Học Tiếng Trung online

4.29 (85.71%) 7 votes

Lịch khai giảng Lớp Tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu

 • Lớp Hán ngữ 1&2 Khóa H121 khai giảng 2/5/2017 (3-5-7, 18:30-20:00)
 • Lớp Hán ngữ 1&2 Khóa H122 khai giảng 3/5/2017 (4-5-6-7, 8:30-10:00)
 • Lớp Hán ngữ 1&2 Khóa H123 khai giảng 8/5/2017 (2-4-6, 18:30-20:00)
 • Lớp BOYA Sơ cấp 1 Khóa B11 khai giảng 2/5/2017 (3-5-7, 14:00-15:30)
 • Lớp BOYA Sơ cấp 1 Khóa B12 khai giảng 8/5/2017 (2-4-6, 18:30-20:00)
 • Lớp BOYA Sơ cấp 1 Khóa B13 khai giảng 8/5/2017 (2-4-6, 10:00-11:30)

Lịch khai giảng Lớp Tiếng Trung giao tiếp nâng

 • Lớp Hán ngữ 3 Khóa H31 khai giảng 8/5/2017 (2-4-6, 14:00-15:30)
 • Lớp Hán ngữ 4 Khóa H41 khai giảng 2/5/2017 (3-5-7, 10:00-11:30)
 • Lớp Hán ngữ 5 Khóa H51 khai giảng 8/5/2017 (2-4-6, 15:30-17:00)
 • Lớp Hán ngữ 6 Khóa H61 khai giảng 2/5/2017 (3-5-7, 15:30-17:00)

Hotline 090 468 4983

Đăng ký Khóa học Tiếng Trung giao tiếp

Đăng ký Khóa học Luyện thi HSK

Lịch khai giảng Lớp Luyện thi HSK 3

 • Lớp Luyện thi HSK 3 khai giảng 8/5/2017 (2-4-6, 14:00-15:30)
 • Lớp Luyện thi HSK 3 khai giảng 2/5/2017 (3-5-7, 10:00-11:30)
 • Lớp Luyện thi HSK 3 khai giảng 8/5/2017 (2-4-6, 15:30-17:00)
 • Lớp Luyện thi HSK 3 khai giảng 2/5/2017 (3-5-7, 15:30-17:00)
 • Lớp Luyện thi HSK 3 khai giảng 2/5/2017 (3-5-7, 14:00-15:30)
 • Lớp Luyện thi HSK 3 khai giảng 8/5/2017 (2-4-6, 10:00-11:30)

Lịch khai giảng Lớp Luyện thi HSK 4

 • Lớp Luyện thi HSK 4 khai giảng 3/5/2017 (4-5-6-7, 8:30-10:00)
 • Lớp Luyện thi HSK 4 khai giảng 8/5/2017 (2-4-6, 14:00-15:30)
 • Lớp Luyện thi HSK 4 khai giảng 2/5/2017 (3-5-7, 10:00-11:30)
 • Lớp Luyện thi HSK 4 khai giảng 8/5/2017 (2-4-6, 15:30-17:00)
 • Lớp Luyện thi HSK 4 khai giảng 2/5/2017 (3-5-7, 15:30-17:00)
 • Lớp Luyện thi HSK 4 khai giảng 2/5/2017 (3-5-7, 14:00-15:30)
 • Lớp Luyện thi HSK 4 khai giảng 8/5/2017 (2-4-6, 10:00-11:30)

LUYỆN THI HSK ONLINE

Học Tiếng Trung Giao tiếp tại Hà Nội Bài 12 CHINEMASTER

Lớp học Tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội Hi các em học viên, hôm nay lớp mình học thêm một chủ đề Tiếng Trung...

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG THEO CHỦ ĐỀ

Download Từ điển Tiếng Trung hình ảnh PDF

Học Từ vựng Tiếng Trung qua hình ảnh Các em vào link bên dưới download cuốn từ điển Tiếng Trung bằng tranh và hình ảnh. Download...

HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

Cách dùng 了 trong Tiếng Trung

Chào các em học viên, hôm nay lớp mình học sang phần ngữ pháp cách dùng 了 trong Tiếng Trung, các em xem lại...

HỌC TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI

Tiếng Trung Thương mại cơ bản Bài 41

HI các em học viên, hôm nay lớp mình sẽ học sang bài 41 với chủ đề là Giao dịch trong Tiếng Trung Thương...

PHẦN MỀM HỌC TIẾNG TRUNG

Download Từ điển Tiếng Trung hình ảnh PDF

Học Từ vựng Tiếng Trung qua hình ảnh Các em vào link bên dưới download cuốn từ điển Tiếng Trung bằng tranh và hình ảnh. Download...

KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG TRUNG

Bí quyết Luyện thi HSK đạt điểm CAO

Phương pháp Luyện thi HSK hiệu quả Bí quyết tự học Tiếng Trung của mình và Bí quyết tự luyện thi HSK của mình sẽ...

