Học Tiếng Trung online

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG THEO CHỦ ĐỀ

Cách nhớ chữ Hán khi Học Tiếng Trung

HI các em học viên, trong quá trình học Tiếng Trung thì công việc hàng ngày của chúng ta là cày kéo từ vựng...

HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

Cách dùng 了 trong Tiếng Trung

Chào các em học viên, hôm nay lớp mình học sang phần ngữ pháp cách dùng 了 trong Tiếng Trung, các em xem lại...

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP

Học Tiếng Trung mỗi ngày Bài 187

Chào các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản online tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong...
Trung tâm Tiếng Trung Hà Nội và TP HCM - Chuyên Tiếng Trung Giao tiếp - Học Tiếng Trung TP HCM và Hà Nội - Luyện thi HSK Online

Học Tiếng Trung mỗi ngày Bài 186

Trung tâm Tiếng Trung Hà Nội và TP HCM - Chuyên Tiếng Trung Giao tiếp - Học Tiếng Trung TP HCM và Hà Nội - Luyện thi HSK Online

Học Tiếng Trung mỗi ngày Bài 185

Trung tâm Tiếng Trung Hà Nội và TP HCM - Chuyên Tiếng Trung Giao tiếp - Học Tiếng Trung TP HCM và Hà Nội - Luyện thi HSK Online

Học Tiếng Trung mỗi ngày Bài 184

Trung tâm Tiếng Trung Hà Nội và TP HCM - Chuyên Tiếng Trung Giao tiếp - Học Tiếng Trung TP HCM và Hà Nội - Luyện thi HSK Online

Học Tiếng Trung mỗi ngày Bài 183

HỌC TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI

Tiếng Trung Thương mại cơ bản Bài 41

HI các em học viên, hôm nay lớp mình sẽ học sang bài 41 với chủ đề là Giao dịch trong Tiếng Trung Thương...

PHẦN MỀM HỌC TIẾNG TRUNG

Download Font Tiếng Trung thông dụng

HI các em học viên, những bạn nào mới học Tiếng Trung thì máy tính cần được cài đặt Font Tiếng Trung để phục...

KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG TRUNG

Kinh nghiệm Học Tiếng Trung Thầy Nguyễn Minh Vũ P2

Khi mới bắt đầu học Tiếng Trung mình cũng giống như tất cả các bạn, khi mới bắt đầu sang Bắc Kinh học tập...
HSK là gì? Kinh nghiệm Luyện thi HSK - Tiếng Trung HSK Thầy Vũ

HSK là gì?

Cách nhớ chữ Hán khi Học Tiếng Trung

Cách nhớ chữ Hán khi Học Tiếng Trung

Video tự học Tiếng Trung onlinevideo

Video tự học Tiếng Trung online

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC TIẾNG TRUNG

Học Tiếng Trung mỗi ngày Bài 187

Chào các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản online tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong...

Học Tiếng Trung mỗi ngày Bài 186

Chào các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản online tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong...
Trung tâm Tiếng Trung Hà Nội và TP HCM - Chuyên Tiếng Trung Giao tiếp - Học Tiếng Trung TP HCM và Hà Nội - Luyện thi HSK Online

Học Tiếng Trung mỗi ngày Bài 185

Trung tâm Tiếng Trung Hà Nội và TP HCM - Chuyên Tiếng Trung Giao tiếp - Học Tiếng Trung TP HCM và Hà Nội - Luyện thi HSK Online

Học Tiếng Trung mỗi ngày Bài 184

Trung tâm Tiếng Trung Hà Nội và TP HCM - Chuyên Tiếng Trung Giao tiếp - Học Tiếng Trung TP HCM và Hà Nội - Luyện thi HSK Online

Học Tiếng Trung mỗi ngày Bài 183

Trung tâm Tiếng Trung Hà Nội và TP HCM - Chuyên Tiếng Trung Giao tiếp - Học Tiếng Trung TP HCM và Hà Nội - Luyện thi HSK Online

Học Tiếng Trung mỗi ngày Bài 182

LUYỆN THI HSK 1

Sách Luyện thi HSK Tài liệu HSK

Sách luyện thi HSK Tài liệu HSK 1, HSK 2, HSK 3 và HSK 4. Đây là bộ sách luyện thi HSK gồm 8...

