 Wǒ yǐjīng lù xiàlái le.
2553 Bạn đã ghi địa chỉ cô ta ở chưa? 你把她住的地址记下来了吗? Nǐ bǎ tā zhù de dìzhǐ jì xiàlái le ma?
2554 Bạn yên tâm đi, tôi đã ghi rồi. 你放心吧,我记下来了。 Nǐ fàngxīn ba, wǒ jì xiàlái le.
2555 Tôi nhớ ra rồi, cô ta là bạn Đại học trước đây của tôi. 我想起来了,她是我以前的大学同学。 Wǒ xiǎng qǐlái le, tā shì wǒ yǐqián de dàxué tóngxué.
2556 Tôi nhớ ra rồi, tôi để hộ chiếu ở trong túi. 我想起来了,我把护照放在口袋里了。 Wǒ xiǎng qǐlái le, wǒ bǎ hùzhào fàng zài kǒudài lǐ le.
2557 Tôi nhớ ra rồi, tôi cho cô ta mượn quyển sách Tiếng Trung đó rồi. 我想起来了,我把那本汉语书借给她了。 Wǒ xiǎng qǐlái le, wǒ bǎ nà běn hànyǔ shū jiè gěi tā le.
2558 Tôi nhớ ra rồi, nơi này trước đây chúng ta đã từng đến. 我想起来了,这个地方我们以前来过。 Wǒ xiǎng qǐlái le, zhè ge dìfang wǒmen yǐqián lái guò.
2559 Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng gặp người này. 我想起来了,这个人我见过。 Wǒ xiǎng qǐlái le, zhè ge rén wǒ jiàn guò.
2560 Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng xem phim này. 我想起来了,这个电影我看过。 Wǒ xiǎng qǐlái le, zhè ge diànyǐng wǒ kàn guò.
2561 Chỉ có kiên trì học tập đến cùng mới có thể học tốt được Tiếng Trung. 只有坚持学下去才能学好汉语。 Zhǐyǒu jiānchí xué xiàqù cái néng xué hǎo hànyǔ.
2562 Chỉ có kiên trì đến cùng mới có thể thành công. 只有坚持下去才会成功。 Zhǐyǒu jiānchí xiàqù cái huì chénggōng.
2563 Chỉ có thông qua kỳ thi HSK mới có thể đi du học Trung Quốc 只有通过HSK考试才能去中国留学。 Zhǐyǒu tōngguò HSK kǎoshì cái néng qù zhōngguó liúxué.
2564 Âm thanh này tôi nghe rất quen, nhưng mà không thể nhớ ra ngay được là ai. 这个声音我听起来很熟,但是一下子想不起来是谁了。 Zhè ge shēngyīn wǒ tīng qǐlái hěn shú, dànshì yí xiàzi xiǎng bù qǐlái shì shuí le.
2565 Bạn dự định ở Trung Quốc bao lâu? 你打算在中国呆多长时间? Nǐ dǎsuàn zài zhōngguó dāi duō cháng shíjiān?
2566 Một công ty thương mại quốc tế muốn mời tôi đến làm việc. 一个外贸公司想邀请我去工作。 Yí ge wàimào gōngsī xiǎng yāoqǐng wǒ qù gōngzuò.
2567 Hợp đồng đi Mỹ làm việc đã ký chưa? 去美国工作的合同签了没有? Qù měiguó gōngzuò de hétong qiān le méiyǒu?
2568 Cô ta chuẩn bị bỏ ra 3 năm để dịch hết quyển sách này. 她准备花三年时间把这本书翻译出来。 Tā zhǔnbèi huā sān nián shíjiān bǎ zhè běn shū fānyì chūlái.
2569 Tôi cảm thấy làm công việc giao lưu văn hóa Trung Quốc và Nước ngoài rất thú vị. 我觉得搞中外文化交流工作很有意思。 Wǒ juéde gǎo zhōngwài wénhuà jiāoliú gōngzuò hěn yǒuyìsi.
2570 Công ty của cô ta vừa mới thành lập không lâu, rất nhiều dịch vụ vẫn chưa triển khai được. 她的公司刚成立不久,很多业务还没有开展起来。 Tā de gōngsī gāng chénglì bùjiǔ, hěn duō yèwù hái méiyǒu kāizhǎn qǐlái.
