150 Từ vựng HSK 1 Luyện thi HSK Online

0
5639
5 (100%) 4 votes

150 Từ vựng Tiếng Trung HSK 1

Phương pháp để nhớ nhanh Bảng từ vựng HSK 1 là đặt các câu ví dụ càng cụ thể càng tốt cho các từ vựng HSK, ví dụ từ vựng HSK 1 là 学习 (xuéxí) có nghĩa là học tập, thì chúng ta sẽ đặt các câu ví dụ sau trong các tình huống Tiếng Trung giao tiếp cơ bản và thông dụng.

我学习汉语。
Wǒ xuéxí hànyǔ.
Tôi học Tiếng Trung.

我喜欢学习汉语。
Wǒ xǐhuan xuéxí hànyǔ.
Tôi thích học Tiếng Trung.

你学习汉语吗?
Nǐ xuéxí hànyǔ ma?
Bạn học Tiếng Trung không?

不,我学习英语。
Bù, wǒ xuéxí yīngyǔ.
Không, tôi học Tiếng Anh.

Đó là phương pháp học nhanh từ vựng Tiếng Trung HSK, các em chú ý là học xong từ vựng nào, đặt xong mẫu câu ví dụ nào thì phải ứng dụng luôn và ngay vào trong hoàn cảnh thực tế để biến những kiến thức vừa học xong thành của riêng mình.

Các em vào link bên dưới download Bảng Từ vựng HSK 1.

Download Từ vựng HSK 1

>> Tải xuống

Em nào chưa có Bộ Giáo trình Luyện thi HSK do Thầy Nguyễn Minh Vũ biên soạn riêng thì vào link bên dưới donwload về tự học Tiếng Trung và tự Luyện thi HSK online tại nhà.

Download Giáo trình Luyện thi HSK

Địa điểm thi HSK ở đâu tại Hà Nội, TP HCM, Huế, Thái Nguyên, các em vào link bên dưới xem chi tiết giới thiệu từng địa điểm thi HSK tại Việt Nam.

Địa điểm thi HSK tại Việt Nam

Cách tính điểm thi HSK

Cách tính điểm thi HSK 1

Cách tính điểm thi HSK 2

Cách tính điểm thi HSK 3

Cách tính điểm thi HSK 4

Cách tính điểm thi HSK 5

Cách tính điểm thi HSK 6

Từ vựng Tiếng Trung HSK

150 Từ vựng HSK cấp 1

300 Từ vựng HSK cấp 2

600 Từ vựng HSK cấp 3

1200 Từ vựng HSK cấp 4

2500 Từ vựng HSK cấp 5

5000 Từ vựng HSK cấp 6

Download Đề thi HSK

Các em vào link bên dưới tải các đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6.

Download Đề thi HSK 1

Download Đề thi HSK 2

Download Đề thi HSK 3

Download Đề thi HSK 4

Download Đề thi HSK 5

Download Đề thi HSK 6

Ngoài ra, các em nên tham khảo thêm bài viết dưới đây và tải thêm các đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 cày kéo thêm nhé.

Website Luyện thi HSK online

Luyện thi HSK Online từ HSK 1 đến HSK 6

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online Cấp 1

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online Cấp 2

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online Cấp 3

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online Cấp 4

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online Cấp 5

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online Cấp 6