Tổng hợp 176 chữ Hán HSK mới cấp 1

HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi, nghĩa là Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hán, do Trung tâm khảo thí trình...

Trung tâm Tiếng Trung HSK

Chào các bạn học viên, để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi HSK sắp tới, Trung tâm Tiếng Trung HSK bên mình sẽ cung...

Đăng ký nhận sách luyện thi HSK miễn phí

Để nhận miễn phí cuốn sách luyện thi HSK trên, các em chỉ cần làm theo 3 Bước thao tác vô cùng đơn giản...

LUYỆN THI HSK 2

Sách Luyện thi HSK Tài liệu HSK

Sách luyện thi HSK Tài liệu HSK 1, HSK 2, HSK 3 và HSK 4. Đây là bộ sách luyện thi HSK gồm 8...

Tổng hợp 339 chữ Hán HSK mới cấp 2

HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi, nghĩa là Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hán, do Trung tâm khảo thí trình...

Trung tâm Tiếng Trung HSK

Chào các bạn học viên, để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi HSK sắp tới, Trung tâm Tiếng Trung HSK bên mình sẽ cung...

Đăng ký nhận sách luyện thi HSK miễn phí

Để nhận miễn phí cuốn sách luyện thi HSK trên, các em chỉ cần làm theo 3 Bước thao tác vô cùng đơn giản...

LUYỆN THI HSK 3

Sách Luyện thi HSK Tài liệu HSK

Sách luyện thi HSK Tài liệu HSK 1, HSK 2, HSK 3 và HSK 4. Đây là bộ sách luyện thi HSK gồm 8...

Tổng hợp 616 chữ Hán HSK mới cấp 3

HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi, nghĩa là Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hán, do Trung tâm khảo thí trình...

Trung tâm Tiếng Trung HSK

Chào các bạn học viên, để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi HSK sắp tới, Trung tâm Tiếng Trung HSK bên mình sẽ cung...

Đăng ký nhận sách luyện thi HSK miễn phí

Để nhận miễn phí cuốn sách luyện thi HSK trên, các em chỉ cần làm theo 3 Bước thao tác vô cùng đơn giản...

LUYỆN THI HSK 4

Sách Luyện thi HSK Tài liệu HSK

Sách luyện thi HSK Tài liệu HSK 1, HSK 2, HSK 3 và HSK 4. Đây là bộ sách luyện thi HSK gồm 8...

Tổng hợp 1067 chữ Hán HSK mới cấp 4

HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi, nghĩa là Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hán, do Trung tâm khảo thí trình...

Trung tâm Tiếng Trung HSK

Chào các bạn học viên, để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi HSK sắp tới, Trung tâm Tiếng Trung HSK bên mình sẽ cung...

Đăng ký nhận sách luyện thi HSK miễn phí

Để nhận miễn phí cuốn sách luyện thi HSK trên, các em chỉ cần làm theo 3 Bước thao tác vô cùng đơn giản...

LUYỆN THI HSK 5

Tổng hợp 1708 chữ Hán HSK mới cấp 5

HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi, nghĩa là Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hán, do Trung tâm khảo thí trình...

Trung tâm Tiếng Trung HSK

Chào các bạn học viên, để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi HSK sắp tới, Trung tâm Tiếng Trung HSK bên mình sẽ cung...

Đăng ký nhận sách luyện thi HSK miễn phí

Để nhận miễn phí cuốn sách luyện thi HSK trên, các em chỉ cần làm theo 3 Bước thao tác vô cùng đơn giản...

Tiếng Trung HSK 5 Listening Đề số 12

HI các em học viên, hôm nay chúng ta sẽ tổng ôn tập lại toàn bộ kiến thức bao gồm từ vựng HSK 5...