2571 Sau khi về Nước tôi còn muốn học tiếp, nếu như không kiên trì học đến cùng, những cái đã từng học sẽ bị quên đi. 回国后我还要继续学下去,要是不坚持学下去的话,学过的也会忘记的。 Huíguó hòu wǒ hái yào jìxù xué xiàqù, yàoshi bù jiānchí xué xiàqù dehuà, xuéguò de yě huì wàngjì de.
2572 Tôi muốn thu xếp thời gian rảnh rỗi đi thăm bố mẹ, đã mấy năm rồi tôi chưa về nhà. 我想抽空回家去看看爸爸妈妈,我已经好几年没回过家了。 Wǒ xiǎng chōu kōng huí jiā qù kànkan bàba māma, wǒ yǐjīng hǎo jǐ nián méi huí guò jiā le.
2573 Lúc ở nhà thì muốn ra ngoài, nhưng mà lúc rời khỏi nhà thì lại nhớ nhà. 在家的时候就想出来,但是一离开家就想家。 Zàijiā de shíhòu jiù xiǎng chūlái, dànshì yì líkāi jiā jiù xiǎng jiā.
2574 Cô ta nói rằng năm sau vẫn muốn học tiếp ở trường Đại học này. 她说明年还要在这个大学学下去。 Tā shuō míngnián hái yào zài zhè ge dàxué xué xiàqù.
2575 Số di động của cô ta là bao nhiêu, tôi không nhớ nữa. 她的手机号码是多少,我想不起来了。 Tā de shǒujī hàomǎ shì duōshǎo, wǒ xiǎng bù qǐlái le.
2576 Bạn đã nghe ra chưa? Là ai hát bài này thế? 你听出来了没有?这是谁唱的歌? Nǐ tīng chūlái le méiyǒu? Zhè shì shuí chàng de gē?
2577 Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng xem bộ phim mà cô ta đóng vai. 我想起来了,我看过她演的电影。 Wǒ xiǎng qǐlái le, wǒ kàn guò tā yǎn de diànyǐng.
2578 Cô ta buồn đến nỗi không nói nên lời. 她难过得说不出来。 Tā nánguò de shuō bù chūlái.
2579 Bạn uống ra được chưa? Đây là café gì? 你喝出来了吗?这是什么咖啡? Nǐ hē chūlái le ma? Zhè shì shénme kāfēi?
2580 Phong cảnh ở đây đẹp thật, mau chụp nó đi. 这儿的风景真美,快把它拍下来。 Zhèr de fēngjǐng zhēnměi, kuài bǎ tā pāi xiàlái.
2581 Hễ nhìn thấy bộ dạng đó của cô ta là mọi người lại cười ồ lên. 一看到她那样子,大家就都笑了起来。 Yí kàn dào tā nà yàngzi, dàjiā jiù dōu xiào le qǐlái.
2582 Bạn nhìn ra được cô ta là người Nước nào không? 你能看得出来她是哪国人吗? Nǐ néng kàn de chūlái tā shì nǎ guó rén ma?
2583 Tôi cũng không nghĩ ra được biện pháp nào hay cả. 我也想不出来好办法。 Wǒ yě xiǎng bù chūlái hǎo bànfǎ.
2584 Trong một lần họp, một bạn học đã lâu năm không gặp bước tới và bắt tay tôi, nhưng mà tôi không nhận ra cô ta là ai. 在一次会上,一个多年不见的同学走过来,跟我握手,但是我认不出来她是谁。 Zài yí cì huì shàng, yí ge duōnián bú jiàn de tóngxué zǒu guò lái, gēn wǒ wòshǒu, dànshì wǒ rén bù chūlái tā shì shuí.
2585 Bạn bè mời bạn ăn cơm, một món ăn rất là ngon, bạn bè hỏi bạn là món gì, bạn ăn có nhận ra được không? Bạn ăn không nhận ra được món gì, bạn trả lời thế nào? 朋友请你吃饭,一个菜很好吃,朋友问你,是什么菜,你吃得出来吗?你吃不出来,你怎么回答? Péngyǒu qǐng nǐ chīfàn, yí ge cài hěn hào chī, péngyǒu wèn nǐ, shì shénme cài, nǐ chī dé chūlái ma? Nǐ chī bù chūlái, nǐ zěnme huídá?
