301 Câu đàm thoại tiếng Hoa Video Bài 38

0
2550
301 Câu đàm thoại tiếng Hoa Video Bài 38
5 (100%) 2 votes

Chào các em học viên, hôm nay chúng ta học tiếp sang bài 38 trong Sách Giáo trình 301 Câu Đàm thoại Tiếng Hoa, em nào chưa có sách thì nhìn ké bạn bên cạnh nhé.

Chủ đề Tiếng Trung giao tiếp bài 38 là Ở đây có nhận gửi vận chuyển hành lý không, 这里托运行李吗, zhèlǐ tuōyùn xínglǐ ma.

Các em giở sách sang bài số 38 nhé. Em nào chưa học lại bài cũ thì vào link bên dưới xem nhanh bài 37.

301 Câu đàm thoại tiếng Hoa Video Bài 37

Tiếp theo là phần thực hành khẩu ngữ Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo các chủ đề thông dụng.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo chủ đề

你还有几年就大学毕业呢?
Nǐ hái yǒu jǐ nián jiù dàxué bìyè ne?
Bạn còn mấy năm nữa thì tốt nghiệp Đại học thế?

今年暑假我就大学毕业了。
Jīnnián shǔjià wǒ jiù dàxué bìyè le.
Hè năm nay là tôi sẽ tốt nghiệp Đại học rồi.

大学毕业以后你打算做什么?
Dàxué bìyè yǐhòu nǐ dǎsuàn zuò shénme?
Tốt nghiệp Đại học xong bạn định làm gì?

大学毕业后我打算去微软公司工作。
Dàxué bìyè hòu wǒ dǎsuàn qù wēiruǎn gōngsī gōngzuò.
Tốt nghiệp Đại học xong tôi định đến làm việc cho công ty Microsoft.

你写简历了吗?
Nǐ xiě jiǎnlì le ma?
Bạn đã viết xong CV chưa?

我已经写好了,把简历也发到微软公司去了。
Wǒ yǐjīng xiě hǎo le, bǎ jiǎnlì yě fā dào wēiruǎn gōngsī qù le.
Tôi đã viết xong rồi, cũng gửi CV đến công ty Microsoft rồi.

他们给你回复了吗?
Tāmen gěi nǐ huífù le ma?
Họ đã trả lời bạn chưa?

回复了,他们说等我毕业后就来到他们公司去面试。
Huífù le, tāmen shuō děng wǒ bìyè hòu jiù lái dào tāmen gōngsī qù miànshì.
Trả lời rồi, họ nói là đợi sau khi tôi tốt nghiệp xong thì đến công ty họ phỏng vấn.