LUYỆN THI HSK 6

Tổng hợp 2631 chữ Hán HSK mới cấp 6

HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi, nghĩa là Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hán, do Trung tâm khảo thí trình...

Trung tâm Tiếng Trung HSK

Chào các bạn học viên, để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi HSK sắp tới, Trung tâm Tiếng Trung HSK bên mình sẽ cung...

Đăng ký nhận sách luyện thi HSK miễn phí

Để nhận miễn phí cuốn sách luyện thi HSK trên, các em chỉ cần làm theo 3 Bước thao tác vô cùng đơn giản...

Tiếng Trung HSK 6 Listening Đề số 6

HI các em học viên, vậy là sau năm buổi học Luyện thi HSK 6 chúng ta đã phần nào làm quên được với...

SÁCH LUYỆN THI HSK 1

Sách luyện thi HSK Tài liệu HSK 1, HSK 2, HSK 3 và HSK 4. Đây là bộ sách luyện thi HSK gồm 8 quyển, 4 quyển luyện tập, 4 quyển đáp án, ngoài ra còn có file nghe mp3 đi kèm, rất tiện lợi cho các bạn đang...
Để nhận miễn phí cuốn sách luyện thi HSK trên, các em chỉ cần làm theo 3 Bước thao tác vô cùng đơn giản bên dưới. Bước 1: Ấn nút "Đăng ký" (Subscribe) màu đỏ trên Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ. >> Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy...
Để nhận tài liệu Luyện thi HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6 miễn phí, các em chỉ cần làm theo 3 Bước sau: Bước 1: Ấn nút “Subscribe” màu đỏ Đăng ký Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ >> Kênh YOUTUBE Học Tiếng...

Luyện thi HSK 1

Trung tâm Tiếng Trung luyện thi HSK CHINEMASTER dành cho các bạn học viên chuẩn bị đăng ký thi HSK 1 HSK 2 HSK 3 HSK 4 HSK 5 và HSK 6 tại các trường Đại học ở Hà Nội. Để nhận miễn phí cuốn sách Luyện thi HSK trên...
Thông tin Sách Luyện thi HSK 1 Tên sách: 决胜30天新汉语水平考试HSK1级仿真试题集 Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 87 Số lượng đề thi HSK: 5 Dung lượng file sách: 95 MB Dung lượng file Mp3: 66 MB Định dạng file sách: PDF Đề Luyện thi HSK 1 Đề Luyện thi HSK 1...
Thông tin Sách Luyện thi HSK 1 Tên sách: 新汉语水平考试HSK1级全真模拟试卷 Nhà xuất bản: 外语教学与研究出版社 Số trang: 52 Số lượng đề thi HSK: 3 Dung lượng file sách: 72 MB Dung lượng file Mp3: 37 MB Định dạng file sách: pdf Giới thiệu Sách Luyện thi HSK 1 Đề Luyện thi HSK...
Thông tin Sách Luyện thi HSK 1 Tên sách: HSK真题集一级 Official Examination Papers of HSK Level 1 Nhà xuất bản: 高等教育出版社 Số trang: 78 Số lượng đề thi HSK: 5 Dung lượng file sách: 68 MB Dung lượng file Mp3: 70 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu Sách...
Thông tin Sách Luyện thi HSK 1 Tên sách: 新HSK一级模拟试卷及解析 New HSK Mock Tests and Analysis Level 1 Nhà xuất bản: 华语教学出版社 Số trang: 100 Số lượng đề thi HSK: 5 Dung lượng file sách: 41 MB Dung lượng file Mp3: 65 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu...
Thông tin Sách Luyện thi HSK 1 Nhà xuất bản: 商务印书馆出版 Định dạng file PDF Dung lượng file sách: 54 MB Dung lượng file audio: 20 MB Số lượng Đề thi HSK: 1 Số trang: 40 Nội dung cuốn sách luyện thi HSK 1 bao gồm Giới thiệu Kỳ thi HSK ...
Thông tin Sách Luyện thi HSK 1 Tên sách: 新汉语水平考试模拟试题集HSK一级Level I Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 161 Số lượng đề thi HSK: 10 Dung lượng file sách: 60 MB Dung lượng file Mp3: 248 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu Sách Luyện thi HSK 1 Giới thiệu sơ...