2586 Cô giáo bảo bạn viết chính tả, nhưng mà bạn cảm thấy cô giáo đọc nhanh quá, có hai câu bạn không viết kịp. 老师让你听写,但是你觉得老师念得太快,有两个句子没有写下来。 Lǎoshī ràng nǐ tīngxiě, dànshì nǐ juéde lǎoshī niàn de tài kuài, yǒu liǎng ge jùzi méiyǒu xiě xiàlái.
2587 Đi rửa anh, bạn hy vọng là sau một tiếng có thể rửa xong ảnh, bạn hỏi thế nào? 去洗照片,你希望一个小时后能洗出来,你怎么问? Qù xǐ zhàopiàn, nǐ xīwàng yí ge xiǎoshí hòu néng xǐ chūlái, nǐ zěnme wèn?
2588 Nghe đến một bài hát, bạn bè hỏi bạn có nhận ra đây là bài do ai hát không? Bạn không nhận ra là ai hát, bạn trả lời thế nào? 听到一首歌,朋友问你听得出来这是谁唱的歌吗?你认不出来是谁唱的,你怎么回答? Tīng dào yì shǒu gē, péngyǒu wèn nǐ tīng de chūlái zhè shì shuí chàng de gē ma? Nǐ rén bù chūlái shì shuí chàng de, nǐ zěnme huídá?
2589 Ảnh mà cô ta chụp rất đẹp. 她照的照片很好看。 Tā zhào de zhàopiàn hěn hǎo kàn.
2590 Tôi search không ra từ này. 我查不出来这个词。 Wǒ chá bù chūlái zhè ge cí.
2591 Bởi vì trong nhà không có tiền, không cách nào để cô ta có thể tiếp tục đi học. 因为家里没有钱,没办法让她继续学习下去。 Yīnwèi jiālǐ méiyǒu qián, méi bànfǎ ràng tā jìxù xuéxí xiàqù.
2592 Tôi nhớ không ra cô ta tên là gì. 我想不出来她叫什么名字。 Wǒ xiǎng bù chūlái tā jiào shénme míngzì.
2593 Tôi nghĩ ra một cách hay. 我想出来一个办法。 Wǒ xiǎng chūlái yí ge bànfǎ.
2594 Tôi không muốn nói cho cô ta biết chuyện này, nhưng mà cô ta đã biết chuyện này rồi. 我不想把这件事告诉她,但是她已经知道这件事了。 Wǒ bùxiǎng bǎ zhè jiàn shì gàosu tā, dànshì tā yǐjīng zhīdào zhè jiàn shì le.
2595 Bạn nghe có ra tôi là ai không? 你听得出来我是谁吗? Nǐ tīng de chūlái wǒ shì shuí ma?
2596 Em là học sinh 3 năm trước của cô, cô còn từng tới dự đám cưới của em đó. 我是你三年前的学生,老师还参加过我的婚礼呢。 Wǒ shì nǐ sān nián qián de xuéshēng, lǎoshī hái cānjiā guò wǒ de hūnlǐ ne.
2597 Cô nhớ ra rồi, em là học sinh của cô, bây giờ em ở đâu? 我想起来了,你是我的学生。你现在在哪儿? Wǒ xiǎng qǐlái le, nǐ shì wǒ de xuéshēng. Nǐ xiànzài zài nǎr?
2598 Em ở Việt Nam. 我就在越南。 Wǒ jiù zài yuènán.
2599 Bạn làm sao biết được số di động của tôi? 你是怎么知道这个手机号的? Nǐ shì zěnme zhīdào zhè ge shǒujī hào de?
2600 Là do một người bạn nói cho tôi biết. 是我的一个朋友告诉我的。 Shì wǒ de yí ge péngyǒu gàosu wǒ de.

Ngoài ra, các em nên xem thêm bài giảng Thầy Vũ đã biên soạn là 9999 Câu Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày Part 25 theo link bên dưới.

9999 Câu Tiếng Trung Giao tiếp Khóa học trực tuyến Part 25

LEAVE A REPLY