Sách Luyện thi HSK 6 21天征服新HSK六级教程

0
5618
Sách Luyện thi HSK 6 21天征服新HSK六级教程
Sách Luyện thi HSK 6 21天征服新HSK六级教程

Thông tin sách luyện thi HSK 6

 • Tên sách: 21天征服新HSK六级教程
 • Nhà xuất bản: 外语教学与研究出版社
 • Số trang: 320
 • Số lượng đề thi HSK: 10
 • Dung lượng file sách: 970 MB
 • Dung lượng file Mp3: 254 MB
 • Định dạng file sách: PDF
 • Giá bán: 300K

Giới thiệu sách Luyện thi HSK 6

Giới thiệu khái quát kỳ thi HSK cấp 6

Lưu trình thi HSK cấp 6 và yêu cầu đối với thí sinh

Luyện thi HSK 6 Nghe hiểu Tuần thứ 1

 • Phần tích các loại câu hỏi Phần Nghe hiểu
 • Luyện tập Đề thi thử HSK thực tế

Luyện thi HSK 6 Đọc hiểu Tuần thứ 2

 • Phần tích các loại câu hỏi Phần Đọc hiểu
 • Luyện tập Đề thi thử HSK thực tế

Luyện tập đề thi thử HSK cấp 6

Luyện tập chuyên phần Ngữ pháp HSK 6

Luyện tập chuyên phần Nghe hiểu HSK 6

Luyện tập chuyên phần Đọc hiểu HSK 6

Luyện tập chuyên phần Viết HSK 6

Lời tựa cuốn Sách Luyện thi HSK 6 21天征服新HSK六级教程

本书是一本以训练学生听力和阅读技巧为主的考试教材。命题紧扣新HSK大纲。分三周(21天)使用,每天学习一课,适合考前冲刺使用,能够帮助学生通过21天的集中学习,轻松获得高分。第一周的周一和周二是了解新HSK六级的题型,周三和周四是单项训练;而每周的周五是一套模拟题,模拟真实考试情景,使学生有身临其境之感。每周周末是复习与总结,这里主要提供的是一些语法点,便于学生在训练时查阅,也可以作为学习要点来掌握。

Ngoài ra các em nên tham khảo thêm cuốn Sách Luyện thi HSK 6 có tiêu đề là How to new HSK model Tests Level 6 theo link bên dưới.

Sách Luyện thi HSK 6 How to new HSK model Tests Level 6