SÁCH LUYỆN THI HSK 2

Sách luyện thi HSK Tài liệu HSK 1, HSK 2, HSK 3 và HSK 4. Đây là bộ sách luyện thi HSK gồm 8 quyển, 4 quyển luyện tập, 4 quyển đáp án, ngoài ra còn có file nghe mp3 đi kèm, rất tiện lợi cho các bạn đang...
Để nhận miễn phí cuốn sách luyện thi HSK trên, các em chỉ cần làm theo 3 Bước thao tác vô cùng đơn giản bên dưới. Bước 1: Ấn nút "Đăng ký" (Subscribe) màu đỏ trên Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ. >> Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy...
Để nhận tài liệu Luyện thi HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6 miễn phí, các em chỉ cần làm theo 3 Bước sau: Bước 1: Ấn nút “Subscribe” màu đỏ Đăng ký Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ >> Kênh YOUTUBE Học Tiếng...

Luyện thi HSK 2

Chào các em học viên, sau một quá trình học Tiếng Trung khoảng 4 tháng, các em hoàn toàn có khả năng thi HSK 2, trình độ Tiếng Trung tương đương giáo trình Hán ngữ quyển 2 phiên bản mới. Các em chỉ cần học thật kỹ và nắm...
Thông tin sách luyện thi HSK 2 Tên sách: 决胜30天新汉语水平考试HSK2级仿真试题 Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 132 Số lượng đề thi HSK: 5 Dung lượng file sách: 130 MB Dung lượng file Mp3: 129 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 2 Đề Luyện thi HSK 2 Đề...
Thông tin sách luyện thi HSK 2 Tên sách: 新汉语水平考试HSK2级全真模拟试卷 Nhà xuất bản: 外语教学与研究出版社 Số trang: 77 Số lượng đề thi HSK: 3 Dung lượng file sách: 109 MB Dung lượng file Mp3: 72 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 2 Đề Luyện thi HSK 2 Đề...
Thông tin sách luyện thi HSK 2 Tên sách: 新HSK二级模拟试卷及解析 New HSK Mock Tests and Analysis Level 2 Nhà xuất bản: 华语教学出版社 Số trang: 135 Số lượng đề thi HSK: 5 Dung lượng file sách: 55 MB Dung lượng file Mp3: 117 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách...
Thông tin sách luyện thi HSK 2 Nhà xuất bản: 商务印书馆出版 Định dạng file PDF Dung lượng file sách: 23 MB Dung lượng file audio: 35 MB Số lượng Đề thi HSK: 1 Số trang: 53 Nội dung cuốn sách luyện thi HSK 2 bao gồm Giới thiệu Kỳ thi HSK ...
Thông tin sách luyện thi HSK 2 Tên sách: 新汉语水平考试模拟试题集HSK二级Level II Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 239 Số lượng đề thi HSK: 10 Dung lượng file sách: 82 MB Dung lượng file Mp3: 244 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 2 Giới thiệu sơ lược...
Thông tin sách luyện thi HSK 2 Tên sách: 新汉语水平考试真题集HSK二级 Nhà xuất bản: 商务印书馆出版社 Số trang: 95 Số lượng đề thi HSK: 5 Dung lượng file sách: 27 MB Dung lượng file Mp3: 238 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 2 Đề Luyện thi HSK 2 Đề...

SÁCH LUYỆN THI HSK 3

Sách luyện thi HSK Tài liệu HSK 1, HSK 2, HSK 3 và HSK 4. Đây là bộ sách luyện thi HSK gồm 8 quyển, 4 quyển luyện tập, 4 quyển đáp án, ngoài ra còn có file nghe mp3 đi kèm, rất tiện lợi cho các bạn đang...
Để nhận miễn phí cuốn sách luyện thi HSK trên, các em chỉ cần làm theo 3 Bước thao tác vô cùng đơn giản bên dưới. Bước 1: Ấn nút "Đăng ký" (Subscribe) màu đỏ trên Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ. >> Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy...
Để nhận tài liệu Luyện thi HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6 miễn phí, các em chỉ cần làm theo 3 Bước sau: Bước 1: Ấn nút “Subscribe” màu đỏ Đăng ký Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ >> Kênh YOUTUBE Học Tiếng...