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC TIẾNG TRUNG

Luyện tập Phiên âm Tiếng Trung

Học phát âm Tiếng Trung cơ bản từ đầu Hi các em học viên, chào mừng các em đã quay trở lại lớp học Tiếng Trung...

Phần mềm học phát âm Tiếng Trung tốt nhất

Phần mềm học phát âm Tiếng Trung Pinyin Chart Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng phần mềm học phát...

LUYỆN THI HSK 1

150 Từ vựng HSK 1 Luyện thi HSK Online

150 Từ vựng Tiếng Trung HSK 1 Phương pháp để nhớ nhanh Bảng từ vựng HSK 1 là đặt các câu ví dụ càng cụ thể...

Luyện thi HSK Online Cấp 1 Từ vựng HSK 1 Part...

Luyện thi HSK Online 150 Từ vựng Tiếng Trung HSK 1 Trong buổi học Luyện thi HSK online hôm nay lớp chúng ta sẽ học...

Luyện thi HSK Online Cấp 1 Listening Đề số 2

Luyện thi HSK Online Cấp 1 Phần thi Nghe hiểu HI các em học viên, trong bài học hôm qua lớp chúng ta đã làm...

Luyện thi HSK Online Cấp 1 Listening Đề số 1

Luyện thi HSK Online Cấp 1 Phần thi Nghe hiểu Chào các em học viên, trong buổi học Tiếng Trung HSK hôm nay, lớp mình...

LUYỆN THI HSK 2

Luyện thi HSK Online Học Tiếng Trung HSK Thầy Vũ CRAZY

Chào các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản online tại Hà Nội và TP HCM, sau các bài học...

Tổng hợp Từ vựng HSK cấp 1 đến cấp 6

Chào các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản online tại Hà Nội và TP HCM, trong bài viết này...

Sách Luyện thi HSK Tài liệu HSK

Học Tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội >> Khóa học Tiếng Trung giao tiếp Hà Nội Sách luyện thi HSK Tài liệu HSK 1, HSK 2, HSK...

Tổng hợp 339 chữ Hán HSK mới cấp 2

HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi, nghĩa là Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hán, do Trung tâm khảo thí trình...

LUYỆN THI HSK 3

Luyện thi HSK Online Học Tiếng Trung HSK Thầy Vũ CRAZY

Chào các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản online tại Hà Nội và TP HCM, sau các bài học...

Tổng hợp Từ vựng HSK cấp 1 đến cấp 6

Chào các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản online tại Hà Nội và TP HCM, trong bài viết này...

Sách Luyện thi HSK Tài liệu HSK

Học Tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội >> Khóa học Tiếng Trung giao tiếp Hà Nội Sách luyện thi HSK Tài liệu HSK 1, HSK 2, HSK...

Tổng hợp 616 chữ Hán HSK mới cấp 3

HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi, nghĩa là Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hán, do Trung tâm khảo thí trình...

LUYỆN THI HSK 4

Luyện thi HSK Online Học Tiếng Trung HSK Thầy Vũ CRAZY

Chào các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản online tại Hà Nội và TP HCM, sau các bài học...

Tổng hợp Từ vựng HSK cấp 1 đến cấp 6

Chào các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản online tại Hà Nội và TP HCM, trong bài viết này...

Sách Luyện thi HSK Tài liệu HSK

Học Tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội >> Khóa học Tiếng Trung giao tiếp Hà Nội Sách luyện thi HSK Tài liệu HSK 1, HSK 2, HSK...

Tổng hợp 1067 chữ Hán HSK mới cấp 4

HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi, nghĩa là Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hán, do Trung tâm khảo thí trình...

LUYỆN THI HSK 5

Luyện thi HSK Online Học Tiếng Trung HSK Thầy Vũ CRAZY

Chào các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản online tại Hà Nội và TP HCM, sau các bài học...

Tổng hợp Từ vựng HSK cấp 1 đến cấp 6

Chào các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản online tại Hà Nội và TP HCM, trong bài viết này...

Tổng hợp 1708 chữ Hán HSK mới cấp 5

HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi, nghĩa là Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hán, do Trung tâm khảo thí trình...

Trung tâm Tiếng Trung HSK

Chào các bạn học viên, để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi HSK sắp tới, Trung tâm Tiếng Trung HSK bên mình sẽ cung...

LUYỆN THI HSK 6

Luyện thi HSK Online Học Tiếng Trung HSK Thầy Vũ CRAZY

Chào các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản online tại Hà Nội và TP HCM, sau các bài học...

Tổng hợp Từ vựng HSK cấp 1 đến cấp 6

Chào các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản online tại Hà Nội và TP HCM, trong bài viết này...

Tổng hợp 2631 chữ Hán HSK mới cấp 6

HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi, nghĩa là Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hán, do Trung tâm khảo thí trình...

Trung tâm Tiếng Trung HSK

Chào các bạn học viên, để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi HSK sắp tới, Trung tâm Tiếng Trung HSK bên mình sẽ cung...