Luyện thi HSK 3

Chào các em học viên, vậy là sau 3 khóa học Tiếng Trung giao tiếp các em hoàn toàn có đủ khả năng để đăng ký thi HSK 3, thời gian học Tiếng Trung khoảng 6 tháng, tương đương trình độ Tiếng Trung giao tiếp ở quyển 3 trong...
Thông tin sách luyện thi HSK 3 Tên sách: Success with New HSK Level 3 跨越新HSK三级模拟试题集 Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 140 Số lượng đề thi HSK: 6 Dung lượng file sách: 158 MB Dung lượng file Mp3: 210 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện...
Thông tin sách luyện thi HSK 3 Tên sách: 新HSK速成强化教程三级 Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 293 Số lượng đề thi HSK: 10 Dung lượng file sách: 532 MB Dung lượng file Mp3: 191 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 3 Phần 1 cuốn sách...
Thông tin sách luyện thi HSK 3 Tên sách: 决胜30天新汉语水平考试HSK3级仿真试题 Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 122 Số lượng đề thi HSK: 5 Dung lượng file sách: 180 MB Dung lượng file Mp3: 179 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 3 Đề Luyện thi HSK...
Thông tin sách luyện thi HSK 3 Tên sách: 新汉语水平考试HSK3级全真模拟试卷 Nhà xuất bản: 外语教学与研究出版社 Số trang: 75 Số lượng đề thi HSK: 3 Dung lượng file sách: 89 MB Dung lượng file Mp3: 100 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 3 Đề Luyện thi HSK...
Thông tin sách luyện thi HSK 3 Tên sách: 新HSK三级模拟试卷及解析 New HSK Mock Tests and Analysis Level 3 Nhà xuất bản: 华语教学出版社 Số trang: 128 Số lượng đề thi HSK: 5 Dung lượng file sách: 134 MB Dung lượng file Mp3: 152 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu...
Thông tin sách luyện thi HSK 3 Nhà xuất bản: 商务印书馆出版 Định dạng file PDF Dung lượng file sách: 65 MB Dung lượng file audio: 49 MB Số trang: 52 Giới thiệu sách Luyện thi HSK 3 Nội dung cuốn sách luyện thi HSK 3 bao gồm Giới thiệu Kỳ thi...

SÁCH LUYỆN THI HSK 4

Sách luyện thi HSK Tài liệu HSK 1, HSK 2, HSK 3 và HSK 4. Đây là bộ sách luyện thi HSK gồm 8 quyển, 4 quyển luyện tập, 4 quyển đáp án, ngoài ra còn có file nghe mp3 đi kèm, rất tiện lợi cho các bạn đang...
Để nhận miễn phí cuốn sách luyện thi HSK trên, các em chỉ cần làm theo 3 Bước thao tác vô cùng đơn giản bên dưới. Bước 1: Ấn nút "Đăng ký" (Subscribe) màu đỏ trên Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ. >> Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy...
Để nhận tài liệu Luyện thi HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6 miễn phí, các em chỉ cần làm theo 3 Bước sau: Bước 1: Ấn nút “Subscribe” màu đỏ Đăng ký Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ >> Kênh YOUTUBE Học Tiếng...

Luyện thi HSK 4

Chào các em học viên, vậy là sau 4 khóa học Tiếng Trung giao tiếp tại Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster, các em đã học xong 4 quyển trong Bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới, thời gian chúng ta học cả 4 khóa là 8...
Thông tin sách luyện thi HSK 4 Tên sách: Success with New HSK Level 4 跨越新HSK四级模拟试题集 Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 165 Số lượng đề thi HSK: 6 Dung lượng file sách: 194 MB Dung lượng file Mp3: 183 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện...
Thông tin sách luyện thi HSK 4 Tên sách: 新HSK模拟试题集四级 Nhà xuất bản: 济南大学出版社 Số trang: 243 Số lượng đề thi HSK: 10 Dung lượng file sách: 243 MB Dung lượng file Mp3: 313 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 4 Giới thiệu sơ lược...
Thông tin sách luyện thi HSK 4 Tên sách: Succcess with New HSK Level 4 跨越新HSK四级听力专项训练 Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 206 Số lượng đề thi HSK: 8 Dung lượng file sách: 280 MB Dung lượng file Mp3: 265 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện...
Thông tin sách luyện thi HSK 4 Tên sách: 新HSK速成强化教程四级 Nhà xuất bản: 新HSK速成强化教程五级 Số trang: 318 Số lượng đề thi HSK: 10 Dung lượng file sách: 493 MB Dung lượng file Mp3: 164 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 4 Phần 1 cuốn sách...
Thông tin sách luyện thi HSK 4 Tên sách: 决胜30天新汉语水平考试HSK4级仿真试题集 Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 175 Số lượng đề thi HSK: 5 Dung lượng file sách: 275 MB Dung lượng file Mp3: 142 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 4 Đề Luyện thi HSK...
Thông tin sách luyện thi HSK 4 Tên sách: 新HSK考试辅导教程4级 Nhà xuất bản: 高等教育出版社 Số trang: 210 Số lượng đề thi HSK: 10 Dung lượng file sách: 430 MB Dung lượng file Mp3: 96 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 4 Phần thi Nghe hiểu Listening Phân...

SÁCH LUYỆN THI HSK 5

Để nhận miễn phí cuốn sách luyện thi HSK trên, các em chỉ cần làm theo 3 Bước thao tác vô cùng đơn giản bên dưới. Bước 1: Ấn nút "Đăng ký" (Subscribe) màu đỏ trên Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ. >> Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy...
Để nhận tài liệu Luyện thi HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6 miễn phí, các em chỉ cần làm theo 3 Bước sau: Bước 1: Ấn nút “Subscribe” màu đỏ Đăng ký Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ >> Kênh YOUTUBE Học Tiếng...
Thông tin sách luyện thi HSK 5 Tên sách: 新汉语水平考试精讲精练HSK五级 Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 361 Số lượng đề thi HSK: 8 Dung lượng file sách: 194 MB Dung lượng file Mp3: 308 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 5 Đề Luyện thi HSK 5 Đề Luyện thi HSK 5 đề số...

Luyện thi HSK 5

Chào các em học viên, sau 10 tháng học 5 khóa tại Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster, các em đã được trang bị đầy đủ các kỹ năng và kiến thức cần thiết để chuẩn bị thi HSK 5, HSK 5 tương đương với trình độ Tiếng Trung khi...
Các em vào link bên dưới xem lại nội dung phần chữa bài thi HSK 5 Nghe hiểu Listening trong buổi học trước nhé. Luyện thi HSK cấp 5 Listening Đề 1 Phần thi HSK 5 Đọc hiểu Reading bao gồm 45 câu, thời gian 40 phút. Cách tính điểm thi HSK 5...
Phần thi HSK 5 Nghe hiểu Listening bao gồm 45 câu, thời gian khoảng 30 phút. Cách tính điểm thi HSK 5 như sau: Tổng điểm 100 Tổng số câu: 45 Mỗi câu là 100/45 = 2.2 điểm Từ 60 điểm trở lên là đậu Dưới 60 điểm là trượt Các em...
Thông tin sách luyện thi HSK 5 Tên sách: 新HSK速成强化教程五级 Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 306 Số lượng đề thi HSK: 10 Dung lượng file sách: 662 MB Dung lượng file Mp3: 159 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 5 Phần 1 cuốn sách...
Thông tin sách luyện thi HSK 5 Tên sách: 新HSK考试辅导教程5级 Nhà xuất bản: 高等教育出版社 Số trang: 281 Số lượng đề thi HSK: 10 Dung lượng file sách: 574 MB Dung lượng file Mp3: 158 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 5 Phần thi Nghe hiểu Listening Phân...
Thông tin sách luyện thi HSK 5 Nhà xuất bản: 商务印书馆出版 Định dạng file PDF Dung lượng file sách: 107 MB Dung lượng file audio: 41 MB Số lượng đề thi HSK: 1 Số trang: 81 Giới thiệu sách Luyện thi HSK 5 Nội dung cuốn sách luyện thi HSK 5...
Thông tin sách luyện thi HSK 5 Tên sách: 新汉语水平考试模拟试题集HSK五级 Level V Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 294 Số lượng đề thi HSK: 10 Dung lượng file sách: 137 MB Dung lượng file Mp3: 550 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu kỳ thi HSK 5 Hướng dẫn cách...

SÁCH LUYỆN THI HSK 6

Để nhận miễn phí cuốn sách luyện thi HSK trên, các em chỉ cần làm theo 3 Bước thao tác vô cùng đơn giản bên dưới. Bước 1: Ấn nút "Đăng ký" (Subscribe) màu đỏ trên Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ. >> Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy...
Để nhận tài liệu Luyện thi HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6 miễn phí, các em chỉ cần làm theo 3 Bước sau: Bước 1: Ấn nút “Subscribe” màu đỏ Đăng ký Kênh YouTube Học Tiếng Trung online Thầy Vũ >> Kênh YOUTUBE Học Tiếng...

Luyện thi HSK 6

Chào các em học viên, vậy là sau 12 tháng học Tiếng Trung tại Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster, các em đã học xong toàn bộ 6 khóa học từ trình độ Tiếng Trung cơ bản đến Trung cấp và cao cấp. Các em đã được trang bị tổng...
Thông tin sách luyện thi HSK 6 Tên sách: Succcess with New HSK Level 6 跨越新HSK六级听力专项训练 Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 184 Số lượng đề thi HSK: 8 Dung lượng file sách: 314 MB Dung lượng file Mp3: 271 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện...
Thông tin sách luyện thi HSK 6 Tên sách: 新HSK速成强化教程六级 Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 403 Số lượng đề thi HSK: 10 Dung lượng file sách: 768 MB Dung lượng file Mp3: 252 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 6 Phần 1 cuốn sách...
Thông tin sách luyện thi HSK 6 Tên sách: 21天征服新HSK六级教程 Nhà xuất bản: 外语教学与研究出版社 Số trang: 320 Số lượng đề thi HSK: 10 Dung lượng file sách: 970 MB Dung lượng file Mp3: 254 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 6 Giới thiệu khái quát...
Thông tin sách luyện thi HSK 6 Tên sách: How to 新HSK模拟试题集How to new HSK model Tests Level 6 Nhà xuất bản: 中央编译出版社 Số trang: 264 Số lượng đề thi HSK: 6 Dung lượng file sách: 442 MB Dung lượng file Mp3: 184 MB Định dạng file sách: PDF Giới...
Thông tin sách luyện thi HSK 6 Tên sách: 决胜30天新汉语水平考试HSK6级仿真试题集 Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社 Số trang: 275 Số lượng đề thi HSK: 5 Dung lượng file sách: 702 MB Dung lượng file Mp3: 191 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 6 Đề Luyện thi HSK...
Thông tin sách luyện thi HSK 6 Tên sách: 新HSK考试辅导教程6级 Nhà xuất bản: 高等教育出版社 Số trang: 335 Số lượng đề thi HSK: 10 Dung lượng file sách: 760 MB Dung lượng file Mp3: 122 MB Định dạng file sách: PDF Giới thiệu sách Luyện thi HSK 6 Phần thi Nghe hiểu Listening Phân...
Thông tin sách luyện thi HSK 6 Tên sách: 新汉语水平考试真题集HSK六级 Nhà xuất bản: 新汉语水平考试真题集HSK六级 Số trang: 155 Số lượng đề thi HSK: 5 Dung lượng file sách: 77 MB Dung lượng file Mp3: 328 MB Định dạng file sách: pdf Giới thiệu cuốn sách Luyện thi HSK 6 Đề Luyện thi